Siirry suoraan sisältöön

VOIMA-verkkokurssi 13–35-vuotiaille

04.01 - 31.12.2022

Milloin?

Ajasta riippumaton verkkokurssi, aukeaa kevään 2022 aikana.

Missä?

Paikasta riippumaton keväästä 2022 lähtien, verkkokurssi.

Kenelle?

13–35-vuotiaille syöpään sairastuneille sekä heidän läheisilleen.

Mitä?

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokurssi, jolla saat tietoa ja vertaistukea verkkokurssin muodossa sairauden aikana ja sen jälkeen. Kurssi tarjoaa välineitä omien ajastusten, kokemusten ja tunteiden työstämiseen. Kurssilla saa myös tietoa, kuinka voit tukea sairastunutta. Verkkokurssi on tarkoitettu syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Ohjaajat

Sylvan nuorten toiminnan asiantuntija ja nuorten aikuisten asiantuntija. Kurssimateriaaleja tuotetaan yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja

Niina Vilkman, niina.vilkman@sylva.fi, puh. 050 477 9598 ja Juuli Nakari, juuli.nakari@sylva.fi, 050 382 8780 

Sylva

Tunteet verkkoon -etäryhmä vanhempansa menettäneille nuorille (13–17-vuotiaat)

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?

14.2.-21.3.2022

Missä?

Teams-verkkoympäristössä, osallistuminen vaatii toimivan nettiyhteyden, tietokoneen tai älylaitteen, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäryhmä on valtakunnallinen, joten ryhmään voi hakea mistä päin tahansa.

Kenelle?

Etäryhmä on tarkoitettu vanhempansa menettäneille nuorille (13–17-vuotiaat). Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella. Ryhmään voi hakea sisaruksen kuolinsyystä riippumatta. Kyse on ennaltaehkäisevästä tuesta, ryhmä ei toimi kriisiryhmänä. Suositeltavaa on, että menetyksestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Menetyksestä voi olla kulunut myös jo pidemmän aikaa.

Mitä?

Etäryhmän tavoitteena on auttaa ryhmäläistä tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä tehdään yhdessä erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa surukin on läsnä. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja Nuoret lesket ry:n kanssa.

Ohjaajat

Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Pia Ilves, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Minna Enqvist, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka on saatavilla Tunteet verkkoon -etäryhmien sivulta.

Hakuaika kurssille päättyy tammikuussa 2022.

Osallistujien määrä ja valinta

Etäryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta. Hakuajan päätyttyä kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja varmistetaan, että ryhmä on sopiva hakijalle.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Pia Ilves/Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, pia.ilves@lssy.fi, puh. 044451 5655

Sylva

Tunteet verkkoon -etäryhmä vanhempansa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat)

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?

28.3.-9.5.2022 (ryhmä ei kokoonnu viikolla 16 pääsiäisen vuoksi).

Missä?

Teams-verkkoympäristössä, osallistuminen vaatii toimivan nettiyhteyden, tietokoneen tai älylaitteen, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäryhmä on valtakunnallinen, joten ryhmään voi hakea mistä päin tahansa.

Kenelle?

Etäryhmä on tarkoitettu vanhempansa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat). Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella. Ryhmään voi hakea vanhemman kuolinsyystä riippumatta. Kyse on ennaltaehkäisevästä tuesta, ryhmä ei toimi kriisiryhmänä. Suositeltavaa on, että menetyksestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Menetyksestä voi olla kulunut myös jo pidemmän aikaa.

Mitä?

Etäryhmän tavoitteena on auttaa ryhmäläistä tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä tehdään yhdessä erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa surukin läsnä. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja Nuoret lesket ry:n kanssa.

Ohjaajat

Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Mirka Virtanen, Syöpäjärjestöt.

Tmi Susanna Uittomäki.

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, jonka löydät täältä: Tunteet verkkoon -etäryhmä 7–12-vuotiaille vanhempansa menettäneille (linkki vie toiseen verkkopalveluun)

Hakuaika kurssille päättyy helmikuussa 2022.

Osallistujien määrä ja valinta

Etäryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta. Hakuajan päätyttyä kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja varmistetaan, että ryhmä on sopiva hakijalle.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Mirka Virtanen, mirka.virtanen@cancer.fi, 050-3207203

Sylva

Tunnetaitoryhmä 7–12-vuotiaille lapsille, joiden vanhempi sairastaa syöpää

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

Kurssitapaamiset viikoittain kahdeksan kertaa torstaisin 31.3.–19.5.2022 klo 17.30–19.

