Siirry suoraan sisältöön
Tietoa

Lymfaturvotukseen voi vaikuttaa terapeuttisella harjoittelulla

12.11.2021
Yläraajan lymfaturvotus on yksi yleisimmistä rintasyöpäleikkauksen ja –hoitojen jälkeisistä fyysisen toimintakyvyn haitoista. Lymfaturvotukseen ja siitä aiheutuviin oireisiin on mahdollista vaikuttaa terapeuttisella harjoittelulla. Video-oppaasta tukea itsenäiseen harjoitteluun. 

Syöpäleikkaus ja –hoidot ovat usein henkisesti ja fyysisesti rankkoja kokemuksia ja vaikuttavat heikentävästi rintasyövän sairastaneen toimintakykyyn. Yksi tulevaisuuden haasteista on selvittää, miten näitä toimintakyvyn haittoja voidaan entistä tehokkaammin ennaltaehkäistä ja hoitaa.

Yksi yleisimmistä fyysisen toimintakyvyn haitoista rintasyöpäleikkauksen ja –hoitojen jälkeen on yläraajan alueen lymfaturvotus. Lymfaturvotus syntyy imusuoniston ja imunestekierron häiriintymisen seurauksena. Yläraajan ja kainalon seudun imusuonisto voi häiriintyä joko syövän, syöpähoitojen -tai leikkauksen johdosta.
Yläraajan lymfaturvotuksen yleisimpiä oireita ovat kipu ja jäykkyys, nivelten rajoittunut liikkuvuus, ihon paksuuntuminen, sidekudoksen muodostuminen kudoksen tilalle ja ylimääräisen rasvakudoksen muodostuminen. Tämän seurauksena yläraaja voi tuntua painavalta, tunnottomalta ja kömpelöltä eikä kättä välttämättä uskalleta käyttää normaalisti arjen toiminnoissa.
Lymfaturvotusta hoidetaan pääosin konservatiivisesti ja fysioterapeuttisin menetelmin. Terapeuttinen harjoittelu on tärkeä osa lymfaturvotuksen hoito-ohjelmaa. Fyysisen aktiivisuuden ja riittävän varhain aloitetun liikuntaharjoittelun on todettu olevan turvallista rintasyövästä kuntoutuville. Harjoittelu lisää kestävyyttä, voimaa ja nivelten liikkuvuutta ja parantaa aerobista kuntoa, kun harjoittelun määrää ja tehoa lisätään vähitellen.

Video-oppaasta tukea itsenäiseen harjoitteluun

Video-opas on nykyaikainen muoto harjoittelulle, ja rintasyövästä kuntoutuvat voivat hyödyntää sitä osana itsenäistä lymfaterapeuttista harjoittelua. Oppaassa esitellään 11 harjoitetta, jotka valittiin tieteellisten lähteiden perusteella. Oppaan ensimmäinen versio esiteltiin kokemusasiantuntijoille, joiden palautteen perusteella video-opas muokattiin lopulliseen muotoonsa.

Video-oppaan tempo on rauhallinen. Liikkeet suoritetaan seisten, istuen ja selinmakuulla. Osassa harjoitteita hyödynnetään myös jumppakeppiä. Toinen näyttelijöistä suorittaa jokaisen liikkeen tuolilla ja ilman välineitä. Tämä mahdollistaa sen, että jokainen halukas pääsee harjoittelemaan iästä ja fyysisistä rajoitteista huolimatta. Oppaan harjoitteista hyötyvät kaikki, joilla on rintasyövän jälkeistä lymfaturvotusta. Saadun palautteen perusteella harjoitteista oli iloa ja hyötyä myös heille, joilla ei esiintynyt sillä hetkellä yläraajan lymfaturvotusta. Hengitys- ja rentoutusharjoitteet ja video-oppaan rauhallinen tunnelma aktivoivat parasympaattista hermostoa ja niillä on yleisesti elimistöä rentouttava vaikutus.

Oppaasta on saatu positiivista palautetta muun muassa ohjauksesta, sisällöstä ja oppaan hyödynnettävyydestä.

Hyvin ohjattu, ihana selkeä ääni ja selkeästi näytetty.

“Kiitos, otan varmasti tämän omaan harjoitusohjelmaani, tai ainakin osia tästä. Vaikka olen jo 5 vuotta käynyt lymfahieronnassa, on hyvä, että voi itsekin tehdä jotain muutakin kuin perusjumppaa näiden käyntien välillä.”

“Monipuolisia liikkeitä, ei liian rasittavia, innostavia. Ajattelen niiden olevan juuri lymfaturvotukseen sopivia.”

“Ohjatut harjoitteet, joita on helpompi seurata kuin pelkkää kirjallista tai piirrettyä harjoitetta. Sanalliset, selkeät ohjeet oikein hyvä lisä.”

