Siirry suoraan sisältöön

Munasarjasyöpä

Munasarjasyöpä on naisten kymmenenneksi yleisin syöpä. Suomessa munasarjasyöpään sairastuu vuosittain yli 500 naista.

Munasarjasyöpään sairastumisen riski suurenee iän myötä. Eniten sitä löydetään 60–64-vuotiailta naisilta, mutta sitä esiintyy myös nuorilla.

Naisilla on kaksi munasarjaa, jotka ovat kooltaan noin kolmen senttimetrin kokoisia. Kummassakin munasarjassa on yli 100 000 munasolua. Naisilla, joilla on kuukautiset, munasarjoista irtoaa joka kuukausi yksi munasolu. Solu irtoaa kuukautiskierron keskivaiheilla. Munasarjoista erittyy myös tärkeitä hormoneja, jotka vaikuttavat kehitykseen ja naisellisiin ominaisuuksiin.

Munasarjojen hyvänlaatuiset kasvaimet ovat melko yleisiä. Kaikista munasarjojen kasvaimista vain 15 prosenttia on pahanlaatuisia. Kasvaimen pahanlaatuisuuden riski kasvaa iän myötä. Munasarjoissa esiintyy myös rajalaatuisia kasvaimia (borderline, semimaligni), jotka ovat hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten välimuotoja.

Munasarjasyövän kaltaisesti käyttäytyviä kasvaimia ovat myös munanjohtimesta tai vatsakalvolta lähteneet syövät. Nykyisen tiedon perusteella pidetään mahdollisena, että suuri osa tavallisimmista munasarjasyövistä saavatkin alkunsa munanjohtimesta.

Munasarjasyövän esiintyvyys (Nordcan)(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)

Munasarjasyövän aiheuttajat

Munasarjasyövän kaikkia aiheuttajia ei tunneta, mutta ainakin hormonaaliset tekijät vaikuttavat sen syntyyn. Hedelmättömyys, endometrioosi ja myöhäinen ensisynnytysikä suurentavat munasarjasyövän riskiä. Myös yli viisi vuotta kestänyt vaihdevuosien hormonihoito suurentaa sairastumisen riskiä, mutta riski pienenee hormonihoidon lopettamisen jälkeen.

Syövän ehkäisy (Ilman syöpää)

Mikä aiheuttaa syöpää?

Munasarjasyövän perinnöllisyys

Sairastumisriskiin vaikuttaa myös se, jos lähisuvussa esiintyy munasarjasyöpää. Arvioiden mukaan 5–10 prosenttiin suomalaisten munasarjasyövistä liittyy perinnöllinen alttius. Riskiryhmään kuuluvat ne naiset, joiden suvussa esiintyy munasarjasyöpäoireyhtymä, rinta- ja munasarjasyöpäoireyhtymä (BRCA1- tai BRCA2-geenimutaatio) tai periytyvä paksusuolisyöpäoireyhtymä (Lynchin syndrooma).

Näille naisille suositellaan munasarjojen poistoa lasten saamisen jälkeen tai viimeistään 40-vuotiaana, koska heistä jopa puolet sairastuu elämänsä aikana munasarjasyöpään.

Jos kahdella tai useammalla lähisukulaisella on todettu munasarjasyöpä, kannattaa ottaa yhteyttä perinnöllisyysneuvontaan. Se on tarpeen myös, jos sairastuneen lähisuvussa esiintyy munasarjasyöpäoireyhtymä, rinta- ja munasarjasyöpäoireyhtymä (BRCA1- tai BRCA2-geenimutaatio) tai periytyvä paksusuolisyöpäoireyhtymä (Lynchin syndrooma).

Syöpäjärjestöjen periytyvyysneuvonta

Syövän perinnöllisyys

Suojaavat tekijät

Monet tekijät suojaavat munasarjasyövältä. Sairastumisen riskiä pienentävät ehkäisypillerien käyttö, raskaudet, imetys ja sterilisaatio. Suojaavana mekanismina voi olla se, että munasolun irtoaminen estyy, mikä suojelee munasarjaa tai munanjohtimen pintasolukkoa vaurioittavien tekijöiden väheneminen.

