Siirry suoraan sisältöön

Mahasyöpä

Mahasyöpä syntyy, kun mahalaukun kudoksen terveet ja hyvänlaatuiset solut muuttuvat pahanlaatuisiksi. Vielä 1950-luvulla mahasyöpä oli sekä miesten että naisten yleisin syöpä, mutta niiden ilmaantuvuus on laskenut noilta ajoilta kymmenesosaan. Nykyään Suomessa todetaan vuosittain enää noin 600 uutta mahasyöpää.

Mahalaukku on J-kirjaimen muotoinen elin, joka sijaitsee vatsaontelon yläosassa. Ravinto kulkee suusta ruokatorven kautta mahaan. Ruoansulatus ja ruoan imeytyminen elimistössä käytettäväksi energiaksi alkavat mahalaukussa. Ravinto sulaa mahalaukussa osittain ja päätyy ohutsuolen kautta lopulta paksusuoleen, jossa jäljelle jäänyt kuona-aine muuttuu ulosteeksi.

Mahasyövän esiintyvyys (Norcan)(avautuu uudessa ikkunassa) (pdf)

Mahasyövän aiheuttajat

Useita mahasyöpää aiheuttavia tekijöitä tunnetaan. Atrofinen gastriitti ja mahalaukun polyypit sekä helikobakteerin aiheuttama mahatulehdus aiheuttavat limakalvomuutoksia, jotka altistavat mahasyövälle. Mahahaavaan ja tynkämahaan (mahalaukkuun, josta osa on poistettu) liittyy myös suurentunut syöpävaara.

Pernisioosissa anemiassa eli B12-vitamiinin imeytymishäiriössä mahalaukun limakalvo surkastuu (tätä kutsutaan atrofiseksi gastriitiksi), ja limakalvolle syntyy usein varrellisia hyvänlaatuisia limakalvokasvaimia eli polyyppeja. Tämä tila altistaa mahasyövälle.

Pilaantuneen ruoan syöminen sekä suolaamalla ja savustamalla valmistetut ruoat suurentavat myös sairastumisen riskiä.

Syövän ehkäisy(avautuu uudessa ikkunassa) (Ilman syöpää)

Mikä aiheuttaa syöpää?

Suojaavat tekijät

Mahasyöpään sairastumisen riskin pienentämiseksi kannattaa välttää suolaamalla ja savustamalla valmistettujen ruokien syömistä usein.

Jääkaapin käyttö on todennäköisesti pienentänyt mahasyövän esiintymistä kehittyneissä maissa.

Mahasyövän oireet

Mahasyöpä saattaa olla pitkään oireeton. Siksi se löydetään usein vasta, kun kasvain on levinnyt tai lähettänyt etäpesäkkeitä.

Tavallisia mahasyövän ensioireita ovat ylävatsakipu, pahoinvointi ja väsymys. Jos mahasyöpä on levinnyt pidemmälle, se aiheuttaa myös laihtumista, anoreksiaa, nielemisvaivoja ja joskus verisiä oksennuksia.

Mahasyövän toteaminen ja tutkimukset

Jos epäillään mahasyöpää, tehdään tavallisesti mahalaukun tähystys eli endoskopia. Tähystyksessä käytetään ohutta, ja taipuisaa putkea eli gastroskooppia. Gastroskooppi ohjataan suun ja nielun kautta mahaan. Tarvittaessa nielu puudutetaan ja potilaalle annetaan muutakin esilääkitystä, jotta hän voi rentoutua tutkimuksen aikana.

Mahaa voidaan tutkia myös röntgenkuvauksella, jota ennen potilaalle juotetaan varjoainetta. Tämän avulla saadaan kuva mahalaukun limakalvosta. Röntgenkuvaus ei kuitenkaan ole luotettava paljastamaan mahasyöpää, ja tähystys onkin nykyään tärkein tutkimus.

Jos kudos näyttää tähystyksessä normaalista poikkeavalta, lääkäri ottaa siitä pienen näytepalan tutkimusta varten (biopsia). Kudospala tutkitaan mikroskoopissa. Jos syöpäkudosta löytyy, taudin levinneisyys kartoitetaan jatkotutkimuksilla.

Mahalaukun syöpä leviää herkästi ympäröiviin kudoksiin, imusolmukkeisiin tai verenkierron mukana maksaan, keuhkoihin ja luustoon. Diagnoosihetkellä vain joka kolmas mahasyöpä rajoittuu mahalaukkuun, ja muut ovat aiheuttaneet etäpesäkkeitä.

Kasvaimen levinneisyys kartoitetaan vartalon tietokonetomografialla (TT). Mahalaukkua ja sen ympäristöä voidaan tutkia myös endoskooppisella kaikututkimuksella, jossa tähystimeen liitetty ultraäänianturi antaa tietoa mahdollisen syöpäkasvaimen levinneisyydestä.

Verikokeilla tarkistetaan ainakin maksan toiminta, hemoglobiini ja muu verenkuva, koska mahasyöpään voi liittyä anemiaa. Mahasyöpää ei voi diagnostisoida verikokeilla.

Syövän toteaminen ja tutkimukset

Mahasyövän luokittelu

Lähes kaikki mahasyövät (95 prosenttia) ovat adenokarsinoomia. Loput mahasyövät ovat non-Hodgkin-lymfoomia, GIST-kasvaimia ja muita harvinaisempia syöpiä.

Mahan adenokarsinoomat jaetaan intestinaalisiin, diffuuseihin ja luokittelemattomiin. Eri tyyppien käyttäytyminen, kasvutapa ja esiintyminen eroavat toisistaan jonkin verran. Intestinaalinen tyyppi leviää helpommin maksaan ja diffuusityyppi puolestaan imusolmukkeisiin.

Mahasyövän hoidon valinta ja potilaan ennuste riippuvat kasvaimen levinneisyydestä, joka ilmaistaan TNM-luokituksella. Siinä T (tumor) kuvaa kasvaimen tunkeutumista ympäristöönsä, N (node) leviämistä läheisiin imusolmukkeisiin ja M (metastasis) mahdollisia etäpesäkkeitä. Imusolmukkeet ovat pieniä pavunkaltaisia suodattimia, joiden läpi imuneste virtaa.

Emokasvain

TX Emokasvainta ei arvioitavissa.
T0 Ei viitteitä emokasvaimesta.
Tis Carcinoma in situ (syövän esiaste).
T1 Kasvain kasvaa limakalvon tuki- tai lihaskerrokseen tai limakalvonalaiskerrokseen (submukoosa).
T1a: Kasvain kasvaa limakalvon tukikerrokseen tai lihaskerrokseen.
T1b: Kasvain kasvaa limakalvonalaiskerrokseen.
T2 Kasvain tunkeutuu lihaskerrokseen.
T3 Kasvain kasvaa vatsakalvonontelon herakalvon alla, mutta ei vatsakalvon läpi.
T4 Kasvain läpäisee mahalaukun seinämän tai tunkeutuu viereisiin elimiin.
T4a: Kasvain läpäisee mahalaukun seinämän.
T4b: Kasvain tunkeutuu viereisiin elimiin.

Alueelliset imusolmukkeet

NX Imusolmukkeet eivät ole arvioitavissa.
N0 Ei etäpesäkkeitä imusolmukkeissa.
N1 Etäpesäkkeitä 1–2 imusolmukkeessa.
N2 Etäpesäkkeitä 3–6 imusolmukkeessa.
N3a Etäpesäkkeitä 7–15 imusolmukkeessa.
N3b Etäpesäkkeitä yli 15 imusolmukkeessa.

Kauempana olevat etäpesäkkeet

MX Etäpesäkkeet eivät ole arvioitavissa.
M0 Ei etäpesäkkeitä.
M1 Etäpesäkkeitä.

