Siirry suoraan sisältöön

Syöpään sairastuneelle

Tieto vakavasta sairaudesta on pysäyttävä. Syöpä pelottaa ja ahdistaa. Pelko ja ahdistus ovat luonnollisia tunteita, joita muutkin syöpään sairastuneet kokevat.

Syöpään sairastuneen läheiselle

Syöpä on kova isku paitsi sairastuneelle myös hänen läheiselleen. Sairastumisen myötä läheiset joutuvat käsittelemään suhdettaan sairauteen ja sairastuneeseen. On vaikea nähdä rakkaan ihmisen sairastuvan ja samalla oppia itsestään uusia piirteitä ja asenteita.

Syöpä ja jaksaminen

Syöpään sairastuminen tuo mukanaan monia tunteita. Sairaus vaikuttaa paitsi kehoon, myös sairastuneen henkiseen hyvinvointiin. Potilaan roolin hyväksyminen voi olla vaikeaa.

Syöpää sairastavan hyvinvointi

Syöpä voi heikentää sairastuneen henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Riittävä uni, liikunta ja monipuolinen ruokavalio ovat hyväksi kaikissa sairauden vaiheessa. Myös henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.

Syövän vaikutus perheeseen, ystäviin ja lapsiin

Syöpä vaikuttaa parisuhteeseen, perhe-elämään ja ystävyyssuhteisiin. Joskus sairaus lähentää, joskus etäännyttää. Vanhat roolit ja arkielämän rutiinit voivat muuttua ainakin joksikin aikaa.

Miten tukea lasta tai nuorta, kun perheenjäsen sairastaa syöpää?

Lapset puheeksi -keskustelussa voit pohtia lapsen tai nuoren elämäntilannetta syövän muuttaessa perheen arkea. Keskustelussa Syöpäjärjestöjen ammattilaisen kanssa voit turvallisesti jäsentää lapsen tai nuoren kokemaa muutosta. Yhteinen tavoite on perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta.

Syöpä ja seksuaalisuus

Syöpään sairastuminen voi vaikuttaa monin tavoin seksuaalisuuteen. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä. Seksuaalisuuden mielletään usein liittyvän vain erotiikkaan ja seksiin. Todellisuudessa se on paljon laajempi käsite.

Syöpä ja hedelmällisyys

Lapsen saamisen mahdollisuus syöpähoitojen jälkeen voi huolestuttaa niitä, jotka sairastuvat ollessaan vielä hedelmällisessä iässä. Asia on yhä useammin ajankohtainen, koska entistä suurempi osa lapsena tai nuorena syöpään sairastuneista paranee.

Syöpä ja taloudellinen tilanne

Syöpään sairastuminen voi heikentää merkittävästi potilaan ja hänen perheensä taloudellista tilannetta. Jo sairauden alkuvaiheessa on hyvä hahmottaa, että erilaisten maksujen, etuuksien ja korvausten saaminen vaatii syöpäpotilaalta omaa aktiivisuutta.

Syöpäpotilaan kuntoutuminen ja korvaukset

Jos sairaus pitkittyy ja työhön paluu viivästyy, potilas saattaa tarvita kuntoutusta. Kuntoutukseen pääsyn edellytys on kuntoutussuunnitelma, jota tarvitaan etuuksien tai palvelujen hakemisessa.

Syöpä ja työnteko

Kun syöpä todetaan, sairastuneen ensimmäinen ajatus voi olla, että edessä on pitkä tauko työnteossa. Syöpä on kuitenkin sairaus muiden joukossa. Se ei välttämättä johda työkyvyttömyyteen tai pitkiin poissaoloihin töistä.

Elämä syövän jälkeen

Yhä useampi syövän sairastanut voi palata hoitojen jälkeen normaaliin elämään. Sairauden läpikäyminen vie oman aikansa. Syöpähoitojen loputtua on parasta ottaa rauhallisesti ja kerätä voimia.

Kuoleman lähestyessä

Aina syöpää ei voida parantaa, eikä taudin etenemistä hillitä. Silloin saattohoito tulee ajankohtaiseksi. Samalla joudutaan pohtimaan kuolemaa ja siihen liittyviä kysymyksiä.