Siirry suoraan sisältöön

Lyhytterapia

Syöpäjärjestöt tarjoaa etämuotoista lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Voit osallistua terapiaan yksin tai läheistesi kanssa. Lapset ja nuoret voivat myös osallistua.

Lyhytterapian avulla sinulla on mahdollisuus:

 • tunnistaa omia voimavarojasi sekä selviytymiskeinoja
 • löytää uusia näkökulmia tilanteeseesi
 • löytää rohkeutta aktiiviseen toimijuuteen omassa elämässä
 • sanoittaa ja tunnistaa omia ajatuksia ja tunteita

Vastaanottojen määrä voi vaihdella yksilöllisen tarpeesi mukaan 1–5 tapaamiskerran välillä. Terapeutit keskustelevat kanssasi etäyhteydellä Microsoft Teamsilla tai puhelimitse. Palvelu on sinulle maksutonta.

Lyhytterapia työskentely perustuu sinun henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja edellyttää sinulta aktiivista työskentelyä muutosta kohti. Aktiivinen työskentely tarkoittaa tehtävien ja harjoitusten tekemistä tapaamisten välillä. Terapian päätyttyä on hyvä jatkaa itsenäistä harjoittelua sen pohjalta, mitä terapiassa on suunniteltu ja harjoiteltu.

Lyhytterapia ei sovellu kriisivaiheeseen. Syöpäsairauden aiheuttamissa kriisitilanteissa, jossa mielesi ja jaksamisesi on koetuksella, sinulla on aina mahdollisuus keskustella ja saada tukea alueellisista syöpäyhdistyksistä ja valtakunnallisista potilasjärjestöistä tai valtakunnallisesta neuvontapalvelussa työskenteleviltä terveydenhuollon ammattilaisilta.

Lyhytterapiaan hakeutuminen

Lyhytterapiaan hakeudutaan olemalla yhteydessä alueellisen syöpäyhdistykseen tai valtakunnalliseen neuvontapalveluun. Neuvontahoitaja arvioi kanssasi tilannettasi ja lyhytterapian soveltuvuutta. Ennen lyhytterapiaa voi edeltää esimerkiksi useampi keskustelukerta alueellisen syöpäyhdistyksen ammattilaisen kanssa.

Lyhytterapiaan osallistuvista asiakkailta odotamme, että:

 • tilanteesi on vakaa eli olet pääsyt yli pahimman kriisivaiheen
 • sinulla riittävästi voimavaroja tavoitteelliseen ja terapeuttiseen työskentelyyn
 • olet motivoitunut työskentelemään ja toimimaan itse
 • koet itse tarvitsevasi tukea

Tukenasi terapeutit

Iiris Pelkonen

Monipuolista kokemusta erilaisissa elämäntilanteissa ja kriisivaiheissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelystä. Erityisosaamista lasten ja nuorten psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuden tukemisesta. Myös parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat tuttuja. Terapeuttina asiakkaat ovat kuvanneet selkeäksi, rohkaisevaksi sekä empaattiseksi.

Koulutus: psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), ratkaisukeskeinen terapeutti, lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian opinnot (2018-2021), trauma-fokusoitu kognitiivinen lyhytterapeutti, seksuaalineuvoja

Iiris ottaa vastaan:

 • Lapsia- ja nuoria, jotka joko itse sairastavat tai vanhempi sairastaa syöpää
 • Vanhempia, joilla alaikäisiä lapsia (yksilö-, pari- tai perheterapia)
 • Nuoria aikuisia
 • Syöpää sairastavia aikuisia
 • Syöpää sairastavan läheisiä

Hannele Arvekari

Laaja kokemus terapiatyöstä toimintaterapeuttina, erityistason seksuaaliterapeuttina ja ratkaisukeskeisenä terapeuttina eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden parissa. Viime vuosina työskentely on painottunut haasteellisissa elämäntilanteissa oleviin asiakkaisiin, joilla on vakava sairaus tai muu elämänkriisi. Myös tilanteet, joissa henkilö kokee olevansa jumissa elämänkriisin jälkeen ovat tuttuja. Erityisosaamista itsetuntemuksen vahvistamisesta, toimijuuden tukemisesta sekä seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja parisuhteen teemoista. Hannele työskentelee käytännönläheisesti ja dialogista vuorovaikutusta hyödyntäen.

Koulutus: Terveystieteiden maisteri (TtM), toimintaterapeutti, erityistason seksuaaliterapeutti (NACS), ratkaisukeskeinen terapeutti. Voimavarakeskeisessä ja dialogisessa työnohjaajakoulutuksessa (2019-2021).

Hannele ottaa vastaan:

 • Syöpää sairastavia aikuisia ja nuoria aikuisia
 • Syöpää sairastavan läheisiä ja nuoria aikuisia
 • Pariskuntia, joissa toinen sairastaa syöpää
 • Pariskuntia, joiden perheessä joku sairastaa syöpää
 • Syövästä parantuneita
 • Kroonista syöpää sairastavia ja heidän läheisiään
 • Saattohoidossa olevia ja heidän läheisiään

Videovälitteinen vastaanotto Microsoft Teamsilla

Käytämme etävastaanotoissa Microsoft Office 365 -ohjelmistoon kuuluvaa Teamsia. Teamsia voit käyttää joko tietokoneesi työpöytäsovelluksella, verkkoselaimella tai mobiililaitteella. Suosittelemme vastaanotolle (kokoukseen) liittymistä verkkoselaimella (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari tai Internet Explorer).

Teamsin videoyhteys on tietoturvallinen. Microsoft vastaa Teamsin tietosuojasta.

Saat ajanvarauksesta vahvistusviestin (kutsun) sähköpostiisi, jossa on  Teams-linkki sinulle varatulle vastaanotolle. Liitythän vastaanotolle (kokoukseen) vähintään 5 min ennen vastaanoton alkua. Varmistathan että videoyhteytesi ja mikrofonisi toimivat.

Lue lisää Microsoft Teams -kokoukseen liittymisestä. (pdf)

Henkilötietojen käsittely palvelussa

Asiakkaista kerätään henkilötietoja lyhytterapiapalvelun toteuttamiseksi ja arvioimiseksi sekä yhteydenpitoa varten. Henkilötietosi tallentuvat Suomen Syöpäyhdistys ry:n asiakashallintajärjestelmään.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan nimenomaiseen suostumukseen, eikä annettuja henkilötietoja käsitellä muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen palvelun käyttöön.

Palvelun käyttäjänä sinulla on oikeus mm. saada tieto siitä, mitä tietoja sinusta tallennamme ja kuka käsittelee tietojasi. Lisäksi voit tarkistaa sinusta keräämämme tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle tai pyytää poistamaan tiedot.

Lue lisätietoa henkilötietojen käsittelystä palvelussa. (pdf)

Anna palautetta

Tapaamiskertakohtainen palaute: Lyhytterapian käynnistyttyä sinulla on mahdollisuus antaa tämän linkin kautta käyntikertakohtaista palautetta kustakin terapiatapaamisesta ”kuinka hyvin onnistuimme tänään”.

Terapiaprosessia koskeva palaute: Lyhytterapian päätyttyä saat sähköpostiisi palautelinkin, jonka kautta voit antaa palautetta koskien koko terapiaprosessia.

Palautteesi on meille tärkeää. Palautteista saatuja tietoja hyödynnetään palvelun arvioinnissa ja kehittämisessä sekä lyhytterapian hyötyjen raportoinnissa. Vastauksesi käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti.