Siirry suoraan sisältöön

Syöpähoitojen jälkeen – seuranta

Hoitojen jälkeen potilas siirtyy seurantaan. Syöpäpotilasta seurataan säännöllisin väliajoin. Seuranta vaihtelee syöpätyypin ja syövän levinneisyyden mukaan. Monesti hoitojen jälkeen potilasta seurataan jonkin aikaa erikoissairaanhoidossa ja myöhemmin seuranta siirretään perusterveydenhuoltoon.

Seurantaa tarvitaan hoitojen aiheuttamien haittavaikutusten ja mahdollisen syövän uusiutumisen havaitsemiseksi sekä potilaan kuntoutumisen varmistamiseksi.

Kuntoutus

Syövän seurantaan kuuluu potilaan kliininen tutkimus sekä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia. Tutkimukset vaihtelevat syöpätyypin, levinneisyyden ja syövän hoitosuositusten mukaan.

Lisätutkimuksia tehdään potilaan oireiden perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että potilas kertoo seurantakäynnillä kaikista oireistaan. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, miten potilas on psyykkisesti toipunut sairaudesta.

Elämä syövän jälkeen

Hoitojen jälkeen seurantaan siirtyminen aiheuttaa usein potilaissa ahdistusta ja epävarmuutta. Hoitohenkilökunta pyrkii tukemaan potilasta ja kertoo, minne hän voi tarvittaessa ottaa yhteyttä.

Myös Syöpäjärjestöjen neuvontapalvelut auttaa.

Neuvontapalvelut

Kuinka usein seurataan?

Syövän seurannan tiheys vaihtelee taudin mukaan. Tiheitä, 1–3 kuukauden välein tapahtuvia seurantakäyntejä suositellaan vain joissakin aggressiivisissa syövissä.

Syövän uusiutumisen riski pienenee useimmiten sitä mukaa, mitä pidempään diagnoosista on kulunut. Toisaalta jotkut syövät, kuten rintasyöpä, voivat uusiutua vuosien kuluttua. Ei ole yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka kauan seurantaa pitäisi jatkaa. Usein potilasta seurataan säännöllisesti noin viiden vuoden ajan. Sen jälkeen siirrytään tarpeenmukaiseen seurantaan. Joskus syöpä muuttuu krooniseksi. Tällöin syövän hoito ja seuranta suunnitellaan yksilöllisesti.

Krooninen syöpä

Syövän eri hoitomuodot voivat lisäksi aiheuttaa myöhäishaittoja, kuten suurentaa sydänsairauksien riskiä. Siksi on tärkeää, että potilaat saavat terveyspalveluita helposti ja osallistuvat tarjottaviin seulontoihin sekä terveystarkastuksiin.

Lähteet

Joensuu, Heikki; Jyrkkiö, Sirkku; Kellokumpu-Lehtinen, Pirkko-Liisa; Kouri, Mauri; Roberts, Peter J. & Teppo, Lyly (toim.) (2013) Syöpätaudit. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.