Siirry suoraan sisältöön

Munuaissyöpä

Munuaissyöpä on pahanlaatuinen kasvain, joka saa alkunsa munuaisen kuorikerroksen epiteelisoluista. Suomessa todetaan vuosittain noin 1000 uutta munuaissyöpää.

Munuaissyöpä on pääasiassa keski-iän ylittäneiden ihmisten tauti. Se todetaan keskimäärin 60–70 vuoden iässä. Munuaissyöpä on miehillä yleisempää kuin naisilla.

Ihmisellä on kaksi munuaista, ja niiden tehtävänä on poistaa elimistöstä kuona-aineita sekä säädellä elimistön neste- ja suolatasapainoa. Munuaiset sijaitsevat molemmin puolin selkärankaa vatsaontelon takana alimpien kylkiluiden suojassa.

Munuainen on noin 12 cm pitkä ja 7 cm leveä. Sen sisällä on pienien putkien verkosto eli allas-pikarijärjestelmä, joka suodattaa ja puhdistaa verta sekä tuottaa virtsaa. Virtsa kulkee munuaisista virtsatiehyitä pitkin virtsarakkoon, jossa se varastoituu kunnes poistuu virtsaputkea pitkin elimistöstä.

Munuaisaltaan syöpä ei ole sama sairaus kuin munuaissyöpä. Munuaisaltaan syöpä kuuluu virtsateiden syöpiin ja hoidetaan niiden tavoin.

Yleensä munuaissyöpä kasvaa vain toiseen munuaiseen. Muutamassa tapauksessa sadasta munuaissyöpä löydetään samanaikaisesti molemmista munuaisista.

Munuaissyövän esiintyvyys (Nordcan)(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)

Munuaissyövän aiheuttajat

Munuaissyövän syntymekanismi tunnetaan melko hyvin, mutta sen aiheuttajista ei ole kovin tarkkaa tietoa. Tupakointi suurentaa munuaissyövän riskin ainakin kaksinkertaiseksi.

Ylipaino ja lihavuus ovat myös munuaissyövän riskitekijöitä. Ylipaino vaikuttaa vahvemmin naisten kuin miesten sairastumisriskiin. Kohonneesta verenpaineesta kärsivän riski sairastua munuaissyöpään on myös hieman tavallista suurempi.

Syövän ehkäisy(avautuu uudessa ikkunassa) (Ilman syöpää)

Mikä aiheuttaa syöpää?

Munuaissyövän oireet

Nykyisin suuri osa munuaissyövistä löydetään sattumalta jonkun muun syyn takia tehtävässä ultraääni- tai tietokonetomografiatutkimuksessa. Näin löydetyt syövät ovat yleensä vielä paikallisia, eivätkä ne ole aiheuttaneet oireita.

Munuaissyövän klassisia oireita ovat kylkikipu, veren esiintyminen virtsassa ja kylkikaaren alapuolella tunnusteltavissa oleva kasvain. Klassiset munuaissyövän oireet kertovat siitä, että syöpä on jo levinnyt munuaisen ympäristöön. Verivirtsaisuus johtuu sitä, että kasvain on tunkeutunut munuaisen allas-pikarijärjestelmään. Kipua aiheutuu puolestaan siitä, kun kasvain on kasvanut ympäröiviin kudoksiin tai munuaista ympäröivä kapseli on venynyt.

Käytännössä enää vain pieni osa munuaissyövistä löytyy klassisten oireiden perusteella. Tavallisempaa on, että munuaissyöpä löytyy potilaalta, joka tulee lääkäriin epämääräisten oireiden, kuten väsymyksen, ruokahaluttomuuden, kuumeilun ja laihtumisen takia.

Munuaissyövän toteaminen ja tutkimukset

Jos potilaalla epäillään munuaissyöpää, tutkimukset aloitetaan kuvantamisella. Kuvantamistutkimuksena käytetään yleensä ultraääni- eli kaikukuvausta tai tietokonetomografiaa.

Useimmat munuaisen kasvaimet voidaan luokitella kuvantamisen perusteella hyvän- tai pahanlaatuisiksi, ja hoito valitaan sen perusteella. Jos munuaiskasvain vaikuttaa selvästi hyvänlaatuiselta, voidaan muutosta jäädä seuraamaan ja harkita näytteenottoa tai leikkausta vasta, jos kasvaimessa tapahtuu muutoksia.

Jos kuvantamistutkimuksen perusteella on vahva syy epäillä, että munuaiskasvain on pahanlaatuinen, erillistä biopsiaa eli koepalaa ei yleensä tarvitse ottaa, jos leikkaushoito katsotaan mahdolliseksi. Tällöin kasvaimen tyyppi ja erilaistumisaste saadaan selville leikkauksessa poistetusta munuaisesta. Jos muutos vaikuttaa munuaissyövältä, mutta leikkausta ei jostain syystä voida tehdä, pyritään kasvaintyyppi yleensä varmistamaan biopsialla.

Munuaisessa oleva kasvain voi olla myös esimerkiksi tulehduksen aiheuttama muutos, lymfooma tai muun syövän etäpesäke. Jos tällaista epäillään, ei leikkaushoito ole aina paras vaihtoehto, vaan kasvaimen tyyppi varmistetaan biopsialla.

Biopsia otetaan vatsan tai selän ihon läpi kuvantamisohjauksessa ultraäänitutkimuksen tai tietokonetomografiakuvauksen avulla. Koepalasta selviää hyvin todennäköisesti munuaiskasvaimen lopullinen diagnoosi.

Munuaissyöpää ei voida todeta verikokeiden perusteella. Siihen saattaa liittyä anemiaa ja kohonnut lasko, mutta nämä saattavat liittyä myös moniin muihin sairauksiin.

Syövän toteaminen ja tutkimukset

Munuaissyövän luokittelu

70 prosenttia munuaissyövistä on kirkassoluisia adenokarsinoomia ja noin 10–15 prosenttia on papillaarisia munuaiskarsinoomia. Muut munuaissyövän alalajit ovat harvinaisia.

Munuaissyövän tyyppi ei välttämättä vaikuta kovin paljon hoidon valintaan tai sairauden ennusteeseen. Olennaisempaa on tietää, miten paljon syöpä on ehtinyt levitä. Nykyään enää joka neljäs munuaissyöpä on ehtinyt levitä muualle elimistöön eli lähettänyt etäpesäkkeitä, kun se löydetään. Tavallisimmin munuaissyöpä lähettää etäpesäkkeitä luustoon, vatsaonteloon, keuhkoihin ja aivoihin.

Munuaissyövän levinneisyyttä kuvataan TNM-luokituksella. Siinä T (tumor) kuvaa kasvaimen tunkeutumista ympäristöönsä, N (node) leviämistä läheisiin imusolmukkeisiin ja M (metastasis) mahdollisia etäpesäkkeitä. Imusolmukkeet ovat pieniä pavunkaltaisia suodattimia, joiden läpi imuneste virtaa.

Munuaissyövän luokittelu

Emokasvain

T1 Kasvain on munuaiskapselin sisäinen, ja sen läpimitta on korkeintaan 7 cm.
T1a Kasvaimen läpimitta on enintään 4 cm.
T1b Kasvaimen läpimitta on yli 4 cm, mutta enintään 7 cm.
T2 Kasvain on munuaiskapselin sisäinen, ja sen läpimitta on yli 7 cm.
T2a Kasvaimen läpimitta on yli 7 cm, mutta enintään 10 cm.
T2b Kasvaimen läpimitta on yli 10 cm.
T3 Kasvain ulottuu laskimoon tai munuaisten viereiseen rasvaan tai sinusrasvaan.
T3a Kasvain kasvaa munuaislaskimoon, munuaisen viereiseen rasvaan tai sinusrasvaan.
T3b Kasvain kasvaa alaonttolaskimoon pallean alapuolelle.
T3c Kasvain kasvaa alaonttolaskimoon pallean yläpuolelle.
T4 Kasvain lävistää Gerotan faskian ja kasvaa lisämunuaiseen.

Alueelliset imusolmukkeet

N0 Imusolmukkeissa ei ole etäpesäkkeitä.
N1 Etäpesäke yhdessä alueellisessa imusolmukkeessa.
N2 Etäpesäke useammassa kuin yhdessä alueellisessa imusolmukkeessa.

Kauempana olevat etäpesäkkeet

M0 Ei etäpesäkkeitä kauempana.
M1 Yksi tai useampi etäpesäke kauempana.

Levinneisyyden lisäksi syöpäsolujen erilaistumisaste vaikuttaa hoitojen tulokseen ja seurantaan. Munuaissyöpä jaetaan kolmeen erilaistumisasteeseen (gradus 1–3) mikroskooppisen löydöksen mukaan. Mitä paremmin solu on erilaistunut – eli mitä lähempänä sen rakenne on normaalia solurakennetta – sitä hitaammin syöpä yleensä kasvaa tai lähettää etäpesäkkeitä. Huonosti erilaistuneet (gradus 3) kasvaimet leviävät muita helpommin, ja niiden ennuste on jonkin verran muita huonompi.

Syövän luokittelu

Munuaissyövän hoito

Leikkaus on munuaissyövän ensisijainen hoito. Leikkauksella pyritään yleensä poistamaan koko munuainen ja sen sisällä oleva kasvain. Sen vaihtoehtona on tehdä osapoistoleikkaus tai pienentää syöpämassaa osana muita hoitoja.

Munuaisleikkauksen jälkeen potilas jää seurantaan, jos syöpä saatiin kokonaan poistettua. Lääkehoitoa ei leikkauksen jälkeen anneta varmuuden vuoksi, vaan ainoastaan silloin, jos syöpää jää jäljelle munuaisen läheisyyteen tai muualle kehoon.

Aina leikkaus ei ole mahdollinen, ja silloin hoito voidaan potilaan yleiskunnon salliessa aloittaa lääkkeillä. Taudin levinneisyys varmistetaan kuvantamistutkimuksilla ennen lääkehoidon aloitusta. Jos syöpää on vähän ja potilas on oireeton, lääkehoidon aloittamista voidaan viivästyttää siihen asti, kunnes tauti etenee tai alkaa aiheuttaa oireita.

Syövän hoito

Leikkaus

Leikkaus on munuaissyövän tärkein hoitokeino. Leikkauksessa pyritään poistamaan kasvain kokonaan. Laajassa leikkauksessa poistetaan koko munuainen, sitä ympäröivä rasva, lisämunuainen ja alueelliset imusolmukkeet. Jos kasvain on tunkeutunut munuaislaskimoon tai alaonttolaskimoon, poistetaan se osa syövästä avatun laskimon kautta. Joskus joudutaan poistamaan myös osa suonta.

Koko munuaisen poistoleikkaus ei ole kuitenkaan mahdollinen, jos syöpä on jo levinnyt munuaisen ulkopuolelle tai potilaan toinen munuainen ei toimi riittävästi.

Säästävä leikkaus: Munuaiskudosta säästävä leikkaus on yleistynyt viime vuosina. Säästävän leikkauksen hoitotulos on valikoiduilla potilailla yhtä hyvä kuin laajemman leikkauksen. Usein säästävä leikkaus on mahdollinen, jos potilaalla on pieni paikallinen kasvain. Siihen pyritään myös, jos potilaalla on molemminpuolinen kasvain, jolloin tarvitaan jäljelle jäävää toimivaa munuaiskudosta.

Etäpesäkkeisen syövän leikkaus: Emokasvain voidaan harkinnan mukaan poistaa myös silloin, kun tauti on levinnyt. Tällöin leikkaus saattaa parantaa potilaan vointia ja mahdollisuutta hyötyä syöpälääkehoidosta. Tällainen leikkaus ei kuitenkaan ole hyödyllinen, jos etäpesäkkeitä on paljon tai potilaan yleiskunto on heikko.

Ellei leikkausta voida tehdä ja munuaiskasvain aiheuttaa hankalia paikallisoireita kuten verivirtsaisuutta, munuaisvaltimon tukkiminen varjoainetutkimuksen (angiografia) yhteydessä voi hyödyttää potilasta. Jos munuaiskasvain on paikallinen ja pienehkö, mutta arvioidaan, että potilas ei kestäisi leikkausta, voidaan harkinnan mukaan käyttää myös muita paikallishoitoja kuten radiotaajuus, mikroaalto- tai laserhoitoa.

Kun paikallinen munuaissyöpä on aikoinaan leikattu, mutta syöpä myöhemmin uusiutuu, pyritään yksittäiset etäpesäkkeet leikkaamaan, jos potilaan yleiskunto on hyvä ja hänen arvioidaan hyötyvän leikkauksesta. Monella eri alueella tai laajoina pesäkkeinä uusiutuneen syövän leikkaushoito ei hyödytä potilasta.

Syövän leikkaushoito

Lääkehoidot

Viime vuosituhannella edenneeseen munuaissyöpään ei ollut käytettävissä tehokkaita lääkehoitoja. 2000-luvulla näitä on onneksi tullut useita.

Osa munuaissyövistä etenee hyvin hitaasti, ja silloin on viisaampaa seurata tilannetta ilman lääkitystä ja aloittaa hoito vasta, kun tauti selvästi etenee. Kun syöpälääkitys katsotaan perustelluksi, huomioidaan lääkityksen valinnassa useita tekijöitä kuten taudin levinneisyys ja syövän histologinen alatyyppi sekä potilaan vointi ja muut perussairaudet. Taudin etenemistä ja soveltuvaa lääkehoitoa voidaan arvioida käyttämällä riskipisteytystä, jossa huomioidaan potilaan toimintakyky, aika syövän toteamisesta ja muutamia yleisiä veriarvoja. Jokaisella lääkkeellä on myös omat haittavaikutukset ja riskit, jotka otetaan huomioon lääkityksen valinnassa.

Tavanomaisesti lääkkeitä käytetään yksi kerrallaan, mutta myös eräiden lääkkeiden yhdistäminen saattaa olla mahdollista. Suurin osa munuaissyöpäsoluista reagoi hoitoihin melko hyvin. Valitettavasti osa kasvaimista jatkaa leviämistä hoidoista huolimatta.

Kohdennetut lääkkeet: Munuaissyöpä on runsaasti verisuonitettu kasvain, ja sen vuoksi verisuonten uudismuodostusta eli angiogeneesia estävät lääkeaineet ovat osoittautuneet tehokkaiksi levinneen ja etäpesäkkeitä lähettäneen munuaissyövän hoidossa. Nämä täsmälääkkeiksikin kutsutut lääkkeet ovat selvästi parantaneet levinnyttä munuaissyöpää sairastavien potilaiden ennustetta.

Munuaissyövän hoitoon on käytössä useita verisuonten kasvua hillitseviä lääkkeitä. Suurin lääkeryhmä on suun kautta tabletteina tai kapseleina otettavat tyrosiinikinaasin estäjät, joita ovat sunitinibi, sorafenibi, patsopanibi, aksitinibi, kabotsantinibi ja tivotsanibi ja hoitotutkimuksia on tehty myös mm lenvatinibilla. Verisuonikasvutekijän vasta-aine bevasitsumabi annostellaan suonensisäisesti ja käytetään yhdessä interferonin kanssa.

Proteiinikinaasin estäjiä, joita kutsutaan mTOR-estäjiksi, on munuaissyöpään käytössä kaksi lääkettä, tabletteina otettava everolimuusi ja suonensisäisesti annettava temsirolimuusi.

Immunologiset hoidot: Immunologiset hoidot ovat viime vuosina osoittautuneet tehokkaiksi monien syöpien hoidossa. Näiden hoitojen on tarkoitus tehostaa elimistön omaa puolustusjärjestelmää syöpäsoluja vastaan.

Edenneen munuaissyövän hoidossa näistä immuunivasteen vapauttajista on käyttöön jo tullut suonensisäisesti annettavat T-solupuolustukseen vaikuttavat nivolumabi ja ipilimumabi ja useita muitakin on tulossa. Immunologista hoitoa on tutkittu myös yhdessä verisuonten kasvua hillitsevien lääkkeiden kanssa.

Immunologisia hoitoja voidaan käyttää hyväkuntoisille potilaille, joko ensimmäisenä lääkehoitona tai kun syöpä on edennyt aiemman lääkehoidon aikana. Huonokuntoisille ja esimerkiksi autoimmuunitauteja sairastaville nämä hoidot ei kuitenkaan sovellu.

Solunsalpaajat: Monien muiden syöpien hoidossa käytettävät solunsalpaajat eivät tehoa munuaissyöpään, ja siksi niitä ei juurikaan käytetä. Solunsalpaajahoitoja voidaan kuitenkin käyttää valikoiduille potilaille, kuten eräille harvinaisemmille munuaissyövän alatyypeille.

Oireenmukaiset hoidot: Munuaissyöpää sairastavan potilaan hoidossa käytetään oireita helpottavia lääkkeitä kuten esim. kipulääkkeitä ja pahoinvointilääkkeitä tavanomaiseen tapaan. Jos etäpesäkkeitä on luustossa, voidaan harkita luuston tukilääkityksen käyttöä. Sekä itse syövän että syöpälääkehoitojen aiheuttamien oireiden ja haittojen tehokas lievittäminen ja hoitaminen on tärkeää sekä elämänlaadun että syöpähoitojen jaksamisen kannalta.

Etäpesäkkeisen munuaissyövän lääkehoito on pitkäaikaishoitoa. Parhaimmillaan lääkehoito vähentää taudin aiheuttamia oireita ja saattaa pienentää kasvainpesäkkeitä. Ennen kaikkea se pitää tautia kurissa ja estää sen etenemistä.
Syöpälääkehoitoa jatketaan niin pitkään, kuin se on sairastuneen yleisvoinnin kannalta järkevää, elämänlaatu säilyy hyvänä ja lääkityksestä on enemmän hyötyä kuin haittaa. Jossakin vaiheessa on mielekkäämpää lopettaa aktiiviset lääkehoidot ja keskittyä hoitamaan munuaissyövän aiheuttamia oireita ja kipua.

Sädehoito

Sädehoidossa käytetään suurienergistä, ionisoivaa säteilyä, jonka avulla tuhotaan syöpäsoluja ja pienennetään kasvaimia. Munuaissyövässä sädehoitoa käytetään lähinnä oireiden hoitamiseen, koska se ei pidennä potilaiden elinaikaa tai paranna hoitotuloksia. Tavallisimmin sädehoitoa käytetään luuston etäpesäkkeiden aiheuttaman kivun lievittämiseen kipulääkkeiden lisänä. Joissakin tilanteissa voidaan yksittäisiä etäpesäkkeitä pyrkiä hoitamaan korkeaan sädehoitoannokseen pesäkkeen tuhoamiseksi.

Sädehoito

Munuaissyövän seuranta, uusiutuminen ja ennuste

Potilasta seurataan paikallisen munuaissyövän leikkauksen jälkeen tavallisesti kahden tai viiden vuoden ajan. Valtaosa uusiutumista tulee tänä aikana. Seurantatutkimuksina käytetään usein keuhkokuvausta ja vatsan kaikututkimusta tai tietokonetomografiaa.

Munuaissyövän seurannan tiheys ja kesto määräytyvät sen mukaan, miten suureksi etäpesäkkeiden riski arvioidaan. Etäpesäkkeiden ilmaantumisen riski on pieni, jos kasvain on ollut pieni ja paikallinen, imusolmukkeissa ei ole ollut etäpesäkkeitä ja kasvain on ollut hyvin erilaistunut.

Munuaissyövän viisivuotisennuste on 71 prosenttia. Ennusteeseen vaikuttavat munuaissyövän levinneisyys, erilaistumisaste sekä potilaan ikä ja muu terveydentila. Jos syöpäkasvain on pieni ja munuaisen sisällä, eikä se ole lähettänyt etäpesäkkeitä, kasvain voidaan leikata pois ja potilaan ennuste on hyvä.

Jos syöpä on levinnyt tai tauti uusiutuu, potilaan ennuste on huonompi. Levinnyttä munuaissyöpää sairastavien selviytyminen on kuitenkin huomattavasti parantunut viimeisen 10–15 vuoden aikana, kun uusia syöpälääkkeitä on saatu käyttöön.

 

Lähteet

Bono P, Joensuu H, Rintala E, Boström P. Munuaissyöpä. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 533–41.

Javanainen M. Munuaissyöpäpotilaan opas. Helsinki: Suomen Syöpäpotilaat ry, 2011.

Artikkelin on tarkistanut erikoislääkäri Maria Lapela.