Siirry suoraan sisältöön

Syövän leikkaus

Leikkaus on ensisijainen vaihtoehto monien kiinteiden syöpäkasvainten hoidossa. Syöpäleikkauksessa eli kirurgisessa hoidossa poistetaan syöpäkasvain ja tervettä kudosta sen ympäriltä. Näin estetään kasvaimen paikallinen leviäminen.

Syöpäleikkauksen aikana voidaan selvittää, onko syöpä levinnyt lähellä oleviin kudoksiin ja imusolmukkeisiin. Tarvittaessa leikkauksessa voidaan poistaa lähimpiä imutiehyeitä ja imusolmukkeita.

Syöpäleikkauksen laajuus ja sen onnistuminen vaihtelevat syöpätyypin, syövän kasvutavan, koon, levinneisyyden ja sijainnin mukaan. Kun leikkaus tehdään syövän varhaisessa vaiheessa, hoitotulokset ovat varsin hyvät.

Syöpäleikkaus voi olla ainoa hoitokeino, mutta usein sen lisäksi annetaan sädehoitoa, lääkehoitoja, kuten solunsalpaajia, tai molempia. Yhdistelmähoitoa tarvitaan, koska syöpäkasvaimesta voi irrota syöpäsoluja muualle elimistöön joskus jo hyvin varhaisessa vaiheessa, eikä tätä voida leikkauksella estää. Lisähoidoilla eli liitännäishoidoilla voidaan tuhota irrallisia syöpäsoluja.

Aina leikkauksella ei pyritä koko kasvaimen poistamiseen. Jos kasvainmassaa on paljon, leikkauksella voidaan pienentää kasvaimen kokoa, jotta se saataisiin poistettua solunsalpaajilla tai sädehoidolla. Myös emokasvaimen lähettämiä etäpesäkkeitä voidaan poistaa leikkauksella.

Joskus kasvaimet sijaitsevat niin hankalassa paikassa, ettei niitä saa leikattua lainkaan tai kokonaan. Osaan syövistä leikkaushoitoa ei voi käyttää. Tällaisia ovat esimerkiksi verisyövät, jotka eivät tee kiinteää kasvainta.

Leikkaushoitoa käytetään syövän hoitona eri vaiheissa

Radikaalileikkaus

Radikaalileikkaus tai parantava leikkaus on leikkaus, jossa poistetaan kaikki havaittava kasvainmassa. Radikaalileikkauksella pyritään leikkaamaan syöpä niin, että se paranee.

Oireiden lievitys leikkauksella

Leikkauksen tavoitteena on syövän aiheuttamien oireiden lievittäminen. Esimerkkinä oireita lievittävästä leikkauksesta on syövän aiheuttaman sappitietukoksen tai suolitukoksen ohittaminen tai avaaminen, esimerkiksi haimasyöpäpotilaalla.

Säästävä leikkaus

Nykyisin suositaan monissa syöpäleikkauksissa niin sanottua kudosta tai elintä säästävää leikkausta. Esimerkiksi rintasyöpä pyritään leikkaamaan niin, että koko rintaa ei tarvitsisi poistaa. Jos syöpä kuitenkin on ehtinyt leviämään liian laajalle, ei säästävä leikkaus ole mahdollinen.

Etäpesäkkeiden leikkaus

Leikkauksella voidaan poistaa joitakin etäpesäkkeitä esimerkiksi maksasta, keuhkoista tai luustosta.

Uusiutuneen syövän leikkaus

Paikalliset uusiutumat leikataan, jos mahdollista. Leikkauksen jälkeen annetaan lisäksi sädehoitoa ja/tai solunsalpaajahoitoa, ellei niitä ole annettu jo aiemmin.

Leikkaus syövän ehkäisyssä

Nykyisin erilaisilla leikkauksilla voidaan ehkäistä joitakin syöpiä tai poistaa syövän esiasteita. Ehkäisevällä leikkauksella voidaan hoitaa muun muassa suolistosyövän esiasteita. Myös esimerkiksi niin sanottua rintasyöpägeeniä kantavien rinnat voidaan poistaa.

Korjaava leikkaus

Joissakin syöpätaudeissa joudutaan leikkauksessa poistamaan kehon osia, esimerkiksi rinta tai kives. Korjausleikkauksilla voidaan rakentaa tilalle korvaava elin potilaan omasta kehosta tai jostakin ulkopuolisesta aineesta, kuten silikonista.

Lisätietoa rintasyövän korjausleikkauksesta

Korjaava leikkaus voi parantaa potilaan elämänlaatua merkittävästi. Nykyään korjaava leikkaus tehdään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lähteet

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.