Levinneisyysluokitus

Aste 0 TisN0M0
Aste IA T1N0M0
Aste IB T1N1M0, T2N0M0
Aste IIA T1N2M0, T2N1M0, T3N0M0
Aste IIB T1N3aM0, T2N2M0, T3N1M0, T4aN0M0
Aste IIIA T2N3M0, T3N2M0, T4aN1M0
Aste IIIB T1-2N3bM0, T3, 4aN2M0, T4bN1–2M0
Aste IIIC T4aN3M0, T4bN2–3M0
Aste IV T1–4N0–3M1

Syövän vaiheet, erilaistuminen ja levinneisyys

Mahasyövän hoito

Mahasyövän hoito riippuu siitä, kuinka pitkälle sairaus on edennyt. Leikkaus on mahasyövän ensisijainen hoitomuoto. Parantavan leikkauksen edellytyksenä on, että tauti on havaittu ennen kuin se on levinnyt laajemmalle kuin paikallisiin imusolmukkeisiin. Leikkauksen laajuus riippuu siitä, kuinka suuri kasvain on, missä se sijaitsee ja potilaan yleiskunnosta.

Ennen leikkausta ja/tai sen jälkeen annettu solunsalpaajahoito vähentää mahasyövän uusiutumisia. Myös sädehoitoa voidaan käyttää. Lisähoitoja ei yleensä käytetä kovin iäkkäille tai huonokuntoisille potilaille.

Syöpähoidot

Leikkaus

Leikkaus on ainut mahasyövän parantava hoitomuoto. Tarkoituksena on yleensä tehdä niin laaja leikkaus, että kaikki syöpäsolut saadaan poistettua. Syöpää sisältävä mahalaukku leikataan pois kokonaan (gastrektomia) tai osittain (subtotaalinen gastrektomia). Samalla poistetaan läheiset imusolmukkeet. Joskus poistetaan myös perna.

Jos kasvain sijaitsee mahansuussa (kohdassa, jossa ruokatorvi ja mahalaukku yhtyvät), joudutaan poistamaan alin ruokatorven osa. Poiston jälkeen ohutsuoli yhdistetään ruokatorveen, jotta potilas kykenee syömään.

Mahalaukun poiston jälkeen potilas tarvitsee elinikäisen B12-vitamiinikorvaushoidon.

Jos vain osa mahalaukusta leikataan pois, syömisen pitäisi sujua ilman vaikeuksia. Jos koko mahalaukku joudutaan poistamaan, potilas joutuu opettelemaan syömään uudella tavalla ja muuttamaan ruokavaliotaan. Tällöin pitää syödä usein ja vähän kerrallaan ja ruoan rasva- ja valkuaisainepitoisuutta pitää nostaa. Suurin osa potilaista oppii syömään näin ja pystyy nauttimaan ruokailusta.

Uusiutuneen syövän leikkaus: Leikkaushoito tulee uusiutuneessa mahasyövässä kyseeseen silloin, kun uusiutuma todetaan liitoskohdassa, joka on tehty ensimmäisessä leikkauksessa kasvaimen poiston yhteydessä. Leikkausta voidaan harkita myös silloin, jos kasvain uusiutuu jäljellä olevaan tynkämahaan.

Solunsalpaajat

Solunsalpaajat ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkeaineita. Solunsalpaajalääkkeet kulkevat veren mukana kaikkialle elimistöön. Lääkkeitä voidaan antaa tabletteina tai tiputuksena suoraan suoneen.

Solunsalpaajia voidaan käyttää liitännäishoitona leikkauksen yhteydessä tai taudin etenemistä jarruttavana hoitona.

Ennen leikkausta annettavan solunsalpaajahoidon n.s. neoadjuvanttihoidon tarkoituksena on pienentää kasvainmassaa, mahdollistaa leikkauksen tekeminen ja siten parantaa potilaan ennustetta. Ennen leikkausta käytettäviä solunsalpaajia ovat epirubisiini, oksaliplatiini/sisplatiini, kapesitabiini/fluorourasiili tai dosetakseli.

Leikkauksen jälkeisen solunsalpaajahoidon avulla pyritään ehkäisemään mahasyövän uusiutumisia. Tätä niin kutsuttua liitännäishoitoa annetaan useimmiten yhdistettynä leikkausta edeltävään solunsalpaajahoitoon. Harvemmin annetaan pelkästään leikkauksen jälkeistä liitännäishoitoa. Leikkauksen jälkeisessä hoidossa käytetään samoja lääkkeitä kuin ennen leikkausta.

Levinneen mahasyövän hoidossa käytetään solunsalpaajia ja biologisia lääkkeittä taudin etenemistä jarruttavalla hoitotavoitteella. Levinnyttä mahasyöpää ei vielä osata parantaa pysyvästi. Yhdistelmäsolunsalpaajahoito kuitenkin lievittää oireita ja pidentää elinaikaa. Levinneen mahasyövän hoitona käytettävät solunsalpaajayhdistelmät helpottavat lähes joka toisen potilaan oireita. Hoito toteutetaan 2–3 viikon välein annosteltavina tiputuksina ja/tai tablettikuureina. Solunsalpaajien käyttö harkitaan tapauskohtaisesti potilaan kokonaistilanteen ja yleiskunnon perusteella. On tärkeää, että hoito ei aiheuta potilaalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Tavallisesti käytettyjä solunsalpaajia ovat 5-fluorourasiili/kapesitabiini, oksaliplatiini/sisplatiini, epirubisiini, irinotekaani, doketakseli ja paklitakseli, trifluridiin/tipirasiili.

Solunsalpaajat

Kohdennetut lääkkeet eli täsmälääkkeet

Tällä hetkellä levinneen mahasyövän hoidossa on käytössä trastutsumabi-niminen täsmälääke, jota voidaan käyttää solunsalpaajahoidon lisänä HER-2-positiivista mahasyöpää sairastaville potilaille. Mahdollinen HER-2-positiivisuus selvitetään kudospalasta tehtävällä testillä ennen hoidon aloittamista.

Ramusirumabi on verisuonikasvutekijän estäjä, ja sitä on toistaiseksi tutkittu tilanteessa, jossa ensilinjan hoidon teho on hiipunut. Ramusirumabia on käytetty yksittäislääkkeenä tai yhdistelmänä paklitakseliin.

Parhaillaan tutkitaan useita uusia lääkkeitä, joita voitaisiin käyttää levinneen mahasyövän hoidossa.

Sädehoito

Sädehoito ei yksin paranna merkittävästi mahasyövän hoitotuloksia.

Solunsalpaajan ja sädehoidon yhdistelmähoito, niin kutsuttu kemosädehoito, puolestaan vähentää paikallisia uusiutumia ja kuolleisuutta, jos mahasyövän uusiutumisen riski on suuri tai leikkauksessa ei ole saatu poistettua koko kasvainta.

Oireenmukainen sädehoito voi antaa oirelievitystä. Joskus lyhyestä sädehoitojaksosta voi olla hyötyä etäpesäkkeiden aiheuttamien oireiden vähentämisessä.

Sädehoito

Seuranta, ennuste ja uusiutuminen

Mahasyöpää seurataan säännöllisesti noin pari kertaa vuodessa, kunnes leikkauksesta on kulunut viisi vuotta. Sen jälkeen seuranta yleensä voidaan lopettaa. Seurannassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että syöminen sujuu mahdollisimman hyvin ja sairastuneen ravitsemustila pysyy hyvänä.

Valtaosa uusiutumista tulee ensimmäisen kolmen vuoden aikana, ja niistä yli puolet ensimmäisen vuoden aikana.

Mahasyövän seurannassa tehdään tähystystutkimuksia, jotta mahdollinen liitoskohtaan tuleva paikallinen uusiutuma havaittaisiin varhain. Vartalon kerroskuvauksella (TT) tai vaihtoehtoisesti ylävatsan kaikututkimuksella ja keuhkokuvalla voidaan todeta mahdolliset etäpesäkkeet. Verinäytteiden avulla voidaan seurata kasvainmerkkiaineiden (CEA, CA 19-9, Ca12-5) pitoisuutta seerumissa.

Mahasyöpäpotilaan viisivuotisennusta on 26 prosenttia. Parantavan leikkauksen jälkeen ennuste on kohtuullinen, mutta vain osalle potilaista voidaan yrittää tehdä parantava leikkaus. Levinneen mahasyövän ennuste on hoidettunakin rajallinen.

 

 

Lähteet

Roberts PJ, Kokkola A, Ristamäki R. Mahasyöpä. Kirjassa: Joensuu H, Roberts PJ, Kellokumpu-Lehtinen P-L, Jyrkkiö S, Kouri M, Teppo L, toim. Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2013, s. 414–27.

Artikkelin on tarkistanut dosentti, syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri Pia Österlund.