Siirry suoraan sisältöön

Syöpäjärjestöjen vertaistuki

Syöpäjärjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen eri puolilla Suomea. Maksutonta vertaistukea on saatavilla sekä kasvokkain että etänä - kahden kesken ja vertaisryhmissä.

Toisinaan saman kokenut osaa parhaiten tukea syövän kanssa elävää ja auttaa häntä jaksamaan arjessa. Syöpäjärjestöjen kouluttamat vapaaehtoiset tarjoavat vertaistukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen sairauden eri vaiheissa. 

Syöpäjärjestöjen vertaistukija on itse sairastanut syövän tai hän on sairastuneen läheinen. Vertaistukija ei korvaa ammattilaisten tekemää työtä eikä läheisten tukea, vaan täydentää niitä.

Tutustu neljään erilaiseen tarinaan vertaistuesta

Vertaistukija kuuntelee ja kulkee sairastuneen tai läheisen rinnalla. Tuen hakijana voit päättää mistä haluat jutella vertaistukijan kanssa ja missä haluat tavata: voitte tavata esimerkiksi sairalassa, mutta myös vaikkapa kahvilassa tai metsäpolulla.  On mahdollista tavata myös etänä verkossa tai puhelimitse.

Videossa Miki Lökfors kertoo omista kokemuksistaan vertaistuesta

Vertaistukitoiminta perustuu tasavertaisuuteen ja luottamuksellisuuteen, ja vertaistukijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. He eivät ota kantaa syöpähoitoihin tai muihin lääketieteellisiin kysymyksiin.   

Vertaistukea ryhmissä – kasvokkain tai etänä 

Vertaistukitoiminnasta vastaavat Syöpäjärjestöissä alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt. Ne järjestävät sairastuneille ja läheisille tapaamisia, kursseja ja erilaisia ryhmiä eri puolilla Suomea sekä kasvokkain että etänä. 

Vertaisryhmätoiminnan perustana on avoimuus ja luottamuksellisuus. Ryhmässä jokainen voi halutessaan kertoa omista kokemuksistaan.  Myös aktiivinen kuuntelu on tärkeä osa vertaistukea. Ryhmässä voi saada erilaisia näkökulmia omaan tilanteeseen.  

Videossa Sonya Inger kertoo osallistumisestaan etävertaisryhmään läheisille. 

Hakisitko sinäkin vertaistukea?

Videossa Eeva Kylä-Paavola rohkaisee hakemaan vertaistukea.

Haluatko löytää vertaistukihenkilön? 

Tarkempaa tietoa vertaistuesta saat jäsenjärjestöjen verkkosivuilta:
Jäsenjärjestöjen yhteystiedot

Lisätietoa:

Haluatko ryhtyä Syöpäjärjestöjen vapaaehtoiseksi?(avautuu uudessa ikkunassa)