Siirry suoraan sisältöön

Syövän vaikutus perheeseen, ystäviin ja lapsiin

Syöpä vaikuttaa parisuhteeseen, perhe-elämään ja ystävyyssuhteisiin. Joskus sairaus lähentää, joskus etäännyttää. Vanhat roolit ja arkielämän rutiinit voivat muuttua ainakin joksikin aikaa.

Syövän vaikutus perheessä riippuu mm. siitä, kuka perheenjäsenistä sairastuu ja minkä ikäisiä perheen lapset ovat. Perheissä taloudellinen vastuu, huolenpito lapsista ja monet muut seikat joudutaan usein arvioimaan uudelleen. Syöpä muuttaa myös parisuhdetta.

Parisuhde ja seksuaalisuus

Perheenjäsenen vakava sairaus vie koko perheen ja suvun voimavaroja. Sekä sairastuneella että läheisillä voi olla tarve suojella toisia omilta tunteiltaan. Kuitenkin, mitä avoimemmin vaikeista asioista pystytään keskustelemaan, sitä suuremmat mahdollisuudet perheenjäsenillä on tukea toisiaan. Asioita voi selvitellä perheen kesken tai kääntyä perheterapeutin tai muun ulkopuolisen puoleen.

Syöpä on äärimmäinen tilanne myös sairastuneen läheiselle. Sairastumisen kautta perheenjäsenet ja ystävät joutuvat käsittelemään suhdettaan syöpään ja elämän perimmäisiin kysymyksiin.

Syöpään sairastuneen läheiselle

Miten kertoa syövästä lapselle?

Jokainen vanhempi päättää itse, missä vaiheessa hän kertoo lapselle sairaudesta. Yleensä lapsen kanssa on helpompi puhua sitten, kun oma alkujärkytys on tasaantunut. Lapselle on kuitenkin hyvä kertoa syövästä jo varhaisessa vaiheessa. Näin lapsi saa aikaa tottua asiaan vähitellen.

Lapselle kannattaa kertoa syövästä asiallisesti ja rehellisesti hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioon ottaen. Syöpää ei voi salata, sillä lapsi vaistoaa muuttuneen ilmapiirin joka tapauksessa.

Eri-ikäiset lapset reagoivat eri tavoin läheisen syöpään. Lapsen ensireaktiot voivat vaihdella itkusta välinpitämättömyyteen, mutta joka tapauksessa lapsi on huolestunut ja peloissaan. Huoli voi näkyä myös syömishäiriöinä, unettomuutena tai ongelmina koulussa.

Lapsi tarvitsee tukea ja läheisyyttä, eikä häntä saa eristää sairastuneesta. Tärkeintä on viestittää, että hänestä pidetään huolta sairaudesta huolimatta. Lapsi pitää vakuuttaa siitä, ettei vanhemman tai sisaruksen sairastuminen ole hänen vikansa. On myös huolehdittava, että lapsi tai nuori saa riittävästi tukea ja mahdollisuuden purkaa tunteitaan.

Olisi hyvä, että lapsella olisi vanhempiensa lisäksi turvallinen aikuinen, johon tukeutua tilanteen vaatiessa. Sairaudesta on hyvä kertoa myös niille aikuisille, jotka ovat lapsen kanssa tekemisissä, esimerkiksi hoitopaikassa tai koulussa opettajalle. Teini-ikäiseltä nuorelta on hyvä kysyä lupa, ennen kuin läheisen sairaudesta kerrotaan nuoren kanssa tekemisissä oleville aikuisille.

Teini-ikäiselle läheisen sairastuminen voi olla erityisen hankalaa, koska perheen kriisi osuu samaan aikaan oman kehityksen kanssa. Nuoren aikuisen mielessä risteilevät oma seksuaalisuus, arvot, kysymykset taudin perinnöllisyydestä, kuolemasta ja niin edelleen. Nuori voi suhtautua rajustikin vanhemman sairauteen esimerkiksi raivoamalla, häpeämällä vanhempaansa tai sulkeutumalla. Nuoren voimakkaistakin reaktioista huolimatta sairautta kannattaa käsitellä nuoren kanssa avoimesti ja rehellisesti.

Jos lapsi sairastuu

Lapsen sairastuminen syöpään on perheelle äärimmäisen raskas kokemus. Usein se herättää vanhemmissa jopa syyllisyydentunteita, vaikka he eivät olisi mitenkään voineet ehkäistä sairastumista. Tärkeää on yrittää auttaa lasta elämään sairaudesta huolimatta mahdollisimman tavallista ja monipuolista elämää.

Lue lisää lasten syövistä ja niiden hoidosta

Lasten syövät

Syöpäjärjestöjen jäsenyhdistys SYLVA ry on syöpää sairastavien lasten vanhempien perustama yhdistys, joka pyrkii auttamaan syöpää sairastavia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Se järjestää kuntoutusta ja virkistystoimintaa perheille ja julkaisee materiaalia lasten syövistä.

Sylva(avautuu uudessa ikkunassa)

Ystävät

Ystävistä saa voimaa sairauden aikana. He auttavat kääntämään ajatuksia muualle ja tukevat sairastunutta. Ystäville voi puhua avoimesti sairaudestaan ja siihen liittyvistä peloista.

Jotkut syöpään sairastuneet ovat huomannut, että ystäväpiiri saattaa sairauden aikana muuttua. Tämä voi johtua monesta asiasta. Jotkut ystävät voivat kadota, koska eivät tiedä, mitä sanoa sairastuneelle eivätkä kykene kohtaamaan häntä. Myös sairastunut itse voi sulkeutua. Se taas voi johtua ahdistuksesta mutta myös fyysisistä tekijöistä, jos syöpä tai sen hoidot vaikeuttavat normaalia elämää. Toisaalta vakava sairaus voi muuttaa sairastuneen arvoja ja elämänkatsomusta.

Lähteet

Suomen Syöpäpotilaat ry. Nuoren perheen selviytymisopas. Helsinki, 2002.

Suomen Syöpäpotilaat ry. Selviytyjän matkaopas. Helsinki, 2014.