Siirry suoraan sisältöön

Syöpä ja seksuaalisuus

Syöpään sairastuminen voi vaikuttaa monin tavoin seksuaalisuuteen. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Seksuaalisuuden mielletään usein liittyvän vain erotiikkaan ja seksiin. Todellisuudessa se on paljon laajempi käsite.

Syöpä ja seksuaalisuus

Seksuaalisuus on ihmisen yksilöllinen suhde omaan minään, kehoon ja mielihyvän tunteisiin. Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisen elämää. Ihmisen seksuaalisuus ei häviä iän myötä, mutta se voi muuttaa muotoaan. Seksuaalisuuden merkitys on jokaiselle erilainen, ja jokainen toteuttaa seksuaalisuuttaan omalla yksilöllisellä tavallaan.

Syöpä ja sen hoidot voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen monella tapaa. Vaikutukset voivat olla fyysisiä, sosiaalisia tai psyykkisiä. Muutokset saattavat liittyä esimerkiksi kehon toimintaan, ulkonäköön, omaan seksuaali-identiteettiin, seksuaaliseen haluun tai siihen, miten suhtautuu omaan kumppaniinsa.

Syöpä voi muuttaa ihmisen seksuaalisuutta joko väliaikaisesti tai pysyvämmin. Sairastunut voi tuntea voimakasta epävarmuutta itsestään ja ahdistua siitä. Häntä voi pelottaa se, että ei enää pysty nauttimaan seksistä, ole haluttava tai voi saada esimerkiksi erektiota. Nuorempia syöpään sairastuneita voi huolettaa hedelmällisyys.

Jos seksuaalisuus on ihmiselle tärkeä asia ja syöpä on esimerkiksi sukupuolielinten alueella, voivat seksuaalisuuteen liittyvät asiat olla päällimmäisenä mielessä heti sairauden alusta alkaen. Joillekin seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvät asiat eivät tule syövän ja sen hoitojen aikana edes mieleen. Myös tämä on normaalia.

Seksuaalisuus ja sen toteuttaminen voivat sairauden aikana myös vahvistaa sairastuneen voimavaroja ja lisätä hyvinvointia.

Syöpähoitojen vaikutus seksuaalisuuteen

Seksuaalinen haluttomuus on yleistä syövän ja sen hoitojen aikana. Haluttomuus voi johtua esimerkiksi sairauden aiheuttamasta kriisistä ja ahdistuksesta. Se, kuinka suureksi ongelmaksi haluttomuuden kokee, riippuu siitä, miten tärkeässä asemassa seksi on ollut ennen sairautta. Haluttomuuden mieltäminen normaaliksi, väliaikaiseksi tilanteeksi usein helpottaa sopeutumista.

Haluttomuus menee yleensä ohi. Hellyyden, kosketusten ja toisen huomioimisen avulla puolisot voivat säilyttää yhteyden silloinkin, kun seksiä ei tee mieli. Läheisyys ja kosketus ovat tapa osoittaa rakkautta ja yhteenkuuluvuutta sekä keino seksuaalisen halun herättämiseen.

Syöpähoitojen, kuten sädehoidon, aikana sukupuolielimet pyritään suojaamaan ja hedelmällisyys turvaamaan mahdollisimman hyvin. Aina haittavaikutuksilta ei kuitenkaan voida välttyä.

Syöpähoidoissa voidaan joutua poistamaan elimiä, jotka ovat ihmisen seksuaalisuuden kannalta olennaisia. Erityisesti sukupuolielinten alueelle annettu syöpähoito voi vaikuttaa merkittävästi seksuaalitoimintoihin. Syöpähoidoilla voi olla monenlaisia seurauksia, kuten tunnottomuutta sukupuolielinten alueella, limakalvojen kuivumista, yhdyntäkipuja, erektiohäiriöitä, ennenaikaisia vaihdevuosioireita ja virtsanpidätysongelmia.

Syövästä tai sen hoidosta voi jäädä pysyviä muutoksia kehoon tai sen toimintaan. Muutosten ei tarvitse olla esteenä seksuaaliselle kanssakäymiselle. On monia keinoja, joilla toiminnallisia häiriöitä voidaan estää tai helpottaa, ja aina on mahdollisuus löytää uusia tapoja toteuttaa seksuaalisuuttaan.

Hedelmällisyys

Lapsen hankkiminen sairauden jälkeen huolestuttaa usein niitä, jotka sairastuvat syöpään ollessaan vielä hedelmällisessä iässä. Lue lisää hedelmällisyyden turvaamisesta:

Syöpä ja hedelmällisyys

Syöpä ja parisuhde

Syöpään sairastuminen voi vaikuttaa monin tavoin parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Sairauden myötä kumpikin parisuhteen osapuoli joutuu sopeutumaan vaikeaan tilanteeseen ja uusiin rooleihin.

Vakava sairaus, kuten syöpä, tuo parisuhteeseen uusia ulottuvuuksia ja erilaisia haasteita. On hyvin tavallista, että syöpään sairastuminen vaikuttaa parisuhteeseen jollain tavalla, mutta se, millaisia vaikutukset ovat, vaihtelee hyvin paljon.

Kumpikin parisuhteen osapuoli käy syöpään sairastumista läpi omalla tavallaan ja omasta näkökulmastaan. Tilanteessa, jossa toinen on sairastunut vakavasti, molemmat elävät usein henkisesti äärirajoillaan. Omia reaktioitaan voi olla vaikea ennakoida.

Syövän vaikutus perhe-elämään

Sairastuneen läheiselle

Syöpä voi helposti alkaa määrittää parisuhdetta ja koko arkea. Puolisot joutuvat yhdessä sopeutumaan uuteen tilanteeseen. Samalla totutut roolit saattavat muuttua. Sairastuneen kumppani voi joutua ottamaan aiempaa suuremman vastuun perheestä ja arjen asioista.

Usein kumppani tukee ja hoitaa sairastunutta, mutta joskus käykin niin, että sairastunut päätyy tukemaan puolisoaan. Joskus on myös vaarana, että sairaus jää määrittämään parisuhdetta ja arkea liian voimakkaasti, vaikka sairaus tai hoidot eivät sitä enää vaatisikaan.

Osalle syövän aiheuttamat muutokset parisuhteessa ovat ohimeneviä, kun taas toisilla sairaus muuttaa suhdetta pysyvämmin. Muutokset kuuluvat vääjäämättä parisuhteeseen. Se, millaisia muutokset ovat, riippuu pariskunnan yhdessä eletystä elämästä ja suhteen aikana muotoutuneista tavoista toimia erilaisissa tilanteissa. Vaikka syöpä on äärimmäinen tilanne, voi selviytymiseen kokeilla muissa tilanteissa hyväksi todettuja toimintatapoja.

Kukaan ei voi sanoa, minkälainen parisuhteen pitäisi sairauden aikana tai sen jälkeen olla. Sairastuminen ei tarkoita, että kaikki muu elämä pitäisi unohtaa. Osa parisuhteista syvenee ja lujittuu sairauden myötä, mutta osa suhteista voi päättyä haasteellisen tilanteen seurauksena.

Parisuhteen peruspilarit, toisen huomioiminen ja tarpeiden kuunteleminen, ovat ensiarvoisen tärkeitä, kun kumppani sairastaa syöpää. Syöpä vaatii ymmärrystä molemmilta. Avoin keskustelu sekä omien tunteiden ja tarpeiden esiin tuominen ovat tärkeitä asioita.

Keskustelemisen lisäksi parisuhteessa on hyvä pitää huolta läheisyyden ja hellyyden osoittamisesta. Toiselta kannattaa suoraan kysyä, miten hän toivoo uudessa tilanteessa toimittavan, ja lähteä yhdessä opettelemaan elämää syöpäsairauden kanssa.

Kumpikin parisuhteen osapuoli tarvitsee tukea sairauden aikana. Sekä sairastunut että hänen puolisonsa voivat keskustella ongelmista myös asiantuntijoiden kanssa joko yhdessä tai erikseen etenkin silloin, jos keskinäinen tukeminen muuttuu liian raskaaksi.

Kysy rohkeasti apua

Seksuaalisuuteen liittyvät tunteet ja ajatukset saattavat hämmentää ja pelottaa, mutta siitä huolimatta ne tulee sallia itselleen ja kumppanilleen. Asioista kannattaa keskustella kumppanin kanssa sitten, kun molemmat ovat keskusteluun valmiita.

Seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen liittyvät kysymykset eivät ole yhtään sen vähempiarvoisia kuin muutkaan syöpään ja sen hoitoon liittyvät kysymykset. Seksuaaliterveyden ylläpito vaikuttaa ihmisen kokonaisterveydentilaan, joten sen huomioiminen on tärkeää sairauden aikana.

Lääkäriltä ja muulta hoitohenkilökunnalta voi aivan sairauden alusta lähtien kysyä oman syövän ja sen hoitojen vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tieto helpottaa asioiden käsittelyä ja poistaa vääriä käsityksiä sekä ennakkoluuloja.

Jos hoitavalta lääkäriltä saatu tieto ei riitä, potilas voi pyytää lähetteen seksuaaliterveyden asiantuntijan luokse. Toiminnallisissa erektiohäiriöissä asiantuntija on urologi, naisilla seksin toiminnallisten ongelmien asiantuntija on gynekologi. Seksiin, parisuhteeseen ja seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa voi kääntyä seksuaalineuvojan, seksuaaliterapeutin, seksologin tai parisuhdeterapeutin puoleen.

Lähteet

Suomen Syöpäpotilaat ry. Seksuaalisuus ja syöpä. Helsinki, 2015.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.