Siirry suoraan sisältöön

Lapsen syöpähoitojen päättymisen perhekurssi

24 - 26.09.2021
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

24.–26.9.2021

Missä?

Meri-Karinan Hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa lapsen syöpähoidot ovat päättyneet tai päättymässä.

Mitä?

Intensiivisen ja pitkän hoitojakson aikana koko perheen arki on muuttunut täysin, sillä hoidot ja sairaalakäynnit ovat rytmittäneet perheen arkea. Hoitojen päätyttyä perheet saavat kurssilta ammatillista tukea, vertaistukea, sekä tietoa, miten selvitä ja luottaa arkeen ilman tiivistä hoitosuhdetta sairaalaan. Kurssi sisältää asiantuntijoiden luentoja/alustuksia hoitojen päättymiseen liittyvistä teemoista kuten myöhäishaitoista, myöhäisseurannasta. Lisäksi kurssilla tuetaan sopeutumista uudelleen normaaliin lapsiperhearkeen. Kurssin teemoja käsitellään myös ammatillisesti ohjattujen vertaistukikeskusteluiden avulla.

Aikuisten keskusteluryhmien aikana lapset työstävät kokemuksiaan ikätasoisesti omissa vertaisryhmissään erilaisten toiminnallisten menetelmien avulla. Kurssin tavoitteet ovat: tukea perheitä ja helpottaa normaaliin arkeen palaamista, auttaa syöpään sairastuneen lasten perheitä käsittelemään omia tunteita, antaa tietoa syöpähoitojen päättymiseen liittyvistä asioista kuten myöhäisvaikutuksista ja -seurannasta, mahdollistaa vertaistuki vanhemmille ja lapsille ikätaso huomioiden.

Ohjaajat

Moniammatillinen tiimi: Sairaalan kuntoutusohjaaja, sairaanhoitaja, lääkäri, lasten tunnetaito-ohjaaja, lastenohjaajat, kuvataideterapeutti, lapsiperhetyön asiantuntija.

Kurssin ohjaajaresurssi määrittyy lopullisesti kurssille osallistuvien perheiden koon mukaan

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake. Linkki hakulomakkeeseen www.sylva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/

Hakuaika alkaa joulukuussa 2020.

Hakuaika kurssille päättyy kuukautta ennen kurssin ajankohtaa

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa

Riikka Ranta, riikka.ranta@sylva.fi, puh. 050 3130 725

Sylva

Lapsensa menettäneiden perhekurssi

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?
1.–3.10.2021

Missä?
Kylpylähotelli Kunnonpaikka, Siilinjärvi

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat menettäneet lapsensa syövälle.

Mitä?
Hyvistä hoitotuloksista huolimatta osa syöpään sairastuneista lapsista menehtyy. Kun lapsi kuolee syöpään, vanhemmat ja sisarukset tuntevat lohdutonta surua, jota on hyvä käsitellä huomioivassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Kurssin tarkoituksena on tukea perheitä suruprosessissa ja helpottaa normaaliin arkeen palaamista sekä auttaa syöpään menehtyneiden lasten perheitä käsittelemään omia tunteita turvallisessa ilmapiirissä. Kurssilla ei käsitellä akuuttia kriisiä, mutta tarjotaan kriisin jälkeistä ammatillista tukea.

Lapsensa menettäneiden perhekurssi on ammatillisesti ohjattu, mutta vertaistuki toisten samaa kokeneiden perheiden kanssa on keskeisessä roolissa. Myös sisarusten suru otetaan huomioon. Lasten kanssa surua käsitellään ikätaso huomioiden toiminnallisin menetelmin. Keskeistä on perheen lasten huomioiminen. Lapsille tulee kokemus, että he eivät ole raskaassa tilanteessaan yksin, on muitakin lapsia, jotka ovat kokeneet saman. Kurssin tavoitteet ovat: ammatillinen tuki suruprosessissa, helpottaa normaaliin arkeen palaamista, tukea perheenjäseniä tunteiden käsittelyssä kriisin jälkeen, mahdollistaa vertaistuki.

Ohjaajat
Moniammatillinen tiimi: Sairaalan kuntoutusohjaaja, psykologi, sairaalapastori ja lääkäri, lastenryhmien ohjaajat ja kuvataideterapeutti, lapsiperhetyönasiantuntija
Kurssin ohjaajaresurssi määrittyy lopullisesti kurssille osallistuvien perheiden koon mukaan

Hakuohjeet
Sylvan kursseille on sähköiset hakulomakkeet www.sylva.fi/ajankohtaista/tapahtumat/ ja lisätietoa sylva.fi ja riikka.ranta@sylva.fi
Hakuaika alkaa joulukuussa 2020.

Hakuaika kurssille päättyy kuukautta ennen kurssin ajankohtaa

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa

Riikka Ranta, riikka.ranta@sylva.fi, puh. 050 3130 725

Sylva

Vertaistuesta voimaa suruun – perheen vanhemmalle ja lapsille

01.01.1970
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Milloin?

19.-21.11.2021

Missä?
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu läheisensä syöpäkuoleman kokeneille nuorille leskille ja heidän lapsilleen. Kurssi tarjoaa tukea omien voimavarojen vahvistamiseen ja arjessa jaksamiseen. Lapsille järjestetään omaa ohjattua toimintaa.

Mitä?
Kurssi toteutetaan kolmen päivän kestoisena jaksona Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Ammattilaisten johdolla käydään läpi surun vaiheet: tunnistaminen, ymmärtäminen ja käsitteleminen. Kurssilla osallistujia autetaan pääsemään elämässä eteenpäin ja löytämään voimavaroja tulevaisuuteen.
Lapsilla on omaa ikäryhmäsovellettua toimintaa, jota ohjaavat lapsiperhekoordinaattori yhdessä lastenohjaajien kanssa.

Ohjaaja
Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry

Hakuohjeet
Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen:

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
Seiskarinkatu 35
20900 Turku

Hakuaika kurssille päättyy noin kuukautta ennen kurssin alkua.

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 8 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, puh. 02 2657610 

Sylva