Siirry suoraan sisältöön

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi

20 - 23.09.2021
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
20.-23.9.2021

Missä?
Santasport, Rovaniemi

Kenelle?
Parantumatonta syöpää sairastaville aikuisille sekä heidän läheisilleen. Olet suhteellisen hyväkuntoinen, jotta jaksat nauttia kurssin annista, liikkumisesta luonnosta ja vertaistuesta.

Mitä?
Kurssilla käydään läpi eri tavoin muuttunutta elämäntilannetta perheessä, kun toinen on sairastunut parantumattomasti. Kurssi sisältää toiminnallista tekemistä, paljon keskustelua ja luonnossa liikkumista vointien mukaan. Vertaistuki on kurssilla tärkeää eli ajatusten, tunteiden ja kokemusten vaihtaminen muiden samakaltaisessa tilanteessa olevien kanssa. Ryhmäkeskusteluja on erikseen sairastuneille ja läheisille. Kurssilla rohkaistaan puhumaan kaikenlaisista tunteista sekä asioista, kuten peloista tai kuolemasta. Kaikkia tuetaan omien voimavarojen ja hyvien hetkien löytymisessä ja kuinka voisi elää tätä päivää itselle merkityksellä tavalla. Kurssi mahdollistaa myös lepoa ja irtiottoa arjesta.

Ohjaajat
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitajat Virpi Sipola ja Kaisa Pahtakari.

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Virpi Sipola / Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys
Rautatienkatu 22 B 13
90100 Oulu

Hakuaika kurssille päättyy 16.8.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 8 osallistujaa ja 8 heidän läheistään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa:
Pohjois-Suomen Syöpäyhdistysestä Virpi Sipolalta, virpi.sipola@pssy.org, puh. 0400 944263

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Liikuntapainotteinen kurssi syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
20.–24.9.2021

Missä?
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku  

Kenelle?
Sinulle, joka olet sairastanut syövän (hoidot ovat päättyneet). Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen hoitojen jälkeen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi mm. liikunnan avulla. Fyysinen kuntosi on sellainen että jaksat osallistua kurssin päivittäisiin liikunta-aktiviteetteihin. Voit osallistua kurssille yhdessä puolisosi (läheinen) kanssa.

Mitä?
Tämä kurssi tarjoaa sinulle kehon ja mielen hyvinvointia lisääviä ”rakennuspalikoita” sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme terveellisen ravinnon ja liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Työmenetelminä käytetään teoriatiedon ja erilaisten toiminnallisten harjoitteita yhteen nivoutuvaa työskentelyä. Käsittelemme lisäksi omaa henkistä jaksamista, liikumme yhdessä, keskustelemme ja jaamme tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kuntoutujille tehdään terveyskuntotesti (terveysseula) ALPHA-FIT kurssin alussa ja järjestetään seurantatapaaminen skypen tai teams:n välityksellä n. 1 kk kurssin jälkeen.

Ohjaaja
Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry  

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen: 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 
Seiskarinkatu 35
20900 Turku  

Hakuaika kurssille päättyy 20.8.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10+10 osallistujaa hakemuksen perusteellaOsallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Tunteet verkkoon -etäryhmä 13–15-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi on kuollut syöpään

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
Viikoittaiset verkkokokoontumiset 6 kertaa maanantaisin 27.9.–1.11.2021 klo 17–18

Missä?
Kurssi järjestetään etäkurssina Microsoft Teams-videoyhteydellä, joten voit osallistua kurssille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kenelle?
Ryhmän kohderyhmää ovat 13–15-vuotiaat nuoret, joiden vanhempi on kuollut syöpään.

Mitä?
Etäryhmän tavoitteena on auttaa nuorta tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä käsitellään menetykseen liittyvää surua ja sen vaikutusta omaan arkeen. Ryhmässä tehdään yhdessä myös erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa. Ryhmässä nuorella on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Jokainen saa osallistua ryhmässä sen verran kuin haluaa.

Ohjaaja
Ryhmää ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset:
Pia Ilves, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Mirka Virtanen, Suomen Syöpäyhdistys

Hakuohjeet
Kurssille haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Linkki hakulomakkeeseen: https://webropol.com/s/tunteet-verkkoon-13-15v

Hakuaika etäryhmään päättyy maanantaina 6.9.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Ryhmään voidaan ottaa mukaan kuusi-kahdeksan kohderyhmään kuuluvaa lasta. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Pia Ilves, 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi
Mirka Virtanen, 050 320 7203 tai mirka.virtanen@cancer.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi
www.kaikkisyövästä.fi

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Parantumatonta syöpää sairastavien parikurssi

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
30.9.–2.10.202

Missä?
Härmän Kuntokeskus, Ylihärmä

Kenelle?
Parantumatonta syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen

Mitä?
Kurssin tavoitteena on antaa sairastuneelle ja hänen omaiselleen valmiudet ja tuki elää sekä selviytyä parantumattoman syövän diagnoosin kanssa. Selviytyminen tarkoittaa henkistä ja fyysistä selviytymistä arjessa käyttäen hyväksi kurssin sisällöstä saamiaan tietoja ja taitoja. Tavoitteet rakennetaan osallistujien tarpeiden mukaan ja kurssi toteutetaan sairastuneiden voinnin ja resurssien mukaisesti. Osallistujien henkilökohtaiset tavoitteet sekä koko ryhmän tavoitteet (kurssista eteenpäin), jotka käsitellään ryhmäkokouksissa, annetaan kurssin päätyttyä jokaiselle kuntoutujalle. Kurssilla saa vertaistukea muilta vastaavassa elämäntilanteessa olevilta.

Ohjaajat
Ryhmä- ja yksilökeskustelut: sairaanhoitaja/psykologi. Ryhmäkeskusteluja alustavat psykologi ja sairaanhoitaja.

Luennot/keskustelua: lääkäri, psykologi, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti, liikunnanohjaaja.

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Kauppakatu 1
60100 Seinäjoki

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10 sairastunutta ja 10 läheistä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Sairaanhoitaja Jaana Koskela, jaana.koskela@pohjanmaancancer.fi, puh. 050 5815861

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Gynekologista syöpää sairastavien parikurssi

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
25.-29.10.2021

Missä?
Imatran Kylpylä, Purjekuja 2, 55420 Imatra

Kenelle?
Gynekologista syöpää sairastavat ja heidän avio- tai avopuolisot.

Mitä?
Kurssilla saat tietoa gynekologisen syöpäsairauden ja sen hoidon vaikutuksista elämään sekä voit saada vertaistukea niin potilaiden kuin puolisojen kesken luottamuksellisessa ilmapiirissä. Kurssilla saat tietoa sairauden vaikutuksista ihmissuhteisiin, minäkuvaan ja seksuaalisuuteen. Lisäksi saat tietoa terveellisestä ravitsemuksesta, liikunnasta ja siitä, millaista tukea arkeen on saatavilla. Puolisoja tuetaan sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja vahvistetaan heidän omia voimavarojaan.

Ohjaajat
Jaana Lemetyinen, neuvontahoitaja, Lappeenrannan neuvontapalvelu

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Saimaan Syöpäyhdistys, Maakuntagalleria
Kauppakatu 40 D
53100 Lappeenranta

Hakuaika kurssille päättyy 15.9.2021

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan kahdeksan (8) pariskuntaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa:
Jaana Lemetyinen, jaana.lemetyinen@sasy.fi, puh. 0400 728192

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Rinnallakulkijat – syöpään sairastuneiden läheisille

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
Kurssitapaamiset kerran viikossa viisi kertaa, torstaisin 11.11.–9.12.2021 klo 17.00-19.00.

Missä?
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Hämeenkatu 5 A, 8. krs, Tampere.

Kenelle?
Äskettäin syöpään sairastuneiden läheisille.

Mitä?
Kun syöpäsairaalla on syöpähoidot käynnissä, myös sinun jaksamisesi läheisenä voi olla koetuksella. Painaako mieltäsi epätietoisuus tulevasta? Pohditko, kuinka pitää yllä toivoa ja tukea syöpäsairasta uupumatta itse?  Kurssilla saat keskustella läheisen syöpään sairastumiseen liittyvistä kokemuksista. Ammattilaisilta saat tietoa hyvinvointia ja jaksamista tukevista aiheista sekä samankaltaisessa tilanteessa olevilta vertaistukea. Kurssin tavoitteena on vahvistaa läheisten voimavaroja ja auttaa löytämään keinoja, joilla huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta syöpään sairastuneen rinnalla.

Ohjaajat
Kurssin ohjaajina toimivat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kriisityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Hakuohjeet  
Kurssille haetaan sähköisellä hakemuksella www.pirsy.fi/lomakkeet tai täyttämällä paperinen hakulomake, jonka saa Pirsyn toimistosta (puh. 03 2499 200).  Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere

Hakuaika kurssille päättyy 22.10.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 äskettäin syöpään sairastuneen läheistä, joiden syöpäsairaalla läheisellä on syöpähoidot käynnissä. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/kurssit

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Rinnallakulkijat – syöpään sairastuneiden läheisille

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
Kurssitapaamiset kerran viikossa viisi kertaa, torstaisin 11.11.–9.12.2021 klo 17.00-19.00.

Missä?
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Hämeenkatu 5 A, 8. krs, Tampere.

Kenelle?
Äskettäin syöpään sairastuneiden läheisille.

Mitä?
Kun syöpäsairaalla on syöpähoidot käynnissä, myös sinun jaksamisesi läheisenä voi olla koetuksella. Painaako mieltäsi epätietoisuus tulevasta? Pohditko, kuinka pitää yllä toivoa ja tukea syöpäsairasta uupumatta itse?  Kurssilla saat keskustella läheisen syöpään sairastumiseen liittyvistä kokemuksista. Ammattilaisilta saat tietoa hyvinvointia ja jaksamista tukevista aiheista sekä samankaltaisessa tilanteessa olevilta vertaistukea. Kurssin tavoitteena on vahvistaa läheisten voimavaroja ja auttaa löytämään keinoja, joilla huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta syöpään sairastuneen rinnalla.

Ohjaajat
Kurssin ohjaajina toimivat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kriisityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Hakuohjeet  
Kurssille haetaan sähköisellä hakemuksella www.pirsy.fi/lomakkeet tai täyttämällä paperinen hakulomake, jonka saa Pirsyn toimistosta (puh. 03 2499 200).  Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere

Hakuaika kurssille päättyy 22.10.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 äskettäin syöpään sairastuneen läheistä, joiden syöpäsairaalla läheisellä on syöpähoidot käynnissä. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/kurssit

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Terveet BRCA 1 ja 2 geenivirheen kantajat läheisineen

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
19.-21.11.2021

Missä?
Rokua, Utajärvi

Kenelle?
Terveet BRCA 1 tai 2 geenivirheen kantajat sekä läheiset, joilla noussut uusia kysymyksiä kantajuudesta, sen tuomista riskeistä sekä vaikutuksista perheen elämään.

Mitä?
Vuorovaikutteinen viikonloppu, jossa saatte tietoa asiantuntijoita geenivirheestä, sen periytyvyydestä ja seurannasta. Pääsette keskustelemaan, kuinka geenivirhe vaikuttaa mm. läheissuhteisiin ja terveyteen. Kurssilla on pienryhmäkeskusteluja, jossa läheiset ja geenivirheen kantajat ovat erikseen. Illalla virkistäytymistä kauniissa Rokuan luonnossa ja keskusteluja vapaammassa ympäristössä. Kurssin keskeinen anti on myös vertaistuki, mahdollisuus jakaa ajatuksia ja tunteita muiden vastaavassa tilanteessa olevien kanssa.

Ohjaajat
Virpi Sipola, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja ja
Tea Kotajärvi, Oysin perinnöllisyyspoliklinikka, perinnöllisyyshoitaja

Hakuohjeet
Hakeutuaksesi tälle kurssille ole ensin yhteydessä virpi.sipola@pssy.org (puh. 0400 944 263) tai tea.kotajarvi@ppshp.fi. Kun saat hakulomakkeen, se postitetaan joko Oysiin, jos sieltä saapunut kirje (kirjeessä palautusosoite) tai Virpi Sipola / Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, Rautatienkatu 22 B 13, 90100 Oulu.

Hakuaika kurssille päättyy 23.10.2021

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 8 geenivirheen kantajaa sekä heidän 8 läheistään hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Virpi Sipola, Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys, virpi.sipola@pssy.org, puh. 0400 944 263.

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Rinnallakulkijat – syöpään sairastuneiden läheisille

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
Kurssitapaamiset kerran viikossa viisi kertaa, torstaisin 11.11.–9.12.2021 klo 17.00-19.00.

Missä?
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Hämeenkatu 5 A, 8. krs, Tampere.

Kenelle?
Äskettäin syöpään sairastuneiden läheisille.

Mitä?
Kun syöpäsairaalla on syöpähoidot käynnissä, myös sinun jaksamisesi läheisenä voi olla koetuksella. Painaako mieltäsi epätietoisuus tulevasta? Pohditko, kuinka pitää yllä toivoa ja tukea syöpäsairasta uupumatta itse?  Kurssilla saat keskustella läheisen syöpään sairastumiseen liittyvistä kokemuksista. Ammattilaisilta saat tietoa hyvinvointia ja jaksamista tukevista aiheista sekä samankaltaisessa tilanteessa olevilta vertaistukea. Kurssin tavoitteena on vahvistaa läheisten voimavaroja ja auttaa löytämään keinoja, joilla huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta syöpään sairastuneen rinnalla.

Ohjaajat
Kurssin ohjaajina toimivat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kriisityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Hakuohjeet  
Kurssille haetaan sähköisellä hakemuksella www.pirsy.fi/lomakkeet tai täyttämällä paperinen hakulomake, jonka saa Pirsyn toimistosta (puh. 03 2499 200).  Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere

Hakuaika kurssille päättyy 22.10.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 äskettäin syöpään sairastuneen läheistä, joiden syöpäsairaalla läheisellä on syöpähoidot käynnissä. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/kurssit

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys

Rinnallakulkijat – syöpään sairastuneiden läheisille

01.01.1970
Santasport, Lapin Urheiluopisto, Rovaniemi

Milloin?
Kurssitapaamiset kerran viikossa viisi kertaa, torstaisin 11.11.–9.12.2021 klo 17.00-19.00.

Missä?
Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Hämeenkatu 5 A, 8. krs, Tampere.

Kenelle?
Äskettäin syöpään sairastuneiden läheisille.

Mitä?
Kun syöpäsairaalla on syöpähoidot käynnissä, myös sinun jaksamisesi läheisenä voi olla koetuksella. Painaako mieltäsi epätietoisuus tulevasta? Pohditko, kuinka pitää yllä toivoa ja tukea syöpäsairasta uupumatta itse?  Kurssilla saat keskustella läheisen syöpään sairastumiseen liittyvistä kokemuksista. Ammattilaisilta saat tietoa hyvinvointia ja jaksamista tukevista aiheista sekä samankaltaisessa tilanteessa olevilta vertaistukea. Kurssin tavoitteena on vahvistaa läheisten voimavaroja ja auttaa löytämään keinoja, joilla huolehtia omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta syöpään sairastuneen rinnalla.

Ohjaajat
Kurssin ohjaajina toimivat Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen kriisityöntekijä ja sairaanhoitaja.

Hakuohjeet  
Kurssille haetaan sähköisellä hakemuksella www.pirsy.fi/lomakkeet tai täyttämällä paperinen hakulomake, jonka saa Pirsyn toimistosta (puh. 03 2499 200).  Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Hämeenkatu 5 A
33100 Tampere

Hakuaika kurssille päättyy 22.10.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan hakemusten perusteella 8 äskettäin syöpään sairastuneen läheistä, joiden syöpäsairaalla läheisellä on syöpähoidot käynnissä. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
https://www.pirkanmaansyopayhdistys.fi/laheiselle/kurssit

Pohjois-Suomen Syöpäyhdistys