Siirry suoraan sisältöön

Mikä aiheuttaa syöpää?

Syöpä johtuu geeneihin kertyvistä vaurioista. Muutokset voivat johtua sattumasta tai altistumisesta syöpää aiheuttavalle aineelle.

Syöpää aiheuttavia tekijöitä kutsutaan karsinogeeneiksi. Karsinogeeni voi olla esimerkiksi kemiallinen aine, kuten tupakansavun tietyt molekyylit. Niin elinympäristön tekijät, virus kuin perinnölliset tekijätkin voivat aiheuttaa syöpää.

Suurimmassa osassa syöpätapauksia ei voida osoittaa yhtä yksittäistä syövän aiheuttanutta syytä.

Syövän vaaratekijät voidaan jakaa karkeasti seuraaviin luokkiin:

 1. biologiset tai sisäiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, periytyvät geenivirheet ja ihotyyppi
 2. ympäristön altisteet, kuten radon- ja UV-säteily sekä pienhiukkaset
 3. työperäiset vaaratekijät eli karsinogeenit, kuten monet kemikaalit, radioaktiiviset materiaalit ja asbesti
 4. elintapoihin liittyvät tekijät

Elintapoihin liittyviä, syöpää aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • tupakka
 • alkoholi
 • auringon ultraviolettisäteily
 • jotkut ravintotekijät (kuten nitriitit ja grillatessa syntyvät polyaromaattiset hiilivedyt)

Lue lisää syövän ehkäisystä Ilman syöpää -sivustolta.

Työ- ja elinympäristöön liittyviä syöpää aiheuttavia tekijöitä ovat muun muassa:

 • asbestikuidut
 • terva ja piki
 • monirenkaiset hiilivedyt (esim. bentsopyreeni)
 • eräät metalliyhdisteet
 • eräät muovikemikaalit (esim. vinyylikloridi)

Bakteerit ja virukset voivat altistaa syövälle:

 • Helicobacter pylori (helikobakteeri, joka aiheuttaa mahakatarria)
 • HBV, HCV (hepatiittiviruksia, jotka aiheuttavat maksatulehdusta)
 • HPV (human papilloma virus, papilloomavirus, joka aiheuttaa muutoksia esim. kohdunkaulan soluissa)
 • EBV (Epstein-Barrin virus, herpesryhmän virus, joka aiheuttaa nielun imukudoksen tulehduksen)

Säteily voi aiheuttaa syöpää:

 • ionisoiva säteily (esim. röntgensäteily, maaperän radon)
 • ionisoimaton säteily (auringon ultraviolettisäteily)

Eräät lääkeaineet voivat altistaa syövälle:

 • tietyt solunsalpaajat
 • tietyt hormonit
 • immuunipuutostilaa aiheuttavat lääkkeet

5–10 prosentissa syöpätapauksista perinnöllisellä taipumuksella on suuri merkitys sairauden syntymisessä.

Lähteet

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.