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?

Tunnetaitoryhmä on tarkoitettu 7-12-vuotiaalle lapselle, jonka perheessä vanhempi on sairastunut tai sairastanut syöpää. Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella. Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan mm. tunteiden tunnistamista, säätelemistä ja käsittelemistä. Ryhmä tukee lapsen itsetuntoa ja lapsi kokee omat vaikutusmahdollisuutensa omaan oloonsa suurempana kuin ennen kurssia. Tunnetaitoryhmästä saa vinkkejä ja työkaluja käsitellä tunteita myös ryhmän jälkeen. Tunnetaitoryhmiin osallistuvia yhdistää samankaltainen kokemus perhettä kohdanneesta vakavasta sairaudesta.

Mitä?

Tavoitteena on lisätä monimenetelmällisesti lapsen tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan sekä tukea tunnetaitojen oppimisessa. Menetelmiä sovelletaan ryhmästä riippuen, käytössä on muun muassa hengitysharjoituksia ja kehon kuuntelua, draamaharjoituksia, liikkeellisyyttä, luovaa tunnetyöskentelyä, satuhierontaa ja keskustelua. Ennen tunnetaitoryhmän alkua vanhempien kanssa keskustellaan perheen tilanteesta puhelimitse ja jokaisen kerran jälkeen vanhemmalle lähetetään sähköpostitse tietoa käsitellyistä teemoista. Tunnetaitoryhmän keskivaiheessa järjestetään oma kertansa vanhemmille, joissa käsitellään sitä, miten vanhempi voi tukea omaa lastaan tunnetaidoissa. Viimeinen tunnetaitoryhmäkerta järjestetään niin, että vanhempi/vanhemmat ovat mukana.

Ohjaaja

Perhetyön asiantuntija, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaMM, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Hakulomake saatavilla Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivuilta: Kurssit syöpää sairastaville – vuoden 2022 kurssit (linkki vie toiseen verkkopalveluun)

Hakuaika kurssille päättyy kuukausi ennen ryhmätoiminnan alkua

Osallistujien määrä ja valinta

Tunnetaitoryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Pia Ilves, puh. 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivut (linkki avautuu toiseen verkkopalveluun).

Sylva

Perhekurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

13.–17.6.2022

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja heillä on alaikäisiä lapsia. Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään kurssin teemoja; henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen (vanhempi) vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.

Mitä?

Vanhemmat saavat kurssin aikana vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja oppivat tunnistamaan omia voimavarojaan. Aiheita käsitellään asiantuntija-alustusten, keskusteluiden, ryhmäpohdintojen ja koko perheen yhteisen toiminnan kautta.

Kurssin aikana lapset ja nuoret ryhmäytyvät, saavat vertaistukea, viettävät aikaa perheiden kanssa ja saavat onnistumisen kokemuksia. Vanhemman sairautta käsitellään toiminnallisten menetelmien, kuten leikin, liikunnan, tunnetyöskentelyn eri menetelmien sekä koko perheen yhteisen toiminnan kautta.

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake.

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Hakuaika kurssille päättyy 13.5.2022

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, puh. 02 2657610

 

Sylva

Tunnetaitoryhmä 7–12-vuotiaille lapsille, joiden sisarus sairastaa syöpää

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

Kurssitapaamiset viikoittain kahdeksan kertaa torstaisin 8.9.–27.10.2022 klo 17.30–19.

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?

Tunnetaitoryhmä on tarkoitettu 7-12-vuotiaalle lapselle, jonka perheessä sisarus on sairastunut tai sairastanut syöpää. Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella.  Ryhmä on tarkoitettu lapsille, jotka ovat kiinnostuneita harjoittelemaan mm. tunteiden tunnistamista, säätelemistä ja käsittelemistä. Ryhmä tukee lapsen itsetuntoa ja lapsi kokee omat vaikutusmahdollisuutensa omaan oloonsa suurempana kuin ennen kurssia. Tunnetaitoryhmästä saa vinkkejä ja työkaluja käsitellä tunteita myös ryhmän jälkeen. Tunnetaitoryhmiin osallistuvia yhdistää samankaltainen kokemus perhettä kohdanneesta vakavasta sairaudesta.

Mitä?

