Siirry suoraan sisältöön

Syöpä ja työnteko

Kun syöpä todetaan, sairastuneen ensimmäinen ajatus voi olla, että edessä on pitkä tauko työnteossa. Syöpä on kuitenkin sairaus muiden joukossa. Se ei välttämättä johda työkyvyttömyyteen tai pitkiin poissaoloihin töistä.

Useimmat syövän sairastaneet palaavat takaisin töihin hoitojen jälkeen tai jo niiden aikana. Eri syövät vaikuttavat eri tavoin työkykyyn ja mahdollisuuksiin palata sairastumisen jälkeen työelämään.

Syöpiä hoidetaan monella tavoin, eivätkä kaikki hoidot vaikuta työkykyyn. Hoidot toteutetaan yleensä niin, että potilas käy hoidossa päiväsaikaan ja pääsee yöksi kotiin. Monilla syöpähoidoilla on sivuvaikutuksia, joista valtaosa on ohimeneviä. Syövän hoidot voivat kuitenkin aiheuttaa kipuja ja uupumusta hoitojakson aikana ja vielä pitkään hoitojen loppumisen jälkeenkin.

Osa potilaista on työkykyisiä hoitojenkin aikana. Työnteko hoitojen aikana on jokaisen henkilökohtainen ratkaisu. Osalla potilaista se lisää elämänhallintaa. Useimmat tarvitsevat hoitojen aikana kuitenkin sairauslomaa tai ovat töissä vain osittain.

Toipumiselle kannattaa antaa aikaa. Työnteko ei saa olla pakokeino, jolla potilas yrittää jatkaa normaalia elämää, vaikkei se sairauden vuoksi ole mahdollista.

Miten syövästä voi kertoa työpaikalla?

Sairastumisesta ei tarvitse kertoa työpaikalla, mutta usein on niin, että puhuminen auttaa selviytymään uudesta tilanteesta. Toki kannattaa harkita, kenelle sairastumisesta puhuu ja miten laajasti.

Mahdollisen sairausloman syytä ei tarvitse kertoa edes esimiehelle, sillä työterveyshuollolla on vaitiolovelvollisuus. Työturvallisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että esimies tietää työ- tai toimintakykyä rajoittavista asioista ja sairauksista, jos työntekijä käy töissä syövän hoitojen aikana.

Alkuvaiheessa syöpä voi olla hankala aihe ottaa puheeksi. Kun sairaus vähitellen muodostuu osaksi omaa elämää, siitä on usein helpompi puhua. Ihmisten reaktioihin voi vaikuttaa itse. Syövästä voi kertoa avoimesti, tosiasioita painottaen ja tunteilematta. Silloin se, joka ottaa uutisen vastaan saa ikään kuin välineet käyttäytyä samalla tavalla.

Kun tieto syövästä leviää työyhteisössä, voi olla raskasta olla huomion keskipisteenä. Toisaalta sitä ei kannata pelätä. Suurin osa ihmisistä suhtautuu kuitenkin myötätuntoisesti.

Työkavereilta voi pyytää käytännön apua tai esimieheltä joustoa työtehtävien suhteen. Hyvässä työyhteisössä sairastuneeseen työkaveriin suhtaudutaan kuten ennenkin, eikä anneta sairauden määrittää ihmisen arvoa. Työkaverien tuki voi merkittävästi auttaa jaksamaan läpi hoitovaiheen ja helpottaa työelämään paluuta.

Miten töihin paluu onnistuu syövän jälkeen?

Pitkä poissaolo työstä saattaa vaatia tukea, joustoja ja kuntoutusta. Paras tulos saavutetaan työnantajan, työtekijän ja työterveyshuollon yhteistyöllä.

Sairauspoissaolon aikana työyhteisöön kannattaa pitää yhteyttä ja keskustella esimiehen kanssa omasta tilanteesta. Se helpottaa työhön paluuta ja asioiden ennakointia, kuten joustoja työajoissa tai -tehtävissä.

Töihin paluun suunnittelu olisi hyvä aloittaa työterveyshuollon kautta, yhteistyössä työnantajan ja esimiehen kanssa. Monilla työpaikoilla on tehty erityisiä töihin paluuta tukevia suunnitelmia tai ohjeita.

Pitkän sairausloman aikana lausunto työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä pitää toimittaa Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää kahden vuoden aikana. Lausunnon saa työterveyslääkäriltä. Kela pyytää lausuntoa kirjeitse jokaiselta sairauspäiväraha-asiakkaalta, paitsi yrittäjiltä, opiskelijoilta, työttömiltä, omaa talouttaan hoitavilta tai ulkomaan työkomennuksella olevilta työntekijöiltä.

Lisää tietoa työkyvyttömyyden pitkittymiseen liittyvistä asioista

Kelan verkkosivut(avautuu uudessa ikkunassa)

Jos työelämään paluuta varten tarvitsee kuntoutusta, kannattaa ottaa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai työterveyslääkäriin. Kuntoutuksen hakemiseen tarvitaan lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma.

Syöpäjärjestöt tarjoaa kuntoutusta syöpään sairastuneille esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseilla. Niiden tavoite on auttaa selviytymään syövän aiheuttamasta elämänmuutoksesta ja elämään mahdollisimman hyvää elämää syövästä huolimatta.

Kuntoutuskurssit(avautuu uudessa ikkunassa)

Voiko työsopimus päättyä syövän vuoksi?

Työntekijä voi irtisanoutua työstään työsopimuksen ehtojen mukaisesti. Sen sijaan työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää sairauden perusteella, ellei työntekijän työkyky ole sairauden vuoksi vähentynyt olennaisesti ja niin pitkäaikaisesti, ettei työnantajalta voida kohtuudella edellyttää työsuhteen jatkamista.

Jos näyttää tarpeelliselta muuttaa työntekijän työnkuvaa perusteellisesti, voi kysymykseen tulla kuntoutus tai uudelleenkoulutus. Jos nämäkään eivät ole mahdollisia, työntekijä voi etsiä työpaikkaa, jonka työtehtävistä hän suoriutuu, tai hän voi hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle.

Lähteet

Finlex-sivusto

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren syöpäpotilaan selviytymisopas. Helsinki, 2015.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2018, Helsinki, 2018