Siirry suoraan sisältöön

Syöpälääkkeet ja korvaukset

Kela korvaa reseptilääkkeet sekä osan perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, jotka on määrätty sairauden hoitoon. Korvauksen saa apteekissa esittämällä Kela-kortin.

Jos syöpäpotilas haluaa ostaa lääkkeitä ulkomailta, hän voi saada niistä korvausta paikallisesta sairausvakuutuslaitoksesta tai korvausta voi anoa jälkikäteen Kelasta. Suomessa kirjoitetulla reseptillä voi ostaa lääkkeitä EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Oikeus koskee lääkkeitä, joita vastaava lääkevalmiste on hyväksytty Suomessa korvattavaksi. Lääkkeet on ensin maksettava itse ja haettava myöhemmin korvaus Kelasta.

Lääkeostoista maksetaan korvauksia kolmessa eri korvausryhmässä: peruskorvaus, alempi erityiskorvaus ja ylempi erityiskorvaus. Suurin osa reseptilääkkeistä kuuluu peruskorvausryhmään. Jotkut syöpälääkkeet ovat rajoitetusti peruskorvattavia. Tällöin peruskorvattavuutta haetaan Kelasta erillisellä B-lääkärinlausunnolla. Erityiskorvattavuus alkaa aina siitä hetkestä, kun lääkärinlausunto on Kelassa.

Lääkärin määräämä lääke voidaan apteekissa vaihtaa halvempaan vastaavaan valmisteeseen. Vaihto on mahdollista tehdä sellaisten lääkevalmisteiden kesken, jotka sisältävät samaa lääkeainetta. Lääkkeiden on vastattava toisiaan myös teholtaan ja turvallisuudeltaan.

Reseptilääkkeiden omavastuuosuuksilla on vuotuinen kattosumma. Kela seuraa katon täyttymistä apteekista saatujen tietojen perusteella. Kun omavastuuosuus on ylittynyt, Kela lähettää potilaalle siitä ilmoituksen. Vuotuinen kattosumma kerrotaan Kelan sivustolla.

Lääkekorvaukset(avautuu uudessa ikkunassa) (Kela)

Lähteet

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2018. Helsinki, 2018