Siirry suoraan sisältöön

Henkilötietojen käsittely kurssien yhteydessä

Suostumukseesi perustuva henkilötietojen käsittely

Kuntoutus- ja virkistyskurssien järjestäjinä toimivat Suomen Syöpäyhdistys ry, alueelliset syöpäyhdistykset sekä valtakunnalliset potilasjärjestöt. Kursseja tuetaan Veikkauksen voitoilla. Toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Suomen Syöpäyhdistys ry, alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta kuntoutus- ja virkistyskursseille.

Henkilötietojesi käsittely perustuu hakemuksessa allekirjoituksellasi tai sähköisessä hakemuksessa rastittamalla vahvistamaasi suostumukseen. Henkilötietosi tallennetaan kurssihakemusten rekisteriin. Rekisterin ylläpidosta on laadittu tietosuojaseloste.

Henkilötiedot

Osallistujavalintaa varten sinulta pyydetään kurssikohtaisessa hakemuksessa seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti. Lisäksi pyydetään kuvaus tämänhetkisestä elämäntilanteesta, syöpäsairautta ja yleistä terveyttä koskevat tiedot, käytössä olevat apuvälineet, allergiat, odotukset kurssilta sekä aikaisempi osallistuminen vastaaville kursseille.

Pari- ja perhekursseille osallistuvilta läheiseltä kysytään nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä odotukset kurssilta. Kurssikeskuksessa järjestettävien kurssien osallistujien nimi- ja erityisruokavaliotiedot ilmoitetaan tarvittaessa kurssikeskukseen.

Henkilötietojasi säilytetään 10 vuoden ajan. Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen asettamiin kurssitoimintaa koskeviin avustusehtoihin.

Henkilötietojen käsittely Webropolissa ja LivingSkills-sovelluksessa

Osalle kursseista voi hakea sähköisellä Webropol-lomakkeella. Annetut vastaukset tallentuvat Telia Inmics-Nebula Oy:n kotimaiselle pilvialustalle, joka on saavuttanut tietoturvan ISO 27001 -sertifioinnin. Lomakkeella annettujen vastausten lisäksi Webropol palvelun kautta ei kerätä vastaajan IP-osoitetta eikä muita henkilötietoja.

Kurssille osallistuvat voivat halutessaan käyttää ennen kurssia ja sen jälkeen LivingSkills Cancer -motivointi- ja arviointisovellusta, jonka pääkäyttäjänä toimii Suomen Syöpäyhdistys ry. Kurssille osallistuvan etu- ja sukunimi, syntymävuosi, kurssin järjestävän yhdistyksen nimi, kurssin nimi ja kurssiohjaajan nimi siirretään sovellukseen, johon sijoitetun sähköisen kyselyn tulosten perusteella kurssille osallistuja voi arvioida muun muassa henkilökohtaisia vahvuuksiaan ja tuen tarpeitaan. Tietoja käytetään myös kurssitoiminnan tuloksellisuuden arviointiin ja raportointiin sekä kurssien ja palvelujen kehittämiseen Syöpäjärjestöissä.

LivingSkills Oy:n sovellukseen tallennetut tiedot säilytetään Telia Inmics-Nebula Oy:n pilvipalvelussa. Kurssille osallistujien yhteys verkkopalveluun on suojattu SSL-salauksella. Sovelluksen käyttöön kirjaudutaan tunnuksin ja salasanoin ja pääsyvaltuudet on rajattu. Järjestelmän käytöstä kerätään lokitietoja. Sovellukseen annettujen henkilötietojen säilytysaikaa ei sido STEAn avustusehdot. Asiakkaan käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät asiakastiedot poistetaan vuoden kuluttua kurssin alkamisesta organisaation pääkäyttäjien toimesta tai asiakkaan pyynnöstä jo aiemminkin.

Henkilötietojen käsittelyn käytänteitä

Suomen Syöpäyhdistys ry:ssä, alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä hakemuksessa antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Paperiset hakemuslomakkeet säilytetään lukollisissa kaapeissa tilassa, jossa on kulunvalvonta. Kaapin avaimet ja avainten käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.

Sähköisesti toimitetut hakemuslomakkeet on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Kaikkia hakemuslomakkeita säilytetään tietoturvallisesti ja kunkin yhdistyksen tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus:

  • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
  • päästä omiin henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen poistamiseen
  • käsittelyn rajoittamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse tai henkilökohtaisena käyntinä Suomen Syöpäyhdistyksessä tai siinä alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä, jonne kurssikohtaisen hakemuksen olet toimittanut. Suomen Syöpäyhdistys ry tai kyseinen alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä: Suomen Syöpäyhdistys ry tai alueellinen syöpäyhdistys tai valtakunnallinen potilasjärjestö

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Suomen Syöpäyhdistyksen terveysosaston johtaja Marika Skyttä, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki. marika.skytta@cancer.fi puh. 044 298 2606 tai yhteyshenkilö alueellisessa syöpäyhdistyksessä tai valtakunnallisessa potilasjärjestössä.

Päiväys 4.6.2021