Siirry suoraan sisältöön

Vertaistuesta voimaa suruun

31.05 - 03.06.2022
Alskathemmet, Iskm

Milloin?

31.5–3.6. 2022

Missä?

Alskathemmet, Munkgrundsvägen 12 65760 Iskm

Kenelle?

Puolisonsa syöpään menettäneille

Mitä?

Kurssi auttaa sinua jaksamaan elämässä eteenpäin omilla voimavaroillaan ja saat vertaistukea haastavassa elämäntilanteessa. Kurssin ohjelma sisältää, keskusteluja, musiikkia, taideterapiaa, hemmottelua ja ulkoilua sekä ennen kaikkea yhdessäoloa saman kokeneiden kanssa.

Ohjaajat

Kurssin ohjaajina toimivat sairaanhoitaja, psykoterapeutti ja taideterapeutti

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:
Pohjanmaan Syöpäyhdistys ry
Alatori 3, 4.krs.
65100 Vaasa

Hakuaika kurssille päättyy 10.05.2022.

Osallistuminen kurssille on maksutonta. Osallistuja vastaa matkakustannuksista itse.

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 15 osallistujaa.

Lisätietoja

Jenni Paloniemi, 010 8436 006, jenni.paloniemi@pohjanmaancancer.fi

Pohjanmaan Syöpäyhdistys

Lapsensa menettäneiden perhekurssi

01.01.1970
Alskathemmet, Iskm

Milloin?

Vuoden 2022 aikana, ajankohta täsmentyy myöhemmin.

Missä?

Tyksin alueella, paikka täsmentyy myöhemmin.

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat menettäneet lapsensa syövälle.

Mitä?

Hyvistä hoitotuloksista huolimatta osa syöpään sairastuneista lapsista menehtyy. Kun lapsi kuolee syöpään, vanhemmat ja sisarukset tuntevat lohdutonta surua, jota on hyvä käsitellä huomioivassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kurssin tarkoituksena on tukea perheitä suruprosessissa ja helpottaa normaaliin arkeen palaamista sekä auttaa syöpään menehtyneiden lasten perheitä käsittelemään omia tunteita turvallisessa ilmapiirissä. Kurssilla ei käsitellä akuuttia kriisiä, mutta tarjotaan kriisin jälkeistä ammatillista tukea.

Lapsensa menettäneiden perhekurssi on ammatillisesti ohjattu, mutta vertaistuki toisten samaa kokeneiden perheiden kanssa on keskeisessä roolissa. Myös sisarusten suru otetaan huomioon. Lasten kanssa surua käsitellään ikätaso huomioiden toiminnallisin menetelmin. Keskeistä on perheen lasten huomioiminen. Lapsille tulee kokemus, että he eivät ole raskaassa tilanteessaan yksin, on muitakin lapsia, jotka ovat kokeneet saman. Kurssin tavoitteet ovat: ammatillinen tuki suruprosessissa, helpottaa normaaliin arkeen palaamista, tukea perheenjäseniä tunteiden käsittelyssä kriisin jälkeen, mahdollistaa vertaistuki.

Ohjaajat

Moniammatillinen tiimi: sairaalan kuntoutusohjaaja, psykologi, sairaalapastori ja lääkäri, lastenryhmien ohjaajat ja kuvataideterapeutti.

Kurssin ohjaajaresurssi määrittyy lopullisesti kurssille osallistuvien perheiden koon mukaan

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki hakulomakkeeseen löytyy Sylvan verkkosivuilta (linkki vie toiseen verkkopalveluun).

Hakuaika alkaa toukokuussa 2022. Hakuaika kurssille päättyy kuukautta ennen kurssin ajankohtaa.

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Riikka Ranta, riikka.ranta@sylva.fi, puh. 050 3130 725

 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys

Luonnosta ja vertaistuesta voimaa suruun – kurssi syöpään menehtyneiden läheisille

01.01.1970
Alskathemmet, Iskm

Milloin?

22.8.2022–25.8.2022

Missä?

Puhjonrannan kurssikeskus, Puhjonrannantie 80, 45370 Valkeala

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu syöpään menehtyneiden läheisille. Suositellaan henkilöille, jotka ovat menettäneet läheisensä viimeisen kolmen vuoden aikana.

Mitä?

Kurssilla etsitään yhdessä keinoja jaksamiseen ja käsitellään surua eri näkökulmista alustusten, pienryhmätyöskentelyjen, erilaisten toiminnallisten menetelmien ja taideterapian avulla. Vertaistuki ja kokemusten jakaminen on kurssilla keskeistä. Luontoa ja luonnossa liikkumista hyödynnetään kurssin aikana.

Ohjaajat

Kymenlaakson Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja Minna Tani ja taideterapeutti Anne Kuvaja.

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake.

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:
Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry
Kotkankatu 16 B 35, 48100 Kotka

Hakulomakkeen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kymsy.fi.

Hakuaika kurssille päättyy 2.8.2022

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 12 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Minna Tani, Kymenlaakson Syöpäyhdistys ry, puh. 044 0579 529 tai 05 2296 240 (toimisto) tai sähköposti toimisto@kymsy.fi

Järjestäjä: Kymenlaakson Syöpäyhdistys

Pohjanmaan Syöpäyhdistys

Vertaistuesta voimaa suruun, surukurssi läheisensä syöpäkuoleman kokeneille leskille ja lapsille

01.01.1970
Alskathemmet, Iskm

Milloin?

2.-4.12.2022

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?

Läheisensä syöpäkuoleman kokeneille nuorille leskille ja heidän lapsilleen. Kurssi tarjoaa tukea omien voimavarojen vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Lapsille järjestetään omaa ohjattua toimintaa.

Mitä?

Kurssilla käydään ammattilaisten johdolla läpi surun vaiheet: tunnistaminen, ymmärtäminen ja käsitteleminen. Kurssilla osallistujia autetaan pääsemään elämässä eteenpäin ja löytämään voimavaroja tulevaisuuteen.

Aikuisten ryhmätoimintojen aikana lapsilla on omaa ohjattua toimintaa sekä mahdollisuus käsitellä vanhemman menetystä vertaisryhmässä. Lasten ikä ja kehitystaso huomioidaan toiminnassa. Ohjaajina perhetyön asiantuntija sekä lastenohjaajat.

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake.

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Hakuaika kurssille päättyy 2.11.2022

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 8 perhettä hakemuksen perusteella.

Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoja

Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, puh. 02 2657610 

Pohjanmaan Syöpäyhdistys