Munasarjasyövän oireet

Varhaisvaiheen munasarjasyöpä voi olla pitkään oireeton ja myöhemminkin vähäoireinen. Tyypillisiä ensioireita ovat epämääräiset yleisoireet, kuten lievät vatsavaivat, ruokahaluttomuus ja yleinen väsymys. Epämääräisten oireiden takia munasarjasyöpä huomataan valitettavasti usein vasta myöhäisessä vaiheessa. 80 prosentilla potilaista sairaus on jo toteamishetkellä levinnyt muihin elimiin.

Pidemmälle edennyt munasarjasyöpä aiheuttaa vatsan turvotusta, täyteläisyyttä tai paineoireita sekä maha- tai alaselkäkipua. Kun kasvain alkaa painaa viereisiä elimiä, se aiheuttaa usein suoliston toiminnan häiriöitä, tihentynyttä virtsaamisen tarvetta, ruokahaluttomuutta, laihtumista, yhdyntäkipuja ja muita kipuja. Vatsan turpoaminen johtuu yleensä siitä, että vatsaonteloon on kertynyt nestettä.

Joskus ensioireena saattaa esiintyä myös hengenahdistusta, yskää tai rintakipua, mikä voi olla merkkinä taudin leviämisestä keuhkopussiin.

Munasarjasyövän toteaminen ja tutkimukset

Munasarjasyövän diagnoosi perustuu lääkärin tekemään kliiniseen tutkimukseen, kuvantamistutkimuksiin ja kasvainmerkkiaineiden määritykseen. Sellaista tutkimusmenetelmää ei kuitenkaan ole, jolla tauti voitaisiin tunnistaa jo varhaisvaiheessa.

Toisinaan munasarjasyöpä löytyy rutiininomaisen gynekologisen tutkimuksen yhteydessä.

Jatkotutkimukset ja mahdollinen leikkaus tehdään syövän hoitoon erikoistuneessa sairaalassa. Suomessa nämä hoidot on keskitetty yliopistosairaaloihin. Lopullinen diagnoosi ja syövän levinneisyys varmistuvat vasta leikkauksessa tehtyjen havaintojen ja otettujen näytteiden perusteella.

Munasarjasyövän levinneisyyttä voidaan tutkia vatsan kaikukuvauksen, tietokonetomografian ja magneettikuvauksen avulla. Tarvittaessa PET-TT-tutkimuksella voidaan saada lisätietoa levinneisyydestä.

Verinäytteestä tutkitaan niin sanotut kasvainmerkkiaineet, jotka ovat kasvainsolujen vereen erittämiä aineita. Munasarjasyövän tärkeitä merkkiaineita ovat CA 125, HE4 ja. Merkkiainepitoisuutta voidaan käyttää hyväksi, kun arvioidaan hoidon tuloksellisuutta. Jos hoito tehoaa hyvin, syöpäsolujen määrä vähenee ja vastaavasti merkkiainepitoisuus laskee.

Jos potilaalta epäillään varhaisvaiheen munasarjasyöpää, eikä sitä voida todeta muilla keinoilla, voidaan tehdä vatsaontelon tähystys eli laparoskopia. Laparoskopian yhteydessä on mahdollisuus ottaa kudos- ja solunäytteitä.

Syövän toteaminen ja tutkimukset

Munasarjasyövän luokittelu

Munasarjasyövän hoidon valinta ja potilaan ennuste riippuvat kasvaimen levinneisyydestä, joka ilmaistaan levinneisyysluokittelun (FIGO) tai TNM-luokituksen avulla. TNM-luokituksessa T (tumor) kuvaa kasvaimen tunkeutumista ympäristöönsä, N (node) leviämistä läheisiin imusolmukkeisiin ja M (metastasis) mahdollisia etäpesäkkeitä. Imusolmukkeet ovat pieniä pavunkaltaisia suodattimia, joiden läpi imuneste virtaa.

Munasarjasyöpä pyrkii leviämään lantion ja vatsaontelon imusolmukkeisiin sekä vatsakalvoon ja kasvamaan sisäelinten ympärille. Sairauden myöhäisvaiheessa se voi levitä verenkierron mukana myös maksaan, keuhkoihin, luustoon tai keskushermostoon.

Munasarjasyövän levinneisyysluokitus

Levinneisyysaste I

Kasvain rajoittuu munasarjoihin.
IA Kasvainta on vain toisessa munasarjassa, munasarjan kapseli on ehjä eikä pinnassa ole kasvainta. Askitesnesteessä ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja. T1aN0M0
IB Kasvainta on molemmissa munasarjoissa, munasarjojen kapselit ovat ehjät eikä pinnassa ei ole kasvainta. Askitesnesteessä ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja. T1bN0M0
IC Kasvainta on yhdessä munasarjassa tai molemmissa. Lisäksi munasarjan kapseli on revennyt, munasarjan pinnassa on kasvainta tai askitesnesteessä tai huuhtelunäytteissä on kasvainsoluja. T1cN0M0

Levinneisyysaste II

Kasvainta on yhdessä munasarjassa tai molemmissa sekä lantion alueella munasarjojen ulkopuolella.
IIA Kasvain on levinnyt kohtuun tai munanjohtimiin. Askitesnesteessä ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja. T2aN0M0
IIB Kasvainta on muissa lantion kudoksissa, mutta askitesnesteessä ja huuhtelunäytteissä ei ole kasvainsoluja. T2bN0M0
IIC Kasvainta on muissa lantion elimissä. Lisäksi askitesnesteessä tai huuhtelunäytteissä on kasvainsoluja. T2cN0M0

Levinneisyysaste III

Kasvainta on yhdessä munasarjassa tai molemmissa, vatsakalvossa lantion ulkopuolella tai alueellisissa imusolmukkeissa. Maksassa on pinnallisia etäpesäkkeitä.
IIIA Kasvaimen leviäminen lantion ulkopuolelle vatsakalvoon on varmistettu mikroskooppisesti. Imusolmukkeissa ei ole kasvainkudosta. T3aN0M0
IIIB Vatsaontelon pesäkkeiden koko on alle 2 cm, eikä imusolmukkeissa ole kasvainkudosta. T3bN0M0
IIIC Vatsaontelon pesäkkeiden koko on yli 2 cm tai imusolmukkeissa on kasvainkudosta. T3cN0M0, T1–3N1M0

Levinneisyysaste IV

Etäpesäkkeitä on vatsaontelon ulkopuolella; kasvainsoluja on esimerkiksi keuhkopussissa tai maksassa. T1–3N0–1M1

Levinneisyyden lisäksi hoitojen valintaan ja tulokseen vaikuttaa syöpäsolujen mikroskooppisella tutkimuksella saatu luokitus. Suurin osa munasarjasyövistä on pintasolukosta lähtöisin olevia eli epiteliaalisia kasvaimia. Näistä suurin osa (70 %) on serooseja kasvaimia, loppuosa muodostuu musinooseista, endometrioideista ja kirkassolukasvaimista sekä niin sanotuista matala-asteisista (low grade) serooseista kasvaimista. Kasvaintyypit poikkeavat toisistaan ennusteen, leikattavuuden ja solusalpaajaherkkyyden suhteen.

Syövän luokittelu

Munasarjasyövän hoito

Munasarjasyöpää hoidetaan sekä leikkauksella että solunsalpaajahoidolla. Leikkaus on ensisijainen hoitomuoto, mutta useimmiten sitä täydennetään solunsalpaajilla. Sädehoitoa käytetään harvoin. Joskus on mahdollista käyttää myös kohdennettuja lääkkeitä tai hormonihoitoa. Hoito valitaan syövän levinneisyyden, erilaistumisasteen ja potilaan yleiskunnon perusteella.

Noin puolet munasarjasyövistä voidaan hoitaa parantavasti. Jos syövän paraneminen ei ole enää mahdollista, palliatiivisella eli oireenmukaisella hoidolla pyritään helpottamaan taudin aiheuttamia oireita.

Syövän hoito

Munasarjasyövän leikkaus

Leikkaus on munasarjasyövän hoidon perusta. Leikkauksessa varmistetaan kasvaimen histologinen tyyppi, määritetään sen levinneisyys ja poistetaan kasvain. Mikäli kaikkea kasvainkudosta ei pystytä poistamaan, sitä vähennetään leikkauksella, hoitoa jatketaan solusalpaajahoidolla ja harkitaan uudelleen leikkausta, mikäli kasvain reagoi hyvin sytostaattihoitoon.

Vatsaontelossa mahdollisesti olevasta nesteestä otetaan näyte. Lisäksi otetaan runsaasti kudosnäytteitä kauttaaltaan vatsaontelon alueelta, palleasta ja imusolmukkeista.

Leikkauksessa pyritään täydelliseen kasvainkudoksen poistoon. Mitä vähemmän syöpäkudosta jää jäljelle, sitä parempi on potilaan ennuste. Yleensä leikkauksessa poistetaan molemmat munasarjat, munanjohtimet, kohtu, umpilisäke ja vatsapaita sekä lantion alueen ja aortan viereiset imusolmukkeet. Melko usein joudutaan tekemään myös suolistoon ja virtsateihin kohdistuvia toimenpiteitä.

Säästävä eli pienempi leikkaus voidaan tehdä naisille, jotka haluavat vielä lapsia ja joilla on toiseen munasarjaan rajoittunut syöpä. Tällaisessa leikkauksessa poistetaan vain sairastunut munasarja ja varmistetaan taudin rajoittuneisuus useilla näytteillä koko vatsaontelon alueelta.

Oireita helpottava (palliatiivinen) leikkaus voidaan tehdä, jos kasvain tukkii esimerkiksi suolistoa tai virtsateitä. Tällaisen leikkauksen tavoitteena ei ole parantaa syöpää vaan helpottaa oireita. Tällaisissa tapauksissa syövät ovat usein pitkälle edenneitä tai uusiutuneita.

Uusiutunutta syöpää leikataan vain harvoin, sillä usein uusiutuman poistaminen leikkauksella ei paranna taudin ennustetta.

Syövän leikkaushoito

Solunsalpaajat eli sytostaatit

Pelkkä leikkaus riittää vain niille potilaille, joiden kasvain on täysin rajoittunut munasarjaan. Muiden munasarjasyöpien leikkausta täydennetään solunsalpaajahoidolla eli syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitetuilla lääkkeillä. Solunsalpaajat kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön, ja ne tehoavat yleensä hyvin munasarjasyövän ensivaiheessa.

Munasarjasyövän hoidossa käytetään yleensä karboplatiinia, paklitakselia, doketakselia ja joskus myös sisplatiinia. Perushoitona käytetään karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmää. Kaikille se ei kuitenkaan sovi. Yhdistelmähoidon sijasta voidaan käyttää myös pelkkää karboplatiinia, jos syöpä ei ole levinnyt munasarjojen ulkopuolelle tai potilaan yleiskunto on huono.

Solunsalpaajahoito

Uusiutunutta syöpää hoidetaan yleensä solunsalpaajilla. Jos munasarjasyöpä uusiutuu yli puolen vuoden kuluttua hoidoista, hoito aloitetaan yleensä aiemmin käytetyllä solunsalpaajayhdistelmällä eli yleisimmin karboplatiinin ja paklitakselin yhdistelmällä. Yleensä hoito tehoaa sitä paremmin, mitä pidempi aika syövän uusiutumiseen on kulunut.

Sädehoito

Sädehoito on ionisoivaa säteilyä, joka tuhoaa syöpäsoluja paikallisesti. Sädehoidon merkitys on munasarjasyövässä vähäinen. Sädehoitoa voidaan käyttää yksilöllisen harkinnan mukaan silloin, jos solunsalpaajahoidon jälkeen jäljellä on vain pieni paikallinen kasvain tai seurannassa todetaan paikallinen uusiutuma lantion alueella. Tällöin varmistetaan ennen hoitoa, että tautia ei ole muualla vatsaontelon alueella.

Sädehoidolla voidaan hoitaa myös kasvaimen aiheuttamia oireita, jos luissa, aivoissa tai keuhkoissa oleva etäpesäke aiheuttaa hankalia oireita. Tällaisen sädehoidon tavoitteena ei ole parantaa syöpää vaan helpottaa oireita. Nämä syövät ovat usein pitkälle edenneitä ja uusiutuneita.

Sädehoidon haitat kohdistuvat lähinnä suolistoon.

Sädehoito

Kohdennetut lääkkeet eli täsmälääkkeet

Munasarjasyövän hoidossa on tutkittu useita erilaisia kohdennettuja lääkkeitä, joista lupaavimmaksi on osoittautunut verisuonikasvutekijöiden vasta-aine bevasitsumabi. Se parantaa jonkun verran erityisesti niiden potilaiden ennustetta, joiden syöpä on levinnyt ja leikkauksessa ei ole saatu poistettua koko kasvainta. Yleensä tällöin on kyseessä levinneisyysasteen IIIC–IV munasarjasyöpä.

Bevasitsumabi voidaan yhdistää myös uusiutuneen syövän solunsalpaajahoitoihin.

Parp-entsyymin estäjät ovat lääkeaineita, joiden vaikuttavuus on erityisen hyvä niillä potilailla, joilla on todettu tietty DNA-korjausmekanismin häiriö geneettisesti tai syöpäkasvaimessa (tavallisimmin BRCA1- tai BRCA2-mutaatio). Näille potilaille suositellaan Parp-entsyymin estäjien käyttöä niin primäärihoidossa kuin uusiutuneen kasvaimen hoidossa. Osa niistäkin potilaista, joilla kyseistä mutaatiota ei ole todettu, hyötyy parp-estäjistä uusiutuneen taudin hoidossa. Parp-entsyymin estäjiä käytön hyödyn arvioi hoitava lääkäri potilaskohtaisesti.

Hormonihoito

Uusiutuneen munasarjasyövän hoidossa voidaan käyttää myös estrogeenia alentavia hormonihoitoja, kuten tamoksifeenia, GnRH-analogeja tai aromataasientsyymin estäjiä. Niitä on mahdollista käyttää harkinnan mukaan silloin, jos solunsalpaajia ei voida jostain syystä käyttää tai niiden teho on menetetty.

Hormonihoidot tehoavat noin joka viidenteen munasarjasyöpään (lähinnä niin sanottuihin matala-asteisiin serooseihin kasvaimiin). Yleensä ne ainakin hidastavat taudin etenemistä.

Munasarjasyövän seuranta, uusiutuminen ja ennuste

Munasarjasyöpä vaatii usein pitkäaikaisia hoitoja ja pitkäaikaista seurantaa. Munasarjasyövän seurannan tavoitteena on tukea potilaan jaksamista, helpottaa hoidon aiheuttamia haittoja ja todeta taudin mahdollinen uusiutuma mahdollisimman varhain.

Seurantakäynneillä lääkäri tekee gynekologisen tutkimuksen ja tunnustelee koko vatsan alueen, rinnat ja imusolmukealueet. Tarvittaessa tehdään vatsan ja lantion alueen radiologisia tutkimuksia. Seurantakäyntien määrä ja tiheys vaihtelevat syövän levinneisyyden ja tyypin mukaan.

Hyvin sujuneista hoidoista huolimatta useimmat munasarjasyövät uusiutuvat. Tavallisinta on, että uusiutuma tulee vatsaontelon alueelle tai imusolmukkeisiin. Uusiutunut munasarjasyöpä hoidetaan pääsääntöisesti solunsalpaajilla ja kohdennetuilla lääkehoidoilla ensilinjan hoidon mukaisesti. Joissakin tilanteissa yksittäinen uusiutunut kasvain tai etäpesäke voidaan poistaa leikkauksella.

Munasarjasyövän viisivuotisennuste on 45 prosenttia. Selviytyminen munasarjasyövästä riippuu taudin tyypistä ja levinneisyydestä sekä ensileikkauksen tuloksesta. Parempi ennuste on potilailla, joiden tauti ei ole kasvanut munasarjojen ulkopuolelle.

Lähteet

Grénman S, Leminen A. Gynekologisten syöpien ennuste ja seuranta. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 653–4.

Grénman S, Leminen A. Munajohdinsyöpä ja munasarjan kasvaimet. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 642–53.

Munasarjasyöpä. Käypä hoito -suositus. Helsinki: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Gynekologiyhdistyksen asettama työryhmä, 2012.

Rosenberg-Ryhänen L, Pellinen S. Munasarjasyöpäpotilaan opas. Helsinki: Suomen Syöpäpotilaat ry, 2012.

Artikkelin asiasisällön on tarkistanut professori, naistentautien ja gynekologisen sädehoidon erikoislääkäri Ulla Puistola.