Siirry suoraan sisältöön

Lyhytterapia

Syöpäjärjestöt tarjoavat etämuotoista lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka kokevat mielialansa laskeneen tai olonsa ahdistuneeksi tai elämäntilanteensa kuormittavaksi.

Terapiaan voit osallistua yksin tai läheistesi kanssa. Terapeutit keskustelevat kanssasi etäyhteydellä Microsoft Teamsilla tai puhelimitse. Vastaanottojen määrä voi vaihdella yksilöllisen tarpeesi mukaan 1–5 tapaamiskerran välillä. Palvelu on sinulle maksutonta.

Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Se tarkoittaa terapeuttista keskustelua, joka rakentuu sinun henkilökohtaisille tavoitteillesi. Terapiassa painotetaan voimavarojesi löytämistä sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntaamista ongelmien sijaan. Terapian avulla sinulla on mahdollisuus löytää uutta ratkaisukeskeistä näkökulmaa tilanteeseesi. Seurannassa keskitytään onnistumisiin sekä myönteisiin muutoksiin. Tavoitteiden saavuttamisessa oma osallisuus ja toimijuus on keskeisintä, jota terapialla halutaan tukea.

Jos kiinnostuit terapiasta, ota yhteyttä joko valtakunnalliseen neuvontaan tämän sivuston etusivulla aukeavassa chatissä tai puhelimitse 0800 19414. Voit ottaa yhteyttä myös oman alueesi syöpäyhdistyksen neuvontahoitajaan.

Tukenasi terapeutit 

Iiris Pelkonen 

Monipuolista kokemusta erilaisissa elämäntilanteissa ja kriisivaiheissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamista lasten ja nuorten psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuden tukemisesta. Myös parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat tuttuja. Terapeuttina asiakkaat ovat kuvanneet selkeäksi, rohkaisevaksi sekä empaattiseksi.

Koulutus: psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), ratkaisukeskeinen terapeutti, lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opinnot (2018-2021), trauma-fokusoitu kognitiivinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja

Iiris ottaa vastaan:

 • Lapsia- ja nuoria, jotka joko itse sairastavat tai vanhempi sairastaa syöpää 
 • Vanhempia, joilla alaikäisiä lapsia (yksilö-, pari– tai perheterapia)
 • Nuoria aikuisia 
 • Syöpää sairastavia aikuisia 
 • Syöpää sairastavan läheisiä

 

Marjo Hirvonen 

Vuosien työkokemus aikuispsykiatriasta akuuttien kriisien hoidosta, sairauksiin sopeutumisesta ja mielialaongelmien hoidosta. Marjon asiakkaat ovat kuvanneet tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, joka on auttanut heitä eteenpäin elämäntilanteessaan.

Koulutus: Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, auktorisoitu seksuaalineuvoja, sairaanhoitaja /diakonissa (amk)

 Marjo ottaa vastaan: 

 • Ensisijaisesti yli 18- vuotiaita 
 • Syöpää sairastavia 
 • Syöpää sairastavan läheisiä 

 

Hannele Arvekari

Laaja kokemus terapiatyöstä toimintaterapeuttina, erityistason seksuaaliterapeuttina ja ratkaisukeskeisenä terapeuttina eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden parissa. Viime vuosina työskentely on painottunut haasteellisissa elämäntilanteissa oleviin asiakkaisiin, joilla on vakava sairaus tai muu elämänkriisi. Myös tilanteet, joissa henkilö kokee olevansa jumissa elämänkriisin jälkeen ovat tuttuja. Erityisosaamista itsetuntemuksen vahvistamisesta, toimijuuden tukemisesta sekä seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja parisuhteen teemoista. Hannele työskentelee käytännönläheisesti ja dialogista vuorovaikutusta hyödyntäen.

Koulutus: Terveystieteiden maisteri (TtM), toimintaterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), ratkaisukeskeinen terapeutti. Voimavarakeskeisessä ja dialogisessa työnohjaajakoulutuksessa (2019-2021).

Hannele ottaa vastaan:

 • Syöpää sairastavia aikuisia ja nuoria aikuisia
 • Syöpää sairastavan läheisiä ja nuoria aikuisia
 • Pariskuntia, joissa toinen sairastaa syöpää
 • Pariskuntia, joiden perheessä joku sairastaa syöpää
 • Syövästä parantuneita
 • Kroonista syöpää sairastavia ja heidän läheisiään
 • Saattohoidossa olevia ja heidän läheisiään

 

Videovälitteinen vastaanotto Microsoft Teamsilla 

Käytämme etävastaanotoissa Microsoft Office 365 -ohjelmistoon kuuluvaa Teamsia. Teamsia voit käyttää joko tietokoneesi työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai mobiililaitteella. Suosittelemme vastaanotolle (kokoukseen) liittymistä verkkoselaimella (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari tai Internet Explorer).

Teamsin videoyhteys on tietoturvallinen. Microsoft vastaa Teamsin tietosuojasta.

Saat ajanvarauksesta vahvistusviestin (kutsun) sähköpostiisi, jossa on  Teams-linkki sinulle varatulle vastaanotolle. Liitythän vastaanotolle (kokoukseen) vähintään 5 min ennen vastaanoton alkua. Varmistathan että videoyhteytesi ja mikrofonisi toimivat.

Lue lisää Microsoft Teams -kokoukseen liittymisestä. (pdf) 

Henkilötietojen käsittely palvelussa 

Asiakkaista kerätään henkilötietoja lyhytterapiapalvelun toteuttamiseksi ja arvioimiseksi sekä yhteydenpitoa varten. Henkilötietosi tallentuvat Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen palvelun käyttöön.

Palvelun käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle tai pyytää poistamaan tiedot.

Lue lisätietoa henkilötietojen käsittelystä palvelussa.  (pdf)