Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen vertaistuki

Vertaistuki helpottaa sairastuneen tai hänen läheisensä oloa. Syöpäjärjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat vertaistukea syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea. Vertaistuella on tärkeä paikka ammattilaisten tekemän työn rinnalla.

Toisinaan saman kokenut osaa parhaiten tukea syövän kanssa elävää ja auttaa häntä jaksamaan arjessa. Syöpäjärjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat vertaistukea syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen. Syöpäjärjestöillä on laaja tukihenkilöiden verkosto. Mukana on syövän sairastaneita, syöpäpotilaiden läheisiä ja aktiivisia vapaaehtoisia.

Katso videolta Syöpäjärjestöjen vertaistukihenkilön mietteitä: “Kunhan kukaan ei jäisi yksin”.

Syöpäjärjestöihin kuuluvat alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt vastaavat vertaistukitoiminnasta. Yhdistykset järjestävät niin sairastuneille kuin läheisille tapaamisia, kursseja ja tukiryhmiä. Tarkempaa tietoa vertaistuesta saa jäsenjärjestöjen verkkosivuilta.

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot(avautuu uudessa ikkunassa)

Vertaistukihenkilöt ja vertaistukiryhmät

Vertaistuen tavoitteena on tukea sairastunutta ja hänen läheistään. Vertaistuki auttaa sairastunutta löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa.

Syöpäjärjestöjen vertaistukihenkilö on joko itse sairastanut syövän tai sairastaneen läheinen. Vertaistukihenkilöt ovat koulutettuja tehtäväänsä.

Vertaistukihenkilö tukee avun tarvitsijaa maksutta ja tukea haluavan tarpeiden mukaan. Tukihenkilöt eivät ota kantaa hoitoihin tai lääketieteellisiin kysymyksiin. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Toiminta perustuu tuettavan ja tukijan tasavertaisuuteen, solidaarisuuteen ja keskinäiseen ymmärrykseen.

Vertaistukihenkilön voi tavata kahden kesken tai pienryhmässä. Tapaaminen voidaan sopia yhdistyksen tiloihin tai esimerkiksi sairaalaan. Yhteydenpito puhelimella tai verkossa on myös mahdollista.

Haluatko löytää vertaistukihenkilön?

Haluatko ryhtyä Syöpäjärjestöjen vapaaehtoiseksi?(avautuu uudessa ikkunassa)

Vertaistukiryhmät

Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistykset järjestävät erilaisia vertaistukiryhmiä. Vertaistukiryhmien toiminta perustuu avoimuudelle ja luottamukselle. Ryhmässä jokainen voi halutessaan kertoa omista kokemuksistaan. Myös aktiivinen kuuntelu on tärkeä osa vertaistukea.

Lisätietoa vertaistukiryhmistä saa jäsenjärjestöjen verkkosivuilta.

Jäsenjärjestöjen yhteystiedot(avautuu uudessa ikkunassa)

Saattohoidon tukihenkilö

Saattohoidossa oleva potilas ja hänen läheisensä tarvitsevat paljon tukea. Saattohoidon tukihenkilö tukee ja lohduttaa saattohoidossa olevaa potilasta ja hänen läheisiään.

Saattohoidon tukihenkilö on valittu tarkkaan, ja hän on osallistunut Syöpäjärjestöjen järjestämään koulutukseen.

Vapaaehtoinen saattohoidon tukihenkilö ei korvaa ammattilaisten työtä eikä läheisten tukea, vaan täydentää niitä. Vapaaehtoiset voivat auttaa käytännön asioissa, avustaa esimerkiksi ruokailussa tai olla turvana ja seurana. Omaiselle tukihenkilö voi antaa mahdollisuuden tarpeellisen lepotaukoon tai tarjota keskustelukumppanin, jonka kanssa käydä läpi tunteita.

Saattohoitokodit ja syöpäyhdistykset kouluttavat saattohoidon vapaaehtoisia. Osanottajat valitaan tarkasti esimerkiksi haastattelujen avulla.

Saattohoito(avautuu uudessa ikkunassa)

Kuoleman lähestyessä(avautuu uudessa ikkunassa)

Arjen ystävä

Arjen ystävä tukee potilasta muuttuneessa elämäntilanteessa, kuuntelee ja kulkee rinnalla. Yhdessäolo rakentuu potilaan toiveiden mukaisesti.

Arjen ystävä voi auttaa syöpää sairastavan arjessa esimerkiksi lähtemällä kävelylenkille potilaan kanssa, tulemalla mukaan lääkärikäynnille tai auttamalla kauppaostosten tekemisessä.

Tukisuhde potilaaseen perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Arjen ystävä kulkee potilaan rinnalla sen aikaa kuin potilas itse haluaa.

Arjen ystävältä ei vaadita omakohtaista kokemusta syövästä. Osa alueellisista syöpäyhdistyksistä kouluttaa Arjen ystäviä.