Siirry suoraan sisältöön
Tukea

Nähdyksi tuleminen kannattelee ja vahvistaa

14.05.2023
Taideterapian muodot, kuten kuvataide ja tanssi-liike, auttavat potilasta sisältäpäin. Nähdyksi tuleminen, varsinkin kriisin keskellä, kannattelee ja vahvistaa. Taidetyöskentely ei vaadi ennakko-osaamista, eikä sitä tarvitse pelätä.

Taideterapia rantautui Syöpäjärjestöihin kymmenen vuotta sitten Tommi Ojalan mukana. Hän on vuosien saatossa löytänyt tavan taidetyöskentelyyn syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä kanssa kaikissa ikäryhmissä.

”Opiskelin Aalto Pron ja Ihmissuhdetyö ry:n yhteiskoulutuksessa ryhmätaideterapeutiksi. Heti opiskelun aluksi hakeuduin harjoitteluun Satakunnan Syöpäyhdistykseen. Siitä alkoi taideterapian kehityskulku yhdistyksessä.”
”Aluksi tehtiin nimenomaan ryhmätaideterapiaa. Nykyään se on muotoutunut enemmän yksilöpainotteiseksi”, hän kertoo.

Taideterapia on nimensä mukaisesti taiteen lisäksi myös keskustelua, vuorovaikutusta turvallisessa ja empaattisessa ympäristössä.


Taidetyöskentely vuorovaikutuksen tukena

Taideterapia on monitahoista vuorovaikutusta. Se liittyy aisteihin, liikkeeseen, hengitykseen.

”Taideterapiassa vuorovaikutus syntyy asiakkaan ja terapeutin, asiakkaan ja taidetyöskentelyn sekä terapeutin ja taidetyöskentelyn kolmioon. Mikäli tämä sama toteutetaan ryhmässä, yhteyksiä eli vuorovaikutuksia syntyy lukematon määrä. Se rikastuttaa”, sanoo taideterapeutti Tommi Ojala.

Satakunnan Syöpäyhdistys tarjoaa taideterapiaa kaikille, joita syöpä koskettaa. Käytännössä syöpään sairastuneille ja heidän lähipiirilleen milloin tahansa sairauden aikana tai pitkään sen jälkeen. Ryhmään voi tulla yksin tai ystävän, puolison, lasten tai jonkun omaisen kanssa, eikä kokemusta taiteen tekemisestä tarvitse olla.

”Jo pelkkä syöpäepäily voi aiheuttaa kriisin ja tarpeen kuntoutua. Toisaalta omasta sairastumisesta ja kenties paranemisestakin voi olla kulunut jo vuosia. Taideterapiaa voidaan käyttää niin kauan kuin täällä ollaan. Saattohoidossa taiteen keinot ovat parempia, kun keskustelu ei ehkä enää toimi.”

Jo pelkkä syöpäepäily voi aiheuttaa kriisin ja tarpeen kuntoutua

Terapiamuoto sopii myös lapsille ja nuorille.

”Alle 16-vuotiaan kanssa pitää tulla aikuinen. Se liittyy omaan eettiseen ajatteluuni, sillä mikäli perheessä yksi sairastuu, siitä tulee koko yhteisön sairaus ja tällöin taideterapiasta hyötyy myös mukanaolija.”

Sylva, lapsisyöpäpotilaiden yhdistys on tarjonnut taideterapiaa lapsille ja perheille sairaaloissa.

”En olisi pysähtynyt tutkimaan elämääni” – uusia näkökulmia omaan tilanteeseen

Taideterapiassa pyritään tekemään sairastumiskertomus itselle tutuksi ja osaksi omaa elämäkertaa.

”Siitä tulee rinnalla kulkija loppuelämäksi. Sairastumiseen suhtautuminen ja sen hyväksyminen auttaa selviytymisessä”, Ojala kertoo.

Niin kummalliselta kuin se kuulostaakin, Tommi Ojala kertoo usean syöpäpotilaan kiittäneen sairastumistaan.

”Moni on sanonut, että suhtautuu uuteen katsantokantaansa elämänhaluisena. Vaikka se kuulostaa hurjalta, että sairastumiseensa suhtautuukin kiitollisuudella, on luovuuden löytymisen jälkeen elämässä niin paljon uutta. Miten pysähtyminen onkaan vaikeaa silloin, kun siihen ei ole pakko. Kun sairaus pakottaa, löytyykin täysin uusia väyliä”, Ojala sanoo.

”Omat tunteet ja keho tulevat aivan uudella tavalla tutuksi. Oma menneisyys saa järjestyksen ja tulevaisuus jäsentyy.”

Ojala kertoo tämän kaiken liittyvän luovalle tasolle pääsemiseen. Terapiasuhteen päättymistä juhlitaan usein taidenäyttelyllä.

”Oma taiteilijuus yllättää tekijän lisäksi myös lähipiirin. Oma tarina tulee nähdyksi laajemmin ja asiakas saa aihetta juhlaan. Hyvää elämää on syytä juhlia”, Ojala kiteyttää.

 

Terapia tarjoaa rutiinin

Tommi Ojala muistuttaa aiheellisesti, että taideterapia on terapiamuoto siinä, missä muutkin.

”Se ei ole harrastus, vaan terapia. Toki sitoutuminen tehdään asiakkaan ja hänen hoitojensa ehdoilla.”