Tavoitteena on lisätä monimenetelmällisesti lapsen tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan sekä tukea tunnetaitojen oppimisessa. Menetelmiä sovelletaan ryhmästä riippuen, käytössä on muun muassa hengitysharjoituksia ja kehon kuuntelua, draamaharjoituksia, liikkeellisyyttä, luovaa tunnetyöskentelyä, satuhierontaa ja keskustelua. Ennen tunnetaitoryhmän alkua vanhempien kanssa keskustellaan perheen tilanteesta puhelimitse ja jokaisen kerran jälkeen vanhemmalle lähetetään sähköpostitse tietoa käsitellyistä teemoista. Tunnetaitoryhmän keskivaiheessa järjestetään oma kertansa vanhemmille, joissa käsitellään sitä, miten vanhempi voi tukea omaa lastaan tunnetaidoissa. Viimeinen tunnetaitoryhmäkerta järjestetään niin, että vanhempi/vanhemmat ovat mukana.

Ohjaaja

Perhetyön asiantuntija, lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaMM, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake.

Hakulomake saatavilla Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivuilta: Kurssit syöpää sairastaville – vuoden 2022 kurssit (linkki vie toiseen verkkopalveluun)

Hakuaika kurssille päättyy kuukausi ennen ryhmätoiminnan alkua

Osallistujien määrä ja valinta

Tunnetaitoryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Pia Ilves, 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi. www.lounais-suomensyopayhdistys.fi

 

Sylva

Tunteet verkkoon -etäryhmä sisaruksensa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat)

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?

24.10.–28.11.2022

Missä?

Teams-verkkoympäristössä, osallistuminen vaatii toimivan nettiyhteyden, tietokoneen tai älylaitteen, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäryhmä on valtakunnallinen, joten ryhmään voi hakea mistä päin tahansa.

Kenelle?

Etäryhmä on tarkoitettu sisaruksensa menettäneille alakouluikäisille lapsille (7–12-vuotiaat). Ryhmä muodostetaan sopivan ikäjakauman mukaan ilmoittautuneiden perusteella. Ryhmään voi hakea sisaruksen kuolinsyystä riippumatta. Kyse on ennaltaehkäisevästä tuesta, ryhmä ei toimi kriisiryhmänä. Suositeltavaa on, että menetyksestä on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Menetyksestä voi olla kulunut myös jo pidemmän aikaa.

Mitä?

Etäryhmän tavoitteena on auttaa ryhmäläistä tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä tehdään yhdessä erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa erilaisissa arjen tilanteissa, joissa surukin on läsnä. Ryhmässä on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Ryhmä toteutetaan yhteistyössä Syöpäjärjestöjen ja Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n kanssa.

Ohjaajat

Ryhmiä ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Mirka Virtanen, Suomen Syöpäyhdistys

Pia Ilves, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, joka on saatavilla Tunteet verkkoon -etäryhmien sivulta.

Hakuaika kurssille päättyy syyskuussa 2022.

Osallistujien määrä ja valinta

Etäryhmään on rajoitettu määrä paikkoja, ryhmään voi osallistua enintään 8 lasta. Hakuajan päätyttyä kaikkiin hakijoihin ollaan yhteydessä ja varmistetaan, että ryhmä on sopiva hakijalle.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Mirka Virtanen/ Syöpäjärjestöt, mirka.virtanen@cancer.fi, 0503207203
Pia Ilves/Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry, pia.ilves@lssy.fi, 044451 5655

Sylva

VOIMA-viikonloppu 13–17-vuotiaille

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

4.-6.11.2022

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku.

Kenelle?

13-17-vuotiaille syöpää sairastaville tai sen sairastaneille nuorille.

Mitä?

Nuorten VOIMA-viikonloppu on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille syöpää sairastaville tai sen sairastaneille nuorille aikuisille, jotka haluavat käsitellä sairastumiseen liittyviä ajatuksia, kokemuksia sekä vaikutuksia omaan identiteettiin, sosiaalisiin suhteisiin ja arkeen.

Kurssilla pääsee käsittelemään ja jakamaan omia ajatuksia ja kokemuksia muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena. Kurssilla on vertaistuellisia keskusteluja, toiminnallisia harjoituksia sekä mukavaa vapaampaa yhdessä oloa.

Ohjaajat

Sylvan nuorten aikuisten toiminnan asiantuntija ja muut ohjaajat.

Hakuohjeet

Sylvan kursseille on sähköiset hakulomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Hakuaika kurssille täsmentyy myöhemmin.

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 12 osallistujaa hakemuksen perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Nuorten aikuisten toiminnan asiantuntija, niina.vilkman@sylva.fi ja sylva.fi.

Sylva