Hakuohjeet

Ohjeet siitä, miten voi hakea Syöpäjärjestöjen tai Kelan järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille.

Syöpäjärjestöjen kurssit

Syöpäjärjestöjen järjestämälle ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tukemalle sopeutumisvalmennuskurssille haetaan tällä lomakkeella:

Hakemuslomake sopeutumisvalmennuskurssille(PDF)

Lomakkeen voi joko täyttää verkossa ja tulostaa, tai tulostaa ja täyttää käsin.

Hakemuslomake surukurssille: Sopeutumisvalmennuskurssi heille jotka ovat menettäneet läheisensä (PDF)

Hakemuslomake perheiden surukursseille (PDF)

Lomakkeita saa myös alueellisista syöpäyhdistyksistä tai valtakunnallisista potilasjärjestöistä.

Kurssihakemus lähetetään siihen alueelliseen syöpäyhdistykseen tai potilasjärjestöön, joka kyseisen kurssin järjestää.

Kurssien hakuajat päättyvät noin kuukautta ennen kurssin alkamista. Kurssien ajankohdat ja hakuajat löytyvät kurssiluettelosta.

Mikäli tilaa on, kursseille voidaan ottaa hakijoita vielä hakuajan umpeuduttua.

Lue lisää henkilötietojen käsittelystä sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Sopeutumisvalmennuskurssien tietosuojaseloste (pdf)

Kelan kurssit

Kelan sopeutumisvalmennuskurssille haetaan harkinnanvaraisen kuntoutuksen lomakkeella, KU132. Lomakkeita saa myös Kelan toimistoista, syöpäyhdistyksistä, sairaaloiden kuntoutusohjaajilta ja syöpähoitajilta.

Hakemukseen liitetään B-lääkärinlausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys. Selvityksestä on käytävä ilmi kuntoutuksen perusteena oleva sairaus tai vamma sekä toimintakyky, suositeltu kuntoutus sekä sen perustelut ja tavoitteet. Kurssihakemus lähetetään Kelan paikalliseen toimistoon.

Kelan kursseista ja vapaista kurssipaikoista saa tietoa Kelan verkkopalvelusta.

Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit (Kela)

Kustannukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) ja Kelan rahoittamat sopeutumisvalmennuskurssit ovat osallistujille maksuttomia. Kela korvaa matkakulut julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan. Kurssin ajalta on mahdollisuus saada kuntoutusrahaa, mikäli joutuu olemaan työstä palkattomalla vapaalla.

Virkistyskurssien osallistujat maksavat omavastuuosuuden. Matkoja ei korvata, eikä virkistyskurssien ajalta voi saada kuntoutusrahaa.

Lisätietoja kursseista saa