”Terapioita on valtavasti erilaisia. Yhdelle sopii yksi ja toiselle toinen. Toisille psykoterapia ei tuo toivottua tulosta ja se ei silti tarkoita, ettei mitään terapia, kuten vaikka taideterapia, voisi toimia. Voimien mukaan kannattaa kokeilla. Syöpäjärjestöjen kautta saatavat terapiat tai kurssit, joihin terapiaa sisältyy, ovat maksuttomia.”

Taideterapia ei ole Valviran valvoma terapiamuoto.

  • Emme myöskään tee kirjauksia eikä lähetettä tarvita. Se, että meille tullaan, on voinut olla jo iso kynnyksen ylitys tulijalle itselleen.

Syöpäjärjestöjen sisällä taideterapian tarjonta vaihtelee. Satakunnan Syöpäyhdistyksen taideterapiaa tarjotaan kaikissa STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestön avustuskeskus) kursseilla. Tommi Ojala on Syöpäjärjestöjen terapeuttiverkoston puheenjohtaja. Hänen myötään Satakunnan Syöpäyhdistys on profiloitunut taideterapiapalveluihin.

 

Tanssi-liiketerapiasta apua mieleen ja kehoon

 

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin ja toiminnallisiin taideterapioihin. Työskentelyn keskiössä on aistiva ja ilmaiseva keho sekä vuorovaikuttava liike. Kyseessä on liikkeen ja kehon psykoterapiaa soveltava muoto.

”Liike nähdään tanssi-liiketerapiassa ilmaisullisena vuorovaikutuksena ja kommunikointina. Perustana on laajempi käsitys mielen ja kehon yhteydestä. Ne vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti koko ajan. Tunteita ilmaistaan liikkeen ja kehon kautta”, kertoo tanssi-liiketerapeutti Katja Puranen.

Purasen kursseilla käytetään myös muita taideterapian muotoja, kuten taiteen tekemistä terapian apuvälineenä.

”Syöpäkuntoutujien kanssa tanssi-liiketerapia toteutetaan ryhmämuotoisena. Tällöin ryhmän kanssa tavataan kymmenen kertaa. Ryhmässä koetaan vahvaa integraatiota mielen ja kehon välillä. Jos ajatellaan aivoja, se aktivoi muun muassa peilisoluneuronijärjestelmän, josta seuraa erilaisia hormonaalisia ja välittäjäaineellisia muutoksia. Se lisää itsekäsityksen ja itsekokemuksen ymmärrystä. Tanssi-liiketerapia on hyvin laaja-alaista.”

Mikä tapahtuu kehossa, tapahtuu mielessä – tutkitusti toimivaa

 

Tanssi-liiketerapiaa tarjotaan monissa syöpäyhdistyksissä. Saimaan Syöpäyhdistyksessä Lappeenrannassa toimintaa on ollut nelisen vuotta.

”Tanssi-liiketerapian vaikutusta osallistujille tutkittiin muutama vuosi sitten. Saimme hyviä tuloksia osallistujilta, jotka kommentoivat laaja-alaisesti terapian hyötyjä”, sanoo Saimaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Turunen.

Projektin myötä luotiin Syöpäjärjestöjen yhdenmukainen ryhmämalli.

”Terapia vahvisti tyytyväisyyttä oman kehon olemukseen ja toimivuuteen. Arjen vuorovaikutustilanteet parantuivat, kivunhoito ja rentous kehossa lisääntyi ja toisaalta myös mieltä kuormittavat negatiiviset tuntemukset vähenivät”, hän jatkaa.

”Tanssi-liiketerapiasta saa varsin nopeastikin hyötyjä. Usein asiakas hämmästyy, voiko tällaista tapahtua näin äkkiä”, Puranen täydentää.

 

Taideterapioissa lähtötaso voi olla mikä tahansa

Sekä taideterapeutti Tommi Ojala, kuten tanssi-liiketerapeutti Katja Puranenkin korostavat, ettei kummassakaan terapiassa tarvita mitään osaamista. Tanssi-liiketerapian tapaamisissa keskitytään sen hetkiseen olotilaan ohjatusti.

”Annan tunneilla erilaisia yleisohjeita. Jokainen lähtee liikkumaan omalla tavallaan. Harjoitus voi olla vaikka suljettu liike tai vapaa liike. Suljettu liike voi tarkoittaa esimerkiksi kuviteltua tervassa liikkumista, jotain mikä estää liikettä. Liike synnyttää aistimuksia ja tunteita. Ei siis harjoitella mitään tiettyä liikettä, vaan tehdään tunne ja kokemus näkyväksi liikkeen avulla”, Puranen kuvailee.

”Liikekokemukset puretaan aina joko sanallisesti, kirjoittamalla tai maalaamalla. Yhdessä tehty purku asettaa kokemuksen uudelle paikalle.”

Kuten taideterapiassa, myös tanssi-liiketerapiassa on aikaa keskusteluun. Erilaisista taideterapioista ja kursseista voi kysyä syöpäyhdistyksestä. Molemmat ovat osallistujilleen maksuttomia ja mukaan voi tulla, vaikka syövän sairastamisesta olisi jo aikaa.

 

Teksti Elina Wallin

Kuvat Johanna Sjövall