Siirry suoraan sisältöön

Suostumukseesi perustuva henkilötietojesi käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssien järjestäjinä toimivat Suomen Syöpäyhdistys ry, alueelliset syöpäyhdistykset sekä valtakunnalliset potilasjärjestöt. Sopeutumisvalmennuskursseja tuetaan Veikkauksen voitoilla. Toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. 

Suomen Syöpäyhdistys ry, alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseille. 

Henkilötietojesi käsittely perustuu hakemuksessa allekirjoituksellasi vahvistamaasi suostumukseen.  Henkilötietosi tallennetaan sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssihakemusten rekisteriin. Rekisterin ylläpidosta on laadittu tietosuojaseloste. 

Henkilötietojasi säilytetään 6 vuoden ajan. Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen asettamiin sopeutumisvalmennustoimintaa koskeviin avustusehtoihin. 

Osallistujavalintaa varten sinulta pyydetään kurssikohtaisessa hakemuksessa seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti. Lisäksi pyydetään kuvaus tämänhetkisestä elämäntilanteesta, syöpäsairautta ja yleistä terveyttä koskevat tiedot, käytössä olevat apuvälineet, allergiat, odotukset kurssilta sekä aikaisempi osallistuminen vastaaville kursseille. Pari- ja perhekursseille osallistuvilta läheiseltä kysytään nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä odotukset kurssilta.   

Kurssikeskuksessa järjestettävien kurssien osallistujien nimi- ja erityisruokavaliotiedot ilmoitetaan tarvittaessa kurssikeskukseen. Kurssille osallistuvat voivat halutessaan käyttää ennen kurssia ja sen jälkeen LivingSkills Cancer -motivointi- ja arviointisovellusta, jonka pääkäyttäjänä toimii Suomen Syöpäyhdistys ry. Kurssille osallistuvan etu- ja sukunimi, syntymävuosi, kurssin järjestävän yhdistyksen nimi, kurssin nimi ja kurssiohjaajan nimi siirretään sovellukseen, johon sijoitetun sähköisen kyselyn tulosten perusteella kurssille osallistuja voi arvioida muun muassa henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja tuen tarpeitaan. Tietoja käytetään myös kurssitoiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja raportointiin sekä kurssien ja palvelujen kehittämiseen Syöpäjärjestöissä. LivingSkills Oy:n sovellukseen tallennetut tiedot säilytetään Telia Inmics-Nebula Oy:n Suomessa sijaitsevassa pilvipalvelussa. Kurssille osallistujien yhteys verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella. Sovelluksen käyttöön kirjaudutaan tunnuksin ja salasanoin <joko kurssille osallistujatkin>, ja pääsyvaltuudet on rajattuJärjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja. 

Suomen Syöpäyhdistys ry:ssä, alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä hakemuksessa antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Paperiset hakemuslomakkeet säilytetään lukollisissa kaapeissa tilassa, jossa on kulunvalvonta. Kaapin avaimet ja avainten käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Sähköisesti toimitetut hakemuslomakkeet on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Sinulla on oikeus: 

  • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn 
  • päästä omiin henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen 
  • tietojen poistamiseen 
  • käsittelyn rajoittamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse tai henkilökohtaisena käyntinä Suomen Syöpäyhdistyksessä tai siinä alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä, jonne kurssikohtaisen hakemuksen olet toimittanut. Suomen Syöpäyhdistys ry tai kyseinen alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi. 

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. 

Rekisterinpitäjä: Suomen Syöpäyhdistys ry tai alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Suomen Syöpäyhdistyksen terveysosaston johtaja Juha Heino, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. juha.heino@cancer.fi  puh. 050 3866 221 tai yhteyshenkilö alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä