Potilaan polku

Jokainen syöpä on erilainen, mutta sairauden vaiheet ja potilaan tarpeet ovat samankaltaisia.

Polku antaa yleiskuvan potilaan matkasta. Linkeistä saat lisätietoa haluamastasi aiheista.

Syöpää epäillään

Syöpä saattaa löytyä yllättäen rutiinitarkastuksessa kuten mammografiassa tai verikokeessa.

Sinulla on voinut myös olla oireita, joiden takia olet mennyt lääkärille ja tutkimuksissa sinulta löytyy syöpä.

Miten syöpä syntyy?

Syöpä on vuosia kestävä monimutkainen tapahtumasarja, jossa solun perimäaines vaurioituu ja muuttaa solun pahanlaatuiseksi.

Lue Lisää

Diagnoosi

Syöpädiagnoosia varten lääkäri tekee kliinisen tutkimuksen. Sen lisäksi potilasta voidaan kuvata eri menetelmin ja ottaa laboratoriokokeita. Lopullinen syöpädiagnoosi perustuu kasvaimesta otettuun kudosnäytteeseen ja patologin antamaan lausuntoon

Tieto vakavasta sairaudesta on pysäyttävä. Syöpä pelottaa ja ahdistaa.

Lohduttava tieto on, että syövän hoitotulokset ovat nykyään hyvät. Useimmat syöpään sairastuneet paranevat. Kaikki syöpäpotilaat saavat Suomessa hyvää hoitoa riippumatta iästä tai sairauden vaiheesta.

Lue LisääHanki tietoa sairaudestasi,
niin osaat suhtautua rauhallisemmin omaan tilanteeseesi.

Kriisi

Jokainen ihminen kokee sairastumisen omalla tavallaan. Syöpään sairastuminen aiheuttaa kuitenkin sairastuneelle usein psyykkisen kriisin.

Klikkaamalla alta saat lisätietoa kriisin vaiheista.


Kaikki
eivät reagoi samalla tavalla sairauteensa.
Jokaisen syöpään sairastuneen tilanne on yksilöllinen.

Mistä apua?

Usein puhuminen helpottaa. Syöpäjärjestöt tarjoaa tietoa ja tukea sairauden eri vaiheissa.

Seuraavista linkeistä löydät lisätietoa.

Neuvontapalvelussa hoitajat vastaavat syöpää koskeviin kysymyksiin.

Lue Lisää

Syöpäyhdistykset tarjoavat potilaille ja läheisille esimerkiksi keskusteluryhmiä.

Lue Lisää

Vertaistukihenkilöt ovat syövän sairastaneita henkilöitä, jotka auttavat ja tukevat vastasairastunutta.

Lue Lisää

Tietyillä syöpätaudeilla on potilasverkostoja, joissa voi keskustella Facebookissa suljetuissa ryhmissä.

Lue Lisää

Syöpäjärjestöjen keskustelufoorumilla voit keskustella toisten sairastuneiden kanssa.

Lue Lisää

Syövän sairastaneille on tarjolla sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseja.

Lue Lisää

Sairauden hoito

Eri syöpätauteja on satoja ja jokainen syöpä on erilainen. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Samaakin syöpää sairastavien potilaiden hoidossa voi olla eroja. Kun haluat lisätietoa hoidoistasi, kannattaa kysyä ensisijaisesti hoitavalta lääkäriltä tai hoitohenkilökunnalta. Halutessasi voit ottaa mukaan läheisen ihmisen vastaanotolle tueksi ja tekemään tarkentavia kysymyksiä.

Tärkeintä toipumisesi kannalta on kuitenkin, että sitoudut hoitoon ja noudatat annettuja hoito-ohjeita.

Hoitomuotosi valinta riippuu monesta tekijästä: syöpätyypistä, sen ominaisuuksista, levinneisyydestä, yleiskunnostasi ja iästäsi. Usein eri hoitomuotoja yhdistetään mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.


Klikkaamalla alta saat lisätietoa eri hoidoista.

Toipuminen

Kun hoidot ovat ohi, sinusta saattaa tuntua, että putoat tyhjän päälle. Tiivis yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa päättyy ja on aika seistä omilla jaloillaan.

Syöpähoitojen loputtua on parasta ottaa rauhallisesti ja kerätä voimia. Hoitojen jälkeen syövästä toipuminen usein vasta alkaa, kun sairastuneella on aikaa käsitellä omia tunteitaan. Arki syövän jälkeen voi olla aluksi hankalaa ja läheisten tuki on usein tarpeen.

Lue Lisää

Seuranta

Hoitojen jälkeen potilas siirtyy seurantaan. Usein potilasta seurataan ensin jonkin aikaa erikoissairaanhoidossa ja myöhemmin seuranta siirretään perusterveydenhuoltoon.

Hoitojen ja seurannan päätyttyä monia pelottaa syövän uusiutuminen. Voi olla, että pelko ei koskaan kokonaan poistu. Se kuitenkin pienenee ajan mittaan. Lääkäriltä tai tilastoista voi selvittää, kuinka suuri on syövän uusiutumisen riski. On kuitenkin tärkeää muistaa, että tilastot eivät kuvaa yksittäisiä tapauksia.

Lue Lisää

Jos syöpä ei parane

Sairauden eteneminen
tai uusiutuminen

Aina syöpää ei saada kokonaan poistettua vaan sairaus etenee. Tietyt syövät ovat aina kroonisia sairauksia, eli niitä ei voi parantaa.

Joskus syöpää voidaan seurata pitkiä aikoja ilman hoitoja, ja hoidot aloitetaan oireiden ilmaannuttua.

Syöpä voi myös uusia, joko seurannan aikana tai joskus myöhemmin. Tällöin hoidot joudutaan aloittamaan uudelleen. Vaikka kyseessä on sama syöpä, hoidot voivat olla erilaiset toisella kerralla.

Oireiden hoito

Mikäli syöpää ei saada parannettua, siirrytään parantavista hoidoista oireita lievittäviin hoitoihin.

Parantumatonta syöpää sairastava voi elää oikealla lääkityksellä ja seurannalla syövän kanssa vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Krooninen syöpä on usein potilaalle ja läheisille henkisesti raskasta. Apua kannattaa pyytää hoitohenkilökunnalta tai Syöpäjärjestöistä. Myös vertaistuki voi auttaa.

Saattohoito

Saattohoito tarkoittaa vaikeasti sairaan ihmisen hoitoa tilanteessa, jossa parantavasta hoidosta on luovuttu. Kuolevaa potilasta ei jätetä yksin oireidensa kanssa, vaikka taudin etenemiseen ei voidakaan vaikuttaa.

Saattohoidon tarkoituksena on lievittää sairauden aiheuttamaa fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja henkistä kärsimystä sekä tukea potilaita ja läheisiä kuoleman lähestyessä. Saattohoidon tavoitteena on, että kuolema olisi mahdollisimman turvallinen ja kivuton.

Lue Lisää