Video löytyy täältä:

Yhdistelmälymfaterapia on vallitseva hoito

Tällä hetkellä vallitseva menetelmä lymfaturvotuksen hoidossa on yhdistelmälymfaterapia, johon kuuluu manuaalinen terapia 2–3 kertaa viikossa, fysioterapeutin tekemä kompressiosidonta joustavilla tukisidoksilla, kompressio- ja tukihihat ja potilaan omatoiminen liike- ja liikuntaharjoittelu. Lymfakiertoa edistävät harjoitteet ovat luonteeltaan pumppaavia ja aloitetaan kehon keskiosista ääreisosiin suuntautuvasti. Tällä pyritään avaamaan keskivartalossa sijaitsevia imusolmukealueita. Liikkeet seuraavat tiettyä järjestystä lymfanesteen liikuttamiseksi turvotuksesta poispäin. Harjoituksilla on tarkoituksena parantaa kehon pumppaustoimintaa verisuonissa lisääntyvän paineen kautta, joka kiihdyttää imuneste- ja verenkiertoa.

Liikuntaharjoittelu voi myös lievittää stressiä, masennusoireita, ahdistusta ja monia rintasyöpähoidosta aiheutuvia sivuoireita, kuten pahoinvointia, väsymystä ja kipua.  Terapeuttisesta harjoittelusta saadut hyödyt ovat yksilöllisiä, mutta harjoittelun on todettu parantavan useimpien rintasyövästä kuntoutuvien elämänlaatua. (Hayes ym. 2013.) Terapeuttinen harjoittelu sisältää hengitys-, rentoutumis-, liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteita. Harjoitteiden jälkeen tulisi levätä yläraaja kohotettuna esimerkiksi tyynyn päällä noin 30 minuutin ajan. Yläraajan punoitus, lisääntynyt turvotus tai jomottava kipu tai särky voivat viitata liian suuriin toistomääriin tai kuormitukseen harjoittelun sillä hetkellä.

Lähteet:

Davies, C., Levenhagen, K., Ryans, K., Perdomo, M. & Gilchrist, L. 2020. Interventions for Breast Cancer–Related Lymphedema: Clinical Practice Guideline From the Academy of Oncologic Physical Therapy of APTA. Journal of the American Physical Therapy Association. 2020 Jul; 100(7): 1163–1179. Viitattu 14.10.2021. Saatavissa DOI: 10.1093/ptj/pzaa087 Hayes, S. C., Rye, S., DiSipio, T., Yates, P. Bashford, J., Pyke, C., Saunders, C. Battistutta, D., Eakin, E. 2013. Exercise for health: a randomized, controlled trial evaluating the impact of a pragmatic, translational exercise intervention on the quality of life, function and treatment-related side effects following breast cancer. Viitattu 14.10.202. Saatavissa DOI: 10.1007/s10549-012-2331-y

He, L., Qu, H., Wu, Q., Song, Y. 2020. Lymphedema in survivors of breast cancer.  Viitattu 14.10.2021. Saatavissa DOI:10.3892/ol.2020.1130

Kisner, C., Colby, L. A. 2012. Therapeutic Exercise – Foundations and Techniques. Philadelphia: F. A. Davis Company, 973-976.

PDQ® Supportive and Palliative Care Editorial Board. PDQ Lymphedema. Bethesda, MD: National Cancer Institute. Päivitetty: 28.8.2019. Viitattu 14.10.2020. Saatavissa https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/lymphedema/lymphedema-hp-pdq

Pitkäniemi, J., Malila, N., Tanskanen, T., Degerlund, H., Heikkinen, S. & Seppä, K. 2021. Syöpä 2019. Tilastoraportti Suomen syöpätilanteesta. Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 96. Suomen Syöpäyhdistys, Helsinki.

Saimaan Syöpäyhdistys. 2021. Viitattu 14.10.2021. Saatavissa https://www.saimaansyopayhdistys.fi/yhdistys/

 

Tekijät:

Tiia Hietikko, fysioterapiaopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Iisa Kukkonen, fysioterapiaopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Oona Paananen, fysioterapiaopiskelija, LAB-ammattikorkeakoulu
Kari Kauranen, yliopettaja, LAB-ammattikorkeakoulu

 

 

Saimaan Syöpäyhdistykseltä heräsi toive lymfaterapeuttisesta video-oppaasta rintasyövästä kuntoutuville, jotka kärsivät lymfaturvotuksesta. Tätä opasta yhdistys voisi hyödyntää perinteisten paperisten oppaiden rinnalla.

LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat Tiia Hietikko, Iisa Kukkonen ja Oona Paananen tarttuivat Saimaan Syöpäyhdistyksen toiveeseen ja toteuttivat opinnäytetyönään video-oppaan lymfaterapeuttisista harjoitteista rintasyövästä kuntoutuville.