Syövän seulonta

Syöpäseulonnan eli joukkotarkastusten tarkoituksena on löytää syöpä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suomessa seulotaan kohdunkaulan syöpää, rintasyöpää ja suolistosyöpää.

Syöpäseulonnat eli joukkotarkastukset on tarkoitettu tiettyjen syöpien ja niiden esiasteiden järjestelmälliseen etsimiseen.

Syöpäseulontojen tavoitteena on

  • löytää tauti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
  • vähentää syöpätaudeista aiheutuvaa kuolleisuutta
  • vähentää sairauden ilmaantuvuutta (hoitaa jo syövän esiasteita)

Kunnat järjestävät asukkailleen maksuttomasti

rintasyövän seulontaa ja
kohdunkaulan syövän seulontaa

Lisäksi Suomessa järjestettiin suolistosyövän seulontaa vuosina 2004-2014. Seulonta suunnitellaan aloitettavaksi uudelleen.

Väestötason syöpäseulontojen lisäksi myös muita syöpiä saatetaan seuloa. Tällä hetkellä suositellaan kuitenkin ainoastaan seulontaohjelmaksi hyväksyttyjä, väestöpohjaisia seulontoja.

Suomessa joukkotarkastukset ja syöpäseulontaohjelmat suunnittelee, toteuttaa ja arvioi Joukkotarkastusrekisteri.