Siirry suoraan sisältöön

Parkurs för patienter med obotlig cancer och deras närstående

12 - 15.04.2021
Härmän kuntokeskus, Ylihärmä

Tapahtuman tiedot


När?
12.–15.4.2021

Var?
Härmä rehabiliteringsscenter

Till vem?
För cancerpatienter med obotlig cancer och deras närstående.

Vad?
Målsättningen med kursen är att ge redskap, stöd och att klara av att leva med diagnosen obotlig cancer. Att hantera situationen både fysisk och psykiskt i vardagen genom de verktyg som kursen ger.   Patientens egna resurser och sättet på hur klienten löser sina problem fastställer hur vi närmar oss patienten och hens närstående.  Målsättningarna läggs upp ur patientens perspektiv och kursen förverkligas enligt patientens hälsa och resurser. Patientens egna målsättningar samt hela kursens målsättningar (även efter kursen avslutning) som behandlats under kursens gång ges till alla deltagare efter kursens avslutning.

Grupp- och enskilda samtal med sjukskötare/psykolog, gruppdiskussioner med psykolog och sjukskötare. Föreläsning/ amtal; läkare, psykolog, näringsterapeut, fysioterapeut, idrottsinstruktör.

Ansökning
Ansöksningblanketten hittar du på botniacancer.fi/rehabilitering. Blanketten sänds med post till:

Österbottens Cancerförening rf
Bottenviksvägen 1
68600 Jakobstad

Till kursen tas 10 personer med obotlig cancer och 10 närstående på basen av ansökningsblanketten. Deltagande i kursen är gratis.

Mer information
Sj.sk. Christine Kung, christine.kung@jakobstad.fi, tel. 010 843 6011.

Pohjanmaan Syöpäyhdistys