Siirry suoraan sisältöön

Syöpäpotilaan kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsyn edellytys on kuntoutussuunnitelma, jota tarvitaan etuuksien tai palvelujen hakemisessa.

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsyn edellytys on kuntoutussuunnitelma, jota tarvitaan etuuksien tai palvelujen hakemisessa.

Lue lisää työhön paluusta pitkän sairausloman jälkeen

Syöpä ja työnteko

Lisätietoja voi saada myös oman hoitolaitoksen kuntoutusohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Pääosa kuntoutuspalveluista on maksuttomia. Joistakin palveluista, kuten terapioista ja kuntoutuslaitosjaksoista voidaan periä maksu.

Sairaus saattaa myös aiheuttaa oireita, joihin tarvitaan lääkinnällistä kuntoutusta, esimerkiksi fysio-, puhe- ja psykoterapiaa. Yksityissektorin tarjoamasta terapiasta saa korvauksen Kelan taksan mukaisesti. Sairaalan omat kuntoutusjaksot määräytyvät sairaalamaksujen mukaisesti.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet ovat maksuttomia. Syöpään liittyvät yleisimmät apuvälineet ovat peruukki, rintaproteesi ja tukihihat. Niiden hankkimiseen saa maksusitoumuksen omasta hoitolaitoksesta. Kun apuvälineitä on uusittava, maksusitoumusta voi kysyä siitä hoitolaitoksesta, joka vastaa hoidosta ja seurannasta. Jos seurantakäynnit ovat päättyneet, maksusitoumuksen antaa terveyskeskus.

Syöpäpotilaan kuntoutus

Kuntoutuksen ajaksi voi Kelasta hakea kuntoutusrahaa. Sitä maksetaan, jos kuntoutuksen tavoitteena on työelämään pääsy, siellä pysyminen tai sinne paluu. Kuntoutusraha on pääsääntöisesti samansuuruinen kuin tulojen mukaan määräytyvä sairauspäiväraha.

Syöpäjärjestöt tarjoaa kuntoutuskursseja syöpäpotilaille.

Kuntoutuskurssit

Lähteet

Kelan verkkosivusto

Suomen Syöpäpotilaat ry. Syöpäpotilaan sosiaaliopas 2018. Helsinki, 2018