Syövän hoito

Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti. Tarjolla on yhä tehokkaampia ja tarkemmin kohdennettuja hoitoja syöpää vastaan. Kehitys on parantanut hoitotuloksia. Suomessa syövän hoitotulokset ovat kansainvälisesti vertailtuna huippuluokkaa.

Syövän leikkaus

Leikkaus on ensisijainen vaihtoehto monien kiinteiden syöpäkasvainten hoidossa. Syöpäleikkauksessa eli kirurgisessa hoidossa poistetaan syöpäkasvain ja tervettä kudosta sen ympäriltä. Näin estetään kasvaimen paikallinen leviäminen.

Sädehoito

Sädehoito on yleisesti käytetty syövän hoidon muoto. Sädehoidossa käytetään suurienergistä, ionisoivaa säteilyä eli niin kutsuttua radioaktiivista säteilyä. Sädehoito on kirurgian ohella toinen tärkeä syövän paikallinen parantava hoitomuoto.

Solunsalpaajat eli sytostaatit

Solunsalpaajat eli sytostaatit ovat syöpäsolujen tuhoamiseen tarkoitettuja lääkkeitä. Solunsalpaajat estävät solujen jakaantumisen ja aiheuttavat näin syöpäsolujen kuoleman. Sytostaatit kulkeutuvat verenkierron mukana kaikkialle elimistöön.

Muut syövän hoitomuodot

Leikkauksen, sädehoidon ja solunsalpaajien rinnalla käytetään useita muita hoitomuotoja. Tällaisia ovat muun muassa hormonihoidot, proteiinikinaasien estäjät, immunologiset hoidot. Uusia hoitoja syöpää vastaan kehitetään ja tutkitaan aktiivisesti. 

Syöpähoitojen jälkeen - seuranta

Hoitojen jälkeen potilas siirtyy seurantaan. Syöpäpotilasta seurataan säännöllisin väliajoin. Seuranta vaihtelee syöpätyypin ja syövän levinneisyyden mukaan. Monesti hoitojen jälkeen potilasta seurataan jonkin aikaa erikoissairaanhoidossa ja myöhemmin seuranta siirretään perusterveydenhuoltoon.

Krooninen syöpä

Aina syöpää ei voida parantaa pysyvästi, mutta taudin leviäminen saadaan pysähtymään tai hidastumaan. Tällöin syöpä muuttuu krooniseksi. Krooninen syöpä voi edetä hyvin hitaasti tai pysyä muuttumattomana.

Syöpä ja kipu

Syöpä ja sen hoidot voivat aiheuttaa monenlaista kipua. Syövästä johtuva kipu on yleisin ja elämänlaadun kannalta merkittävin syöpään liittyvä oire. Noin puolella syöpää sairastavista on kipuja.

Syöpäpotilaan kuntoutus

Elämä syövän kanssa, syöpähoidot ja syövästä toipuminen ovat monella tapaa raskaita. Siksi monet syöpäpotilaat tarvitsevat kuntoutusta ja tukea kuntoutumiselleen. Eri syöpäsairauksissa ja eri potilasryhmissä kuntoutuksen tarve vaihtelee suuresti.

Kuntoutuskurssit

Syöpäjärjestöt tarjoaa syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen kuntouttavaa toimintaa eli sopeutumisvalmennuskursseja. Syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen on myös virkistyskursseja. Syöpäpotilaille tarkoitettuja kursseja järjestävät alueelliset syöpäyhdistykset ja valtakunnalliset potilasyhdistykset joko itse tai yhdessä kuntoutuskeskusten kanssa.

Virkistyskurssit ja lomaviikot

Virkistyslomia järjestetään syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen sekä lapsiperheille. Lomat toteutetaan yhteistyössä Hyvinvointilomat ry:n kanssa Sosiaali ja terveysministeriön Veikkausvoittovaroista myöntämällä avustuksella. Lomalaisten valinnoissa noudatetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen ohjeita.

Saattohoito

Saattohoito tarkoittaa vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu. Kuolevaa potilasta ei jätetä yksin oireidensa kanssa, vaikka taudin etenemiseen ei enää voida vaikuttaa.

Syövän vaihtoehtohoidot

Syövän vaihtoehtohoidoilla tai uskomushoidoilla ei ole virallista määritelmää. Vaihtoehtohoidot ovat hoitoja ja menetelmiä, jotka eivät perustu lääketieteelliseen tietoon ja joiden tehoa tai turvallisuutta ei ole luotettavasti osoitettu.