Siirry suoraan sisältöön

Melontakurssi syöpään sairastuneille 

26 - 30.06.2023
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle?

Sinulle, joka olet sairastanut syövän ja olet jo hyvin toipunut hoidoista. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla. Olet kiinnostunut melonnasta ja haluat oppia melomaan. Diagnoosisi saamisesta on kulunut mielellään jo vuosi ja jaksat osallistua kurssin päivittäisiin liikunta-aktiviteetteihin.   

Mitä?

Tämä kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia melonnan alkeet sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme melontaan ja laajemmin liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla liikutaan yhdessä merellä, keskustellaan ja jaetaan tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.  

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry.  

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusyksilokurssi2023 

 Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 Hakuaika kurssille päättyy 26.5.2023. 

 Osallistujien määrä ja valinta  

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

 Lisätiedot

Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, 02 2657610  

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Perhekurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle? 

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.   

Mitä?

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. 

Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta. 

Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä toimivat leikki, liikunta, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.  

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet 

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusperhekurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 

Hakuaika kurssille päättyy 10.6.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 8–10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

Lisätiedot 

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610  

 

 

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Melontakurssi syöpään sairastuneille  

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle?

Sinulle, joka olet sairastanut syövän ja olet jo hyvin toipunut hoidoista. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla. Olet kiinnostunut melonnasta ja haluat oppia melomaan. Diagnoosisi saamisesta on kulunut mielellään jo vuosi ja jaksat osallistua kurssin päivittäisiin liikunta-aktiviteetteihin.  

Mitä?

Tämä kurssi tarjoaa sinulle mahdollisuuden oppia melonnan alkeet sekä mahdollistaa omien voimavarojen vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme melontaan ja laajemmin liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Kurssilla liikutaan yhdessä merellä, keskustellaan ja jaetaan tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusyksilokurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

Hakuaika kurssille päättyy 7.7.2023. 

 Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.  

Lisätiedot

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

 

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Yksilökurssi 18–40-vuotiaille syöpään sairastuneille, viikonloppukurssi 

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle? 

Kurssi on tarkoitettu 18–40-vuotiaille nuorille aikuisille. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: vertaistuki, syöpähoitojen myöhäisvaikutukset, henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, seksuaalisuus ja minäkuva sekä liikunta.  

Mitä? 

Kurssin tavoitteena on saada vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta nuorilta aikuisilta, lisätietoa syöpähoitojen myöhäisvaikutuksista, seksuaalisuudesta ja liikunnasta. Kurssilla autetaan löytämään ja tunnistamaan omia voimavaroja. Kurssiin sisältyy luentoja, vertaistukikeskusteluja, toiminnallisia menetelmiä sekä liikuntaa. 

Kurssia ennen järjestetään tunnin mittainen verkkotapaaminen, jossa pohditaan ryhmän yhteisiä ja yksilöllisiä tavoitteita ja tutustutaan toisiin kurssilaisiin. Kurssin jälkeen järjestetään toinen tunnin mittainen verkkotapaaminen, jossa arvioidaan kurssilla asetetun toimintasuunnitelman toteutumista. 

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet  

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusyksilokurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

Hakuaika kurssille päättyy 18.7.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta 

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

 Lisätiedot

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

   

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Voimavarakurssi parantumatonta syöpää sairastaville ja heidän läheisilleen 

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle?  

Sinulle, joka sairastat parantumatonta syöpää. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Voit osallistua kurssille yhdessä puolisosi tai muun läheisesi kanssa. 

Mitä?

Tämä kurssi tarjoaa sinulle tietoa parantumattomasta syövästä ja palliatiivisista hoidoista sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen ja tuen saamisen. Käsittelemme lisäksi omaa ja läheisen henkistä jaksamista. Liikumme yhdessä, keskustelemme ja jaamme tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. 

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusparikurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 

Hakuaika kurssille päättyy 18.8.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10+10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.  

Lisätiedot  

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

   

 

 

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Yksilökurssi gynekologista syöpää sairastaville

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

2.–6.10.2023

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.

Kenelle?

Sinulle, joka olet sairastanut tai sairastat gynekologista syöpää. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla. Diagnoosisi saamisesta on kulunut mielellään jo vuosi ja jaksat osallistua kurssin liikunta-aktiviteetteihin.

Mitä? 

Kurssi tarjoaa sinulle tietoa syövästä, sen hoidoista ja seurannasta sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme terveellisen ravinnon ja liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Käsittelemme lisäksi sairauden mukanaan tuomia muutoksia ja omaa henkistä jaksamista. Liikumme yhdessä, keskustelemme ja jaamme tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet 

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusyksilokurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 Hakuaika kurssille päättyy  2.9.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.  

Lisätiedot

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys

Liikuntapainotteinen kurssi syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

20.–24.11.2023, maanantaista klo 11 alkaen perjantaihin klo 14 saakka.

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.

Kenelle?

Sinulle, joka olet sairastanut syövän ja hoidot ovat päättyneet. Kaipaat tukea omien voimavarojesi vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen hoitojen jälkeen. Haluat edistää hyvinvointiasi ja kuntoutumistasi muun muassa liikunnan avulla. Fyysinen kuntosi on sellainen, että jaksat osallistua kurssin päivittäisiin liikunta-aktiviteetteihin. Voit osallistua kurssille yhdessä puolisosi tai läheisesi kanssa.

Mitä?

Tämä kurssi tarjoaa sinulle kehon ja mielen hyvinvointia lisääviä rakennuspalikoita sekä mahdollistaa omien voimavarojesi vahvistamisen, tuen saamisen sekä liikunnan ilon löytämisen. Paneudumme terveellisen ravinnon ja liikunnan merkitykseen oman toipumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Työmenetelminä käytetään teoriatiedon ja erilaisten toiminnallisten harjoitteita yhteen nivoutuvaa työskentelyä. Käsittelemme lisäksi omaa henkistä jaksamista, liikumme yhdessä, keskustelemme ja jaamme tunteita sekä ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Kuntoutujille tehdään ALPHA-FIT-terveyskuntotesti kurssin alussa ja seurantatapaaminen Skypen tai Teamsin välityksellä noin kuukauden kuluttua kurssin jälkeen.

Ohjaaja

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry.

Hakuohjeet 

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusparikurssi2023

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Hakuaika kurssille päättyy 20.10.2023.

Osallistujien määrä ja valinta 

Kurssille valitaan 10+10 osallistujaa hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.  

Lisätiedot 

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys