Kuntoutuskurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kuntouttavaa toimintaa eli sopeutumisvalmennuskursseja. Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen on myös virkistyskursseja. Syöpäpotilaille tarkoitettuja kursseja järjestävät alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasyhdistykset joko itse tai yhdessä kuntoutuskeskusten kanssa.

Sopeutumisvalmennuskurssit

Virkistyskurssit

Hakuohjeet

Syöpäjärjestöjen kuntoutuskurssit täydentävät julkisen terveydenhuollon ja Kelan tarjoamia palveluita. Kurssien toteuttamista tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Sopeutumisvalmennuskurssien tavoitteena on auttaa syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta.

Kurssit sisältävät muun muassa

  • asiantuntijaluentoja
  • keskusteluja
  • toiminnallista ryhmätyöskentelyä
  • vertaistukea
  • liikuntaa
  • virkistystoimintaa

Millaisia kursseja syöpäpotilaille on tarjolla?

Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseista osa on tarkoitettu tiettyä syöpää sairastaville, kun taas osalle kursseista voivat osallistua kaikki syöpäpotilaat. Osa kursseista on tarkoitettu läheisille. Lisäksi läheisensä menettäneille on omia kursseja kuten myös lapsille, nuorille ja perheille. Lisäksi järjestetään toiminnallisia teemakursseja, joissa painopiste on luovassa toiminnassa ja liikunnassa.

Sopeutumisvalmennuskurssit ovat joko avokursseja tai laitoskursseja. Avokuntoutuskurssit sisältävät yleensä 2–8 kokoontumiskertaa ja kurssit järjestetään lähellä kuntoutujaa, esimerkiksi syöpäyhdistyksissä. Laitoskurssit ovat 3–5 päivän jaksoja kuntoutuskeskuksissa eri puolella Suomea.

Kurssivalikoimasta löytyy yksilö-, pari- ja perhekursseja. Parikurssille voi osallistua sairastuneen puoliso, ystävä tai muu läheinen. Joillekin pari- tai perhekursseille voi osallistua myös yksin.

Sopeutumisvalmennuskurssille kannattaa hakeutua 1–2 vuoden sisällä sairastumisesta, kun hoidot ovat jo päättyneet tai päättymässä. Kursseille valitaan ensisijaisesti syöpään sairastuneita ja heidän läheisiään, jotka eivät ole olleet aikaisemmin kuntoutuksessa.

Syöpäpotilaiden ja läheisten sopeutumisvalmennuskurssit

Hakuohjeet sopeutumisvalmennuskursseille