Siirry suoraan sisältöön

Perhekurssi syöpään sairastuneille ja heidän perheilleen

10 - 14.07.2023
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Turku

Kenelle? 

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.   

Mitä?

Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. 

Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta. 

Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä toimivat leikki, liikunta, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.  

Ohjaajat

Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry. 

Hakuohjeet 

Kurssille haetaan täyttämällä sähköinen tai paperinen hakulomake. Täytä sähköinen hakulomake osoitteessa: https://link.webropol.com/s/kurssihakemusperhekurssi2023 

Hakulomake postitetaan osoitteeseen:  

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 

Seiskarinkatu 35, 20900 Turku 

 

Hakuaika kurssille päättyy 10.6.2023.  

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 8–10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.   

Lisätiedot 

Meri-Karinan kurssitoimisto: kurssi@lssy.fi, 02 2657610  

 

 

 

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys