Siirry suoraan sisältöön

Lyhytterapia

Syöpäjärjestöt tarjoaa lyhytterapiaa etäyhteydellä syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Terapiaa toteutetaan yksilö, pari- ja perhetapaamisina ja palvelu on suunnattu eri-ikäisille asiakkaille.

Lyhytterapian avulla sinulla on mahdollisuus löytää mielen hyvinvointia lisääviä taitoja sekä hyväksyvää suhtautumista sairauden myötä syntyneisiin kokemuksiin. Lyhytterapiassa harjoitellaan muun muassa:

  • uudenlaisia näkökulmia tilanteeseen sekä myötätuntoista suhdetta omiin kokemuksiin
  • kokemusten ja tunteiden sanoittamista
  • tässä hetkessä olemista sen sijaan, että mieli siirtyy murehtimaan tulevaa

Vastaanottojen määrä voi vaihdella yksilöllisen tarpeesi mukaan. Terapeutti tekee kanssasi suunnitelman terapian toteutuksesta ja sen kestosta. Terapeutit keskustelevat kanssasi ensisijaisesti etäyhteydellä Microsoft Teamsilla. Palvelu on sinulle maksutonta.

Terapia

Lyhytterapia ei sovellu kriisivaiheeseen. Syöpäsairauden aiheuttamissa kriisitilanteissa, jossa mielesi ja jaksamisesi on koetuksella, sinulla on aina mahdollisuus keskustella ja saada tukea kokeneilta terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisilta alueellisista syöpäyhdistyksistä ja valtakunnallisista potilasjärjestöistä tai valtakunnallisesta neuvontapalvelussa.

Lyhytterapiaan hakeutuminen

Lyhytterapiaan hakeudutaan olemalla yhteydessä alueelliseen syöpäyhdistykseen tai valtakunnalliseen neuvontapalveluun. Ennen terapiaan ohjautumista neuvontapalveluiden ammattilaiset keskustelevat kanssasi noin 1-3 kertaa tarkoituksen jäsentää tilannettasi.

Hyödyt parhaiten lyhytterapeuttisesta työskentelystä, kun

  • tilanteesi on vakaa eli olet pääsyt yli pahimman kriisivaiheen
  • sinulla riittävästi voimavaroja tavoitteelliseen työskentelyyn
  • koet itse tarvitsevasi tukea ja toivot muutosta tilanteeseesi.

Tukenasi terapeutit

Iiris Pelkonen

Monipuolista kokemusta erilaisissa elämäntilanteissa ja kriisivaiheissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamista lasten ja nuorten psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuden tukemisesta. Myös parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat tuttuja. Terapeuttina asiakkaat ovat kuvanneet selkeäksi, rohkaisevaksi sekä empaattiseksi.

Koulutus: psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), ratkaisukeskeinen terapeutti, lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opinnot (2018-2021), trauma-fokusoitu kognitiivinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja

Hannele Arvekari

Laaja kokemus terapiatyöstä toimintaterapeuttina, erityistason seksuaaliterapeuttina ja ratkaisukeskeisenä terapeuttina eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden parissa. Viime vuosina työskentely on painottunut haasteellisissa elämäntilanteissa oleviin asiakkaisiin, joilla on vakava sairaus tai muu elämänkriisi. Myös tilanteet, joissa henkilö kokee olevansa jumissa elämänkriisin jälkeen ovat tuttuja. Erityisosaamista itsetuntemuksen vahvistamisesta, toimijuuden tukemisesta sekä seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja parisuhteen teemoista. Hannele työskentelee käytännönläheisesti ja dialogista vuorovaikutusta hyödyntäen.

Koulutus: Terveystieteiden maisteri (TtM), toimintaterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), ratkaisukeskeinen terapeutti, työnohjaaja 12/2021.

Videovälitteinen vastaanotto Microsoft Teamsilla

Käytämme etävastaanotoissa Microsoft Office 365 -ohjelmistoon kuuluvaa Teamsia. Teamsia voit käyttää joko tietokoneesi työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai mobiililaitteella. Suosittelemme vastaanotolle (kokoukseen) liittymistä verkkoselaimella (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari tai Internet Explorer).

Teamsin videoyhteys on tietoturvallinen. Microsoft vastaa Teamsin tietosuojasta.

Saat ajanvarauksesta vahvistusviestin (kutsun) sähköpostiisi, jossa on  Teams-linkki sinulle varatulle vastaanotolle. Liitythän vastaanotolle (kokoukseen) vähintään 5 min ennen vastaanoton alkua. Varmistathan että videoyhteytesi ja mikrofonisi toimivat.

Lue lisää Microsoft Teams -kokoukseen liittymisestä. (pdf)

Henkilötietojen käsittely palvelussa

Asiakkaista kerätään henkilötietoja lyhytterapiapalvelun toteuttamiseksi ja arvioimiseksi sekä yhteydenpitoa varten. Henkilötietosi tallentuvat Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen palvelun käyttöön.

Palvelun käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle tai pyytää poistamaan tiedot.

Lue lisätietoa henkilötietojen käsittelystä palvelussa. (pdf)

Anna palautetta

Tapaamiskertakohtainen palaute: Lyhytterapian käynnistyttyä sinulla on mahdollisuus antaa tämän linkin kautta käyntikertakohtaista palautetta kustakin terapiatapaamisesta ”kuinka hyvin onnistuimme tänään”.

Terapiaprosessia koskeva palaute: Lyhytterapian päätyttyä saat sähköpostiisi palautelinkin, jonka kautta voit antaa palautetta koskien koko terapiaprosessia.

Palautteesi on meille tärkeää. Palautteista saatuja tietoja hyödynnetään palvelun arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lyhytterapian hyötyjen raportoinnissa. Vastauksesi käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.