Terveys ja hyvinvointi

Syöpä sairautena aiheuttaa fyysisen terveyden heikentymistä, uupumusta sekä väsymystä. Nämä ovat myös usein havaittuja syöpähoitojen sivu- ja haittavaikutuksia, jotka usein vähenevät hiljalleen hoitojen päätyttyä.

Fyysinen terveys

Joskus syöpä tai syöpähoidot voivat jättää pysyviä fyysisiä haittoja ja oireita, jotka heikentävät työ- ja toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä elämänlaatua. Fyysisen terveyden palautumista voit edistää itse pitämällä huolta omasta hyvinvoinnistasi sairauden kaikissa vaiheissa. Omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on tärkeä rooli sairaudesta toipumisessa.

Mitä voit tehdä itse fyysisen terveytesi edistämiseksi?

 • Jo hoitojen aikana liikunta on turvallista ja edistää toipumistasi. Pyri liikkumaan päivittäin vointisi sallimissa rajoissa. Suositusten mukaan hoitojen aikana liiku päivittäin vähintään 30 minuuttia päivässä. Ole malttavainen kuntosi kohentumisen suhteen. Jätä raskaat liikuntasuoritukset tekemättä ja yritä nauttia kevyen liikunnan tuomasta hyvästä olosta. Suorituskykysi paranee hiljalleen. Katso videolta, millaista liikuntaa voit harrastaa syöpähoitojen aikana.
 • Vaikka hoidot aiheuttavat ruokahaluttomuutta, yritä syödä terveellistä ja monipuolista ravintoa päivittäin. Suosi kasviksia, vihanneksia, marjoja ja täysjyvävalmisteita. Lue lisää syöpään sairastuneen ravitsemusoppaasta.
 • Huolehdi riittävästä levosta ja unen määrästä.
 • Yritä löytää sinulle sopivia keinoja hallita sairauteen ja hoitoihin liittyviä oireita sekä kipuja.
 • Tee arjessasi mahdollisimman paljon sinulle mielekkäitä asioita.

Lue lisää syöpää sairastavan hyvinvoinnista.

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma

Usein syöpäpotilaalle laaditaan myös kuntoutusta ohjaava hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa arvioidaan ja määritellään kuntoutuksen tarve, asetetaan henkilökohtaiset kuntoutumisen tavoitteet ja valitaan sopivat kuntoutuksen muodot ja palvelut.

Suunnitelman tarkoituksena on tukea tavoitteesi saavuttamista sekä positiivisia muutoksia työ- ja toimintakyvyssäsi. Kuntoutumissuunnitelma tehdään siinä terveydenhuollon yksikössä (erikoissairaanhoito, työterveyshuolto tai perusterveydenhuolto), joka vastaa tarpeen mukaisen hoidon jatkumisesta kuntoutuksesi aikana, kuntoutustarpeesi arviosta, kuntoutuksen suunnittelusta ja seurannasta.

Voit itse edistää kuntoukseen hakeutumista monella tavalla:

 • Keskustele terveyttäsi, hyvinvointiasi ja arjessa selviytymistä vahvistavista ja kuormittavista tekijöistä hoitavan lääkärisi, hoitajan tai sinua hoitavien muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.
 • Kerro lääkärille tai syöpäsairaanhoitajalle, mihin haluaisit tai tarvitsisit apua ja tukea. Kun tuen tarpeesi on tunnistettu, on helpompi löytää juuri sinulle sopiva kuntoutumisen tuki ja ja kuntoutuspalvelu.
 • Kysy, mitä kuntouttavaa tukea ja kuntoutuspalveluja sinulle on tarjolla hoitoyksikössä tai mihin palveluihin sinun olisi mahdollista hakeutua.
 • Kysy neuvoa Syöpäjärjestöjen tarjoamista neuvontapalveluista. Neuvontapalvelujen työntekijät auttavat sinua hakeutumaan sinulle sopivaan kuntoutukseen.

Sairaalassa fyysistä kuntoutumistasi voivat tukea:

 • Sinua hoitava tiimi, lääkärit ja sairaanhoitajat
 • Fysioterapeutti/lymfaterapeutti
 • Kuntoutusohjaaja
 • Toimintaterapeutti
 • Ravitsemusterapeutti
 • Puheterapeutti

Toimintakykykuntoutus

Syöpään sairastuneen on mahdollista saada sinua hoitavan lääkärin lähetteellä toimintakykykuntoutusta, jota kutsutaan virallisesti lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Tarjolla on monia erilaisia kuntouttavia hoito- ja terapiamuotoja, joita sinun on mahdollista saada riippuen sairautesi ja hoitojen aiheuttamien haittojen vaikutuksista työ- ja toimintakykyysi ja arjessa selviytymiseen.

Toimintakykykuntoutuksella eli lääkinnällisellä kuntoutuksella tarkoitetaan:

 • kuntoutusneuvontaa- ja ohjausta
 • kuntoutustarvetta selvittäviä tutkimuksia
 • työ- ja toimintakykyä parantavaa hoitoa ja terapioita. Näitä ovat muun muassa fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia, uroterapia, toimintaterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia ja muut näihin  rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet.
 • liikunta- ja rentoutusharjoittelua
 • kuntoutusjaksoja kuntoutuskeskuksissa
 • apuvälinepalveluita (esim. rintaproteesit)
 • kuntoutuskursseja eli sopeutumisvalmennusta (Kansaneläkelaitos sekä Syöpäjärjestöt)

Fysioterapialla edistetään ihmisten toiminta- ja työkykyä sekä ja liikkumisen parantumista.  Fysioterapia sisältää ohjausta ja neuvontaa, terapeuttista harjoittelua sekä hoitoa, esim. hierontaa. Fysioterapeuttisilla hoidoilla voidaan helpottaa myös kipuja. Usein fysioterapeutit ohjaavat myös apuvälineiden käytössä. Omalla motivaatiolla ja aktiivisuudella on tärkeä rooli fysioterapiassa. Sinua ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestäsi, toimintakyvystäsi yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

Lymfaterapian avulla hoidetaan ihonalaista käden turvotusta (lymfaödeema). Käden turpoaminen ja kipeytyminen rasituksessa ovat tavallisia oireita esimerkiksi rintasyöpäleikkauksen ja sädehoidon jälkeen.

Toimintaterapialla tuetaan selviytymistäsi arjessa ja sinulle tärkeissä päivittäisissä toimissa.

Puheterapiaa annetaan syövän aiheuttamiin puhe- ja äänihäiriöihin. Puheen ja äänen tuottamisen häiriöitä voi syntyä muun muassa aivokasvainten, kurkunpään syövän sekä kielen ja suupohjan kasvainten seurauksena.

Neuropsykologista kuntoutusta voit tarvita silloin, kun aivokasvain ja sen hoidot ovat aiheuttaneet aivotoimintojen häiriöitä. Kuntoutuksessa keskitytään havainnoinnin ja puheen ymmärtämiseen sekä puhumisen, tarkkaavaisuuden ja muistin tukemiseen.

Yksilöllinen vaativa lääkinnällinen kuntoutus tai yksilöllisesti suunniteltu terapia. Voit olla oikeutettu näihin, jos sairaus tai vamma rajoittaa merkittävästi toimintakykyäsi ja vaikeuttaa arkeasi. Kela myöntää kuntoutussuunnitelmasi perusteella terapioita yleensä vuodeksi tai enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Kelan järjestämät terapiamuodot voivat olla fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, musiikkiterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta, monimuotoryhmäterapiaa, päiväkuntoutusta sekä psykoterapiaa, joka voi olla myös perheterapiaa. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa.

Erilaiset apuvälineet

Voit hoitojen aikana tai niiden jälkeen tarvita erilaisia apuvälineitä, jotka helpottavat liikkumista sekä arjessa selviytymistä. Peruukki sekä rintasyöpäleikkauksen jälkeen käytettävä rintaproteesi ovat myös apuvälineitä, joilla pyritään parantamaan hoitojen aiheuttamia esteettisiä muutoksia kehossa.

Mistä saan apuvälineitä ja kuka maksaa ne?                

Apuvälineiden hankintaan tarvitaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen tekemä lausunto.

Hoitava sairaala antaa maksusitoumuksen esimerkiksi peruukin, rinta-, käsi- tai jalkaproteesin hankintaa varten. Maksusitoumusta koskevat käytännöt vaihtelevat eri paikkakunnilla, joten ohjeistuksia ja neuvoja tarvittavien apuvälineiden hankintaan kannattaa kysyä sinua hoitavilta terveydenhuollon ammattilaisilta. Liikkumista ja arkea helpottavia apuvälineitä voi kysyä myös oman kuntasi perusterveydenhuollosta. Alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasjärjestöt neuvovat apuvälineiden hankinnoissa. Myös osa alueellisista syöpäyhdistyksistä tarjoaa maksusitoumuksella rintaproteeseja omaan sairaanhoitopiiriin kuuluville rintasyöpäpotilaille.

Mielen hyvinvointi

Syöpään sairastuminen, elämä kroonisen syövän kanssa tai sairauden uusiutuminen vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Syövästä kuntoutumiseen liittyy omasta jaksamisesta ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen sekä syöpähoitojen aikana että niiden päätyttyä.

Miten mieli reagoi, kun sairastuu syöpään

Vakava sairastuminen muuttaa arkisen elämän tasapainoa. Sairastuminen aiheuttaa monenlaisia ajatuksia ja tunteita kuten epätoivoa, ahdistusta, pelkoa ja epävarmuutta tulevaisuudesta. Kukin meistä kokee ja tuntee omalla tavalla. Kuntoutuminen syövästä vaatii usein sairauden tuomien ajatuksien, tunteiden ja kokemuksien tietoista kohtaamista ja käsittelyä. Voit myös itse vaikuttaa mielen hyvinvointiin sekä elää itsellesi merkityksellistä ja mielekästä elämää syövästä huolimatta.

Katso video, miten mieli reagoi syöpään sairastumiseen.

Sairastuminen saattaa aiheuttaa kriisin, josta toipuminen etenee vaiheittain.

Lue lisää sairastumisen aiheuttamasta kriisistä.

Miten omaa mielen hyvinvointia voi edistää?

Monet syöpään sairastuneet selviävät syöpäsairauden aiheuttamista vaikeista elämän vaiheista omien läheistensä, ystävien ja vertaistuen avulla. Jos ahdistus ja masentuneisuus jatkuvat pitkään, ovat vaikeita tai rajoittavat arkea ja elämääsi, keskustele mielen hyvinvoinnista sinua hoitavan hoitohenkilökunnan kanssa. Pyydä apua ja tukea mielen hyvinvointiin ja arjessa jaksamiseen.

Sairaalassa mielen hyvinvointiin sinulla on mahdollisuus saada tukea ja apua:

 • omalta hoitavalta tiimiltäsi, lääkäriltä sekä sairaanhoitajalta
 • psykiatriselta sairaanhoitajalta tai lääkäriltä
 • sairaalapsykologilta
 • sosiaalityöntekijältä
 • sairaalapastorilta
 • psykoterapeutilta

Muistathan, että Syöpäjärjestöjen valtakunnallisessa neuvontapalvelussa sekä alueellisten syöpäyhdistyksien ja valtakunnallisten potilasjärjestöjen ammattilaisten kanssa voit keskustella mieltäsi kuormittavista asioista sekä kysymyksistä. Myös keskustelu toisen saman kokeneen vertaisen kanssa voi auttaa monella tapaa.

Vinkit, joilla voit parantaa itse mielesi hyvinvointia:

 • Syöpään sairastuessa tunteet vaihtelevat ilosta suruun. Kaikki tunteet ovat sallittuja.
 • Pohdi, kuinka suhtaudut sairauteesi sekä muuttuneeseen elämäntilanteeseen
 • Kiinnitä huomiota sairaudestasi huolimatta arjessasi ja elämässäsi oleviin positiivisiin asioihin
 • Tunnista omat voimavarasi ja vahvuutesi, jotka auttavat sinua arjessasi
 • Vietä aikaa läheistesi ja ystävien kanssa
 • Elä tässä ja nyt! Tee sinulle mielekkäitä asioita, jotka tuottavat elämääsi iloa
 • Pyydä tarvittaessa apua ja tukea omaan jaksamiseen ja mielen hyvinvointiin

Lue myös Mielenterveysseuran viisi tapaa edistää mielen hyvinvointia.

Kuuntele podcast Syöpäpotilaan fyysisistä ja psyykkisistä selviytymiskeinoista.

Vahvista omaa mielen hyvinvointia Oivamieli-harjoituksien avulla

Voit itse edistää omaa mielesi hyvinvointia Oivamieli harjoituksien avulla. https://oivamieli.fi/.  Harjoitusten avulla voit lievittää stressiä, parantaa mielialaa ja löytää lisää mielekkyyttä elämään sekä parantaa tietoisuustaitoja. Oivan harjoitukset auttavat keskittymään, olemaan läsnä, tunnistamaan itselle tärkeitä asioita ja käsittelemään ikäviä ajatuksia ja tunteita. Oiva harjoituksen ovat ammattilaisten tekemiä ja perustuvat arvo-, hyväksyntä- ja tietoisen läsnäolon menetelmiin. Oivan harjoituksia kannattaa tehdä säännöllisesti päivittäin tai ainakin muutaman kerran viikossa.

Psyykkistä tukea sinun on mahdollista saada

 • hoitavan sairaalan yhteydessä toimivan psyykkisen tuen yksiköstä tai hoitavan sairaalan psykiatrian poliklinikalta
 • omasta terveyskeskuksesta tai mielenterveystoimistosta
 • työterveyshuollosta
 • kuntien kriisi- ja tukipalveluista, kuten auttavasta puhelimesta
 • Syöpäjärjestöjen neuvontapalveluista
 • muiden järjestöjen tarjoamista kriisi- ja tukipalveluista, kuten Mielenterveysseurasta