Siirry suoraan sisältöön

Terveydenhuollon kuntoutus

Syöpään sairastuneen on mahdollista saada julkisen terveydenhuollon toteuttamaa kuntoutusta riippuen sairautesi ja hoitojen aiheuttamien haittojen vaikutuksista työ- ja toimintakykyysi ja arjessa selviytymiseen. Kuntoutus perustuu terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhdessä tehtyyn arvioon ja kuvaukseen terveydentilastasi sekä työ- ja toimintakyvystä.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma

Usein syöpäpotilaalle laaditaan kuntoutusta ohjaava hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa arvioidaan ja määritellään kuntoutuksen tarve, asetetaan henkilökohtaiset kuntoutumisen tavoitteet ja valitaan sopivat kuntoutuksen muodot ja palvelut.

Suunnitelman tarkoituksena on tukea tavoitteesi saavuttamista sekä positiivisia muutoksia työ- ja toimintakyvyssäsi. Kuntoutumissuunnitelma tehdään siinä terveydenhuollon yksikössä (erikoissairaanhoito, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto), joka vastaa tarpeen mukaisen hoidon jatkumisesta kuntoutuksesi aikana, kuntoutustarpeesi arviosta, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta.

Voit itse edistää kuntoukseen hakeutumista monella tavalla:

 • Keskustele terveyttäsi, hyvinvointiasi ja arjessa selviytymistä vahvistavista ja kuormittavista tekijöistä hoitavan lääkärisi, hoitajan tai sinua hoitavien muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Kerro lääkärille tai syöpäsairaanhoitajalle, mihin haluaisit tai tarvitsisit apua ja tukea. Kun tuen tarpeesi on tunnistettu, on helpompi löytää juuri sinulle sopiva kuntoutumisen tuki ja ja kuntoutuspalvelu.
 • Kysy, mitä kuntouttavaa tukea ja kuntoutuspalveluja sinulle on tarjolla hoitoyksikössä tai mihin palveluihin sinun olisi mahdollista hakeutua.
 • Kysy neuvoa Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluista. Neuvontapalvelujen työntekijät auttavat sinua hakeutumaan sinulle sopivaan kuntoutukseen.

Sairaalassa fyysistä kuntoutumistasi voivat tukea:

 • Sinua hoitava tiimi, lääkärit ja sairaanhoitajat
 • Fysioterapeutti/lymfaterapeutti
 • Kuntoutusohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Puheterapeutti

Toimintakykykuntoutus

Syöpään sairastuneen on mahdollista saada sinua hoitavan lääkärin lähetteellä toimintakykykuntoutusta, jota kutsutaan virallisesti lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Toimintakykykuntoutuksella eli lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan:

 • kuntoutusneuvontaa- ja ohjausta
 • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
 • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa ja terapioita. Näitä ovat muun muassa fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia, uroterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja muut näihin  rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet.
 • liikunta- ja rentoutusharjoittelua
 • kuntoutusjaksoja kuntoutuskeskuksissa
 • apuvälinepalveluita (esim. rintaproteesit)
 • kuntoutuskursseja eli sopeutumisvalmennusta (Kansaneläkelaitos sekä Syöpäjärjestöt)

Toimintakykykuntoutuksen hoidot ja terapiat

Lääkinnällisen kuntoutuksessa järjestetään erilaisia yksilöllisesti suunniteltuja terapioita.

Lue lisää eri terapiamuodoista

Fysioterapialla edistetään ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä ja liikkumisen parantumista.  Fysioterapia sisältää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä hoitoa, esim. hierontaa. Fysioterapeuttisilla hoidoilla voidaan helpottaa myös kipuja. Usein fysioterapeutit ohjaavat myös apuvälineiden käytössä. Omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on tärkeä rooli fysioterapiassa. Sinua ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestäsi, toimintakyvystäsi yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lymfaterapian avulla hoidetaan ihonalaista käden turvotusta (lymfaödeema). Käden turpoaminen ja kipeytyminen rasituksessa ovat tavallisia oireita esimerkiksi rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Toimintaterapialla tuetaan selviytymistäsi arjessa ja sinulle tärkeissä päivittäisissä toimissa.

Puheterapiaa annetaan syövän aiheuttamiin puhe- ja äänihäiriöihin. Puheen ja äänen tuottamisen häiriöitä voi syntyä muun muassa aivokasvainten, kurkunpään syövän sekä kielen ja suupohjan kasvainten seurauksena.

Neuropsykologista kuntoutusta voit tarvita silloin, kun aivokasvain ja sen hoidot ovat aiheuttaneet aivotoimintojen häiriöitä. Kuntoutuksessa keskitytään havainnoinnin ja puheen ymmärtämiseen sekä puhumisen, tarkkaavaisuuden ja muistin tukemiseen.

Yksilöllinen vaativa lääkinnällinen kuntoutus tai yksilöllisesti suunniteltu terapia. Voit olla oikeutettu näihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kelan järjestämät terapiamuodot voivat olla fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

 

Erilaiset apuvälineet

Voit hoitojen aikana tai niiden jälkeen tarvita erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat liikkumista sekä arjessa selviytymistä. Peruukki sekä rintasyöpäleikkauksen jälkeen käytettävä rintaproteesi ovat myös apuvälineitä, joilla pyritään parantamaan hoitojen aiheuttamia esteettisiä muutoksia kehossa. Apuvälineiden hankintaan tarvitaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lausunto.

Lue lisää apuvälineiden hankinnasta

Hoitava sairaala antaa maksusitoumuksen esimerkiksi peruukin, rinta-, käsi- tai jalkaproteesin hankintaa varten. Maksusitoumusta koskevat käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla, joten ohjeistuksia ja neuvoja tarvittavien apuvälineiden hankintaan kannattaa kysyä sinua hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Liikkumista ja arkea helpottavia apuvälineitä voi kysyä myös oman kuntasi perusterveydenhuollosta. Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt neuvovat apuvälineiden hankinnoissa. Myös osa alueellisista syöpäyhdistyksistä tarjoaa maksusitoumuksella rintaproteeseja omaan sairaanhoitopiiriin kuuluville rintasyöpäpotilaille.