Siirry suoraan sisältöön

Perhekurssi syöpäkuntoutujille sekä heidän puolisoille ja lapsille

14 - 18.06.2021
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Tapahtuman tiedot


Milloin?
14.–18.6.2021  

Missä?
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku  

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja heillä on alaikäisiä lapsia. Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään kurssin teemoja; henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen (vanhempi) vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.

Mitä?
Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta.
Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä on leikki, askartelu, liikunta, keskustelu, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.

Ohjaaja
Kurssin ohjaajina toimivat sairaanhoitajat ja lapsiperhekoordinaattori. Kurssin ohjelmassa on mukana lisäksi muita asiantuntijoita ja lastenohjaajia.  

Hakuohjeet 
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen: 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 
Seiskarinkatu 35
20900 Turku  

Hakuaika kurssille päättyy 14.5.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys