Siirry suoraan sisältöön

Tunteet verkkoon –etäryhmä vanhempansa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat).  

01.02 - 31.05.2023
Verkkokurssi

Milloin?  

Kurssitapaamiset kuusi kertaa keväällä 2023. 

Missä?

Teams –verkkoympäristössä, osallistuminen vaatii toimivan nettiyhteyden, tietokoneen tai älylaitteen, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäryhmä on valtakunnallinen, joten ryhmään voi hakea mistä päin tahansa. 

Kenelle?

Etäryhmä on tarkoitettu vanhempansa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat). Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella. Ryhmään voi hakea vanhemman kuolinsyystä riippumatta. Kyse on ennaltaehkäisevästä tuesta, ryhmä ei toimi kriisiryhmänä. Suositeltavaa on, että menetyksestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Menetyksestä voi olla kulunut myös jo pidemmän aikaa. 

Mitä?

Etäryhmän tavoitteena on auttaa ryhmäläistä tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä tehdään yhdessä erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa surukin läsnä. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja Nuoret lesket ry:n kanssa.  

 Ohjaajat

Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset. 

Sari Nousiainen, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys 

Ruut Ketola, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys  

 

Hakuohjeet   

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, jonka löydät www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/kuntoutus/tunteet-verkkoon-etaryhmat/ 

 

Hakuaika kurssille päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkamista. 

 Osallistujien määrä ja valinta

Etäryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta. Hakuajan päätyttyä kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja varmistetaan, että ryhmä on sopiva hakijalle. 

 

Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

Lisätietoa:

Sari Nousiainen, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, sari.nousiainen@pohjoissavonsyopayhdistys.fi,
p. 044 749 7533 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, ruut.ketola@lssy.fi, 044 451 5655  

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys

Lapsen syöpähoitojen päättymisen perhekurssi 

01.01.1970
Verkkokurssi

Missä?

Kylpylähotelli Rokua

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa lapsen syöpähoidot ovat päättyneet tai päättymässä.

Mitä?

Intensiivisen ja pitkän hoitojakson aikana koko perheen arki on muuttunut täysin, sillä hoidot ja sairaalakäynnit ovat rytmittäneet perheen arkea.

Hoitojen päätyttyä perheet saavat kurssilta ammatillista tukea, vertaistukea, sekä tietoa, miten selvitä ja luottaa arkeen ilman tiivistä hoitosuhdetta sairaalaan. Kurssi sisältää asiantuntijoiden luentoja/alustuksia hoitojen päättymiseen liittyvistä teemoista kuten myöhäishaitoista, myöhäisseurannasta. Lisäksi kurssilla tuetaan sopeutumista uudelleen normaaliin lapsiperhearkeen. Kurssin teemoja käsitellään myös ammatillisesti ohjattujen vertaistukikeskusteluiden avulla. Aikuisten keskusteluryhmien aikana lapset työstävät kokemuksiaan ikätasoisesti omissa vertaisryhmissään erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Kurssin tavoitteet ovat: tukea perheitä ja helpottaa normaaliin arkeen palaamista, auttaa syöpään sairastuneen lasten perheitä käsittelemään omia tunteita, antaa tietoa syöpähoitojen päättymiseen liittyvistä asioista kuten myöhäisvaikutuksista ja -seurannasta, mahdollistaa vertaistuki vanhemmille ja lapsille ikätaso huomioiden

Ohjaajat

Moniammatillinen tiimi: Sairaalan kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja, lääkäri, lasten tunnetaito-ohjaaja, lastenohjaajat, kuvataideterapeutti, lapsiperhetyön asiantuntija.

Kurssin ohjaajaresurssi määrittyy lopullisesti kurssille osallistuvien perheiden koon mukaan

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.  https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/07ebdf62-6618-4bd9-aba7-eda7f24bb14b?displayId=Fin2679800

Hakuaika alkaa joulukuussa 2022

Hakuaika kurssille päättyy kuukautta ennen kurssin ajankohtaa

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa: riikka.ranta@sylva.fi, 050 3130 725

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys

Perhekurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen

01.01.1970
Verkkokurssi

Kenelle? 

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.   

Mitä?

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. 

Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta. 

Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä toimivat leikki, liikunta, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.  

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet 

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusperhekurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 

Hakuaika kurssille päättyy 10.6.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 8–10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

Lisätiedot 

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610  

 

 

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys

17-22-vuotiaiden VOIMA-viikonloppu 

01.01.1970
Verkkokurssi

Missä?

Villa Elba, Kokkola 

Kenelle?

VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 17-22 -vuotiaille syöpää sairastaville tai sen yli 10 -vuotiaana sairastaneille nuorille, jotka haluavat käsitellä sairastumiseen liittyviä ajatuksia, kokemuksia sekä vaikutuksia omaan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin ja arkeen. 

Mitä?

Kurssilla pääsee käsittelemään ja jakamaan omia ajatuksia ja kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa. Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena. Kurssilla on vertaistuellisia keskusteluja, toiminnallisia harjoituksia sekä mukavaa vapaampaa yhdessä oloa. Kurssille ilmoittautuneet sitoutuvat osallistumaan kurssin ohjelmaan.  

Ohjaajat

Sylvan nuorten aikuisten toiminnan asiantuntija sekä Sylvan nuorten toiminnan asiantuntija. 

 Hakuohjeet

 Sylvan nettisivuilla hakulomake. https://www.sylva.fi/tapahtuma/17-22-vuotiaiden-voima-viikonloppu/  

Hakuaika kurssille päättyy: 27.8.2023 

 Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 16 osallistujaa hakemuksen perusteella.  

Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

Lisätietoa

Otto Kinnunen, otto.kinnunen@sylva.fi, nuorten toiminnan asiantuntija 

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys