Siirry suoraan sisältöön

Tunteet verkkoon -etäryhmä 13–15-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi on kuollut syöpään

27.09 - 01.11.2021
Microsoft Teams

Milloin?
Viikoittaiset verkkokokoontumiset 6 kertaa maanantaisin 27.9.–1.11.2021 klo 17–18

Missä?
Kurssi järjestetään etäkurssina Microsoft Teams-videoyhteydellä, joten voit osallistua kurssille asuinpaikkakunnasta riippumatta.

Kenelle?
Ryhmän kohderyhmää ovat 13–15-vuotiaat nuoret, joiden vanhempi on kuollut syöpään.

Mitä?
Etäryhmän tavoitteena on auttaa nuorta tunnistamaan ja vahvistamaan selviytymiskeinoja, voimavaroja ja vahvuuksia. Ryhmässä käsitellään menetykseen liittyvää surua ja sen vaikutusta omaan arkeen. Ryhmässä tehdään yhdessä myös erilaisia tehtäviä ja pohditaan, miten omaan oloon voi vaikuttaa ja miten omaa oloa voi helpottaa. Ryhmässä nuorella on mahdollisuus jakaa omaa kokemusta turvallisesti muiden ryhmäläisten kanssa, joilla on samankaltainen menetystausta. Jokainen saa osallistua ryhmässä sen verran kuin haluaa.

Ohjaaja
Ryhmää ohjaavat sosiaali- ja kasvatusalan ammattilaiset:
Pia Ilves, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Mirka Virtanen, Suomen Syöpäyhdistys

Hakuohjeet
Kurssille haetaan sähköisen hakulomakkeen kautta. Linkki hakulomakkeeseen: https://webropol.com/s/tunteet-verkkoon-13-15v

Hakuaika etäryhmään päättyy maanantaina 6.9.2021.

Osallistujien määrä ja valinta
Ryhmään voidaan ottaa mukaan kuusi-kahdeksan kohderyhmään kuuluvaa lasta. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Pia Ilves, 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi
Mirka Virtanen, 050 320 7203 tai mirka.virtanen@cancer.fi
www.lounais-suomensyopayhdistys.fi
www.kaikkisyövästä.fi

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Syöpäyhdistys

Lapsensa menettäneiden perhekurssi

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?
1.–3.10.2021

Missä?
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat menettäneet lapsensa syövälle.

Mitä?
Hyvistä hoitotuloksista huolimatta osa syöpään sairastuneista lapsista menehtyy. Kun lapsi kuolee syöpään, vanhemmat ja sisarukset tuntevat lohdutonta surua, jota on hyvä käsitellä huomioivassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kurssin tarkoituksena on tukea perheitä suruprosessissa ja helpottaa normaaliin arkeen palaamista sekä auttaa syöpään menehtyneiden lasten perheitä käsittelemään omia tunteita turvallisessa ilmapiirissä. Kurssilla ei käsitellä akuuttia kriisiä, mutta tarjotaan kriisin jälkeistä ammatillista tukea.

Lapsensa menettäneiden perhekurssi on ammatillisesti ohjattu, mutta vertaistuki toisten samaa kokeneiden perheiden kanssa on keskeisessä roolissa. Myös sisarusten suru otetaan huomioon. Lasten kanssa surua käsitellään ikätaso huomioiden toiminnallisin menetelmin. Keskeistä on perheen lasten huomioiminen. Lapsille tulee kokemus, että he eivät ole raskaassa tilanteessaan yksin, on muitakin lapsia, jotka ovat kokeneet saman. Kurssin tavoitteet ovat: ammatillinen tuki suruprosessissa, helpottaa normaaliin arkeen palaamista, tukea perheenjäseniä tunteiden käsittelyssä kriisin jälkeen, mahdollistaa vertaistuki.

Ohjaajat
Moniammatillinen tiimi: Sairaalan kuntoutusohjaaja, psykologi, sairaalapastori ja lääkäri, lastenryhmien ohjaajat ja kuvataideterapeutti, lapsiperhetyönasiantuntija
Kurssin ohjaajaresurssi määrittyy lopullisesti kurssille osallistuvien perheiden koon mukaan

Hakuohjeet
Sylvan kursseille on sähköiset hakulomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ ja lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi
Hakuaika alkaa joulukuussa 2020.

Hakuaika kurssille päättyy kuukautta ennen kurssin ajankohtaa

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa

Riikka Ranta, riikka.ranta@sylva.fi, puh. 050 3130 725

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Syöpäyhdistys

Surusta tie eteenpäin -viikonloppu

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?
12.-14.11.2021

Missä?
Kylpylähotelli Yyteri, Pori

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu hänelle, jonka läheinen on kuollut syöpään. Kurssi on tarkoitettu erityisesti komplisoituneen surun kokeneille ja pitkittyneessä surun kokemisessa selviämisen tueksi. Työ surusta selviämiseen alkaa kurssilla ja jatkuu kurssin jälkeen itsenäisesti.

Mitä?
Kurssilla jaetaan surukokemus ja vertaistuki on vahvasti läsnä. Toisten tarinoiden kautta myös oma surukokemus tulee osaksi yhteistä kokemusta. Surua käsitellään myös toiminnallisin menetelmin kuten musiikin ja taidetyöskentelyn avulla. Kurssin aikana kerrotaan surun vaiheista ja surukokemukseen vaikuttavista asioista. Kaiken koetun jälkeen löydetään voimavaroja elämän jatkamiseen surusta huolimatta. Ymmärrys surusta ja sen kokemiseen liittyvistä asioista lisääntyy.

Ohjaajat
Syöpäsairaanhoitaja, perheterapeutti-pappi, musiikkiterapeutti.

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake, jonka saat ottamalla yhteyttä Satakunnan Syöpäyhdistykseen. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Satakunnan Syöpäyhdistys
Yrjönkatu 2, 2.krs.
28100 Pori

Hakuaika kurssille päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 20 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa:
Ota yhteyttä Satakunnan Syöpäyhdistykseen, puh. 02 6305 750 tai www.satakunnansyopayhdistys.fi.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Syöpäyhdistys

Vertaistuesta voimaa suruun – perheen vanhemmalle ja lapsille

01.01.1970
Microsoft Teams

Milloin?

19.-21.11.2021

Missä?
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu läheisensä syöpäkuoleman kokeneille nuorille leskille ja heidän lapsilleen. Kurssi tarjoaa tukea omien voimavarojen vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Lapsille järjestetään omaa ohjattua toimintaa.

Mitä?
Kurssi toteutetaan kolmen päivän kestoisena jaksona Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Ammattilaisten johdolla käydään läpi surun vaiheet: tunnistaminen, ymmärtäminen ja käsitteleminen. Kurssilla osallistujia autetaan pääsemään elämässä eteenpäin ja löytämään voimavaroja tulevaisuuteen.
Lapsilla on omaa ikäryhmäsovellettua toimintaa, jota ohjaavat lapsiperhekoordinaattori yhdessä lastenohjaajien kanssa.

Ohjaaja
Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Seiskarinkatu 35
20900 Turku

Hakuaika kurssille päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 8 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, puh. 02 2657610 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Syöpäyhdistys