Siirry suoraan sisältöön

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta

Lue vastauksia syöpäpotilaiden yleisimpiin kysymyksiin koronasta ja syöpähoidoista.

Koronavirus – Kysymyksiä ja vastauksia

17.03.2020
Vastasimme yleisimpiin syöpäpotilasta ja koronavirusta koskeviin kysymyksiin.

Ohjeet päivittyvät ja muuttuvat jatkuvasti epidemiatilanteen mukaan ja tiedon lisääntyessä.

 Päivitetty 6.4.2020 kello 13.30

1. Olen syöpäpotilas, kuulunko riskiryhmään?

Kuulut riskiryhmään, jos sinulla on aktiivinen syöpäsairaus ja/tai saat elimistön vastustuskykyä heikentävää hoitoa. Jos olet joskus sairastanut syövän, mutta olet toipunut siitä etkä enää saa infektiovaaraa lisäävää hoitoa, et nykytiedon valossa kuulu riskiryhmään.

2. Miksi koronavirukseen sairastuminen on vaarallista syöpäpotilaalle?  

Osa syöpähoidoista heikentää vastustuskykyä. Heikentynyt vastustuskyky puolestaan lisää riskiä saada tartunta ja myös sairastua vakavammin.

Paikalliset esimerkiksi rinnan alueen sädehoidot tai syövän hormonihoidot eivät merkittävästi vaikuta vastustuskykyyn. Solunsalpaajahoidot, osa vasta-ainehoidoista ja immuno-onkologiset hoidot sen sijaan heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa. Kaikki hoidot eivät ole samanlaisia tässä suhteessa.

Syöpälääkäri arvioi lääkehoitojen turvallisuutta huolellisesti koronaepidemian aikana. Välttämättömät syöpähoidot toteutetaan myös epidemian aikana. Joissakin tilanteissa voidaan harkita hoidon keventämistä, jos syövän suhteen on saavutettu jo hyvää hoitovastetta.

Riskiä lisäävät erityisesti sellaiset hoidot, jotka heikentävät potilaan oman puolustusjärjestelmän toimintaa merkittävästi. Näitä ovat esimerkiksi leukemia-, lymfooma- ja myeloomapotilaiden raskaat hoidot ja kantasolusiirtohoidot.

Tavanomaisen solunsalpaajahoidon jälkeen puolustusjärjestelmän palautuminen kestää 1-3 kk ja kantasolusiirrosta palautuminen vie 6-12 kk ajan. Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisää riskiä hankalalle infektiolle.

3. Jos saan immunoterapiahoitoa, miten minun pitäisi suhtautua koronaan?

Näitä hoitoja voidaan antaa yksinään tai hoitoyhdistelminä. Saat tarkempaa tietoa syövänhoidosta vastaavasta yksiköstä, koska riskit ovat eri hoidoissa erilaisia. Immunologisiin syöpähoitoihin voi liittyä eri elinten, myös keuhkojen, tulehdusreaktioita. Näitä voi joskus olla vaikea erottaa virusten, alkueläinten tai bakteerien aiheuttamista infektioista.

4. Kuulunko riskiryhmään, jos olen ollut leikkauksessa enkä ole saanut muuta syöpähoitoa?

Kyllä, jos olet vasta toipumassa syöpäleikkauksesta. On tärkeää, että noudatat leikkauksen jälkeen saamiasi ohjeita. Tarkkaile omaa vointiasi ja toimi viranomaisten suositusten mukaisesti. Ota tarvittaessa yhteyttä hoitohenkilökuntaan saadaksesi lisää tietoa. 

5. Pitääkö kaikkien syöpäpotilaiden pysytellä kotona?

Tällä hetkellä suositus on, että jokainen pysyy mahdollisimman paljon kotona, jotta tartuntariski pienenee. Tämä koskee muitakin kun syöpäpotilaita. 

 6. Viranomaiset kehottavat pysymään sisällä, pitääkö minun perua syöpähoidot?

Syöpähoitoihin pitää mennä hoitosuunnitelman mukaan, ellet saa muita ohjeita hoitohenkilökunnalta tai sairaalasta. Jos on mahdollista, älä käytä julkisia kulkuvälineitä hoitoon mennessäsi tai sieltä tullessasi.

7. Voinko syöpäpotilaana tavata ystäviäni kotona tai voiko ystäväni tulla minua tapaamaan sairaalaan?

Kaikkia ei-välttämättömiä sosiaalisia kontakteja tulee nyt välttää, samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä lukuun ottamatta, jotta tartuntavaara vähenee. Sairaaloilla ja hoitokodeilla on tällä hetkellä tiukkoja vierailukieltoja, joita tulee seurata ja noudattaa. Jos sinulla on flunssaoireita, kuten kurkkukipua, yskää, nuhaa tai kuumetta, tai jos olet altistunut tartunnalle, sinun pitää ehdottomasti pysyä poissa hoitolaitoksista ja sairaaloista. 

8. Saanko käydä tapaamassa sukulaistani sairaalassa tai hoitokodissa?

Tällä hetkellä vierailut on pääsääntöisesti kielletty. Kunnioita vierailukieltoa läheisesi turvallisuuden vuoksi. Jos tapaamiselle on jokin erityinen syy, ota yhteyttä sairaalaan tai hoitokotiin ja pyydä toimintaohjeita. 

 9. Asun yhdessä syöpään sairastuneen kanssa, miten minun kuuluu toimia?

Sairastuneen lähiomaisena sinunkin on erittäin tärkeää noudattaa viranomaisten antamia ohjeita riskiryhmälle. Pidättäydy mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisista sosiaalisista kontakteista, muista hyvä käsihygienia ja vältä kasvojen alueen koskettelua. Kodin puhtaudesta on hyvä huolehtia.

10. Miten korona eroaa tavallisesta flunssasta ja mistä tiedän, milloin pitää ottaa yhteyttä hoitohenkilökuntaan?

Epidemian aikana kaikkien hengitystieinfektion oireiden yhteydessä tulee huomioida myös koronan mahdollisuus. Hengitystieinfektion tai kuumeen yhteydessä ota yhteyttä syövänhoidosta vastaavaan yksikköösi. On erittäin tärkeää, ettet tule hoitoyksikköösi sairaana.

Jos saat vastustuskykyä alentavaa hoitoa kuten solunsalpaajia ja sinulla ilmenee vakavia oireita kuten yli 38 asteen kuumetta, hakeudu normaaliin oman alueesi sairaalapäivystykseen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Kerro heti henkilökunnalle, että olet saanut solunsalpaajia hiljattain. Kyse voi olla nopeaa hoitoa vaativasta matalasoluvaiheen infektiosta.

11. Jos sairastun flunssaan kesken syöpähoitojen, siirtyvätkö hoidot ja miten niitä jatketaan? Peittelenkö flunssaoireet, etteivät hoidot siirry? 

Jos potilas sairastuu flunssaan tai muuhun infektioon, se hoidetaan ensin ja toipumisen jälkeen suunniteltuja syöpähoitoja jatketaan. Jokaisen potilaan hoidot suunnitellaan yksilöllisesti ja hoitojen valintaan osallistuu lääketieteen eri alojen asiantuntijoita. Tarpeelliset hoidot pyritään viemään läpi hoitosuunnitelman mukaan infektiosta toivuttua.

Syöpäpotilaan ei pidä koskaan peitellä flunssaoireita siinä pelossa, että syövän hoidot siirtyvät.  

12. Uskaltaako hoitoihin ylipäätään lähteä ja voisiko hoidot keskeyttää?

Luonnollisesti potilaat miettivät ja ehkä pelkäävät syövän hoitojen ja koronan yhteyttä. Kannattaa luottaa hoitavan lääkärin yksilölliseen arvioon tilanteestasi. Erilaiset infektiot ovat aina riskejä syöpäpotilaille. Niihin on opittu varautumaan ja nykyinen koronaepidemia huomioidaan hoitoja suunniteltaessa. Vastustuskykyä heikentävän hoidon tarvetta harkitaan tavallistakin tarkemmin ja valkosolutuotantoa tukevia pistoksia käytetään herkemmin.

13. Voiko immuniteettini laskea vielä syöpähoitojen loputtua? 

Immuniteetti voi vielä heiketä väliaikaisesti syöpähoitojen loputtua. Hoitotaho ohjeistaa sinua huomioiden tilanteesi ja saamasi hoidon.   

14. Syöpähoitoni ovat loppuneet, kuulunko edelleen riskiryhmään?

Tavanomaisten solunsalpaajahoitojen päätyttyä vastustuskyky palautuu ennalleen yleensä parin kuukauden kuluessa. Paikallinen sädehoito esimerkiksi rinnan tai eturauhasen alueelle ei aiheuta yleistynyttä tulehdusriskiä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos olet epävarma.

15. Voiko korona vaikuttaa syöpähoitoihini?

Koronaepidemian aiheuttama lisäriski potilaan terveydelle huomioidaan syövän hoitoa suunniteltaessa. Joissain tilanteissa lääkehoidon annostelua voidaan esimerkiksi harventaa tai tauottaa tai valita potilaalle vähemmän tulehdusriskiä aiheuttavia hoitoja, jotta infektion aiheuttamaa vaaraa voitaisiin vähentää. Valkosolutuotantoa kohentavia pistoksia käytetään tavallista herkemmin solunsalpaajahoitojen yhteydessä.

Syövän parantamiseen tähtäävät leikkaukset ja sädehoidot pyritään toteuttamaan normaalisti.

16. Onko hoitoon tuleville potilaille tullut uusia sääntöjä korona-epidemian takia?

Sairaalassa ja sen odotustiloissa kannattaa pitää turvaväliä muihin ihmisiin. Sairaalaan ei epidemia-aikana saisi tulla ulkopuolisia ihmisiä, toisin sanoen omaiset eivät tällä hetkellä voi tulla potilaan mukana sairaalaan. Yksilöllisissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia, esimerkiksi jos potilas tarvitsee kuljetusapua käytössä olevan pyörätuolin takia. Tästä tulee olla etukäteen yhteydessä hoitavaan yksikköön.

Syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä pyritään infektioriskin vuoksi minimoimaan ja sen takia osa käynneistä korvataan etäyhteydellä kuten puhelinsoitoilla.

17. Miksi Syöpäjärjestöjen antamat neuvot ovat yleisluontoisia? Miksi kehotamme ottamaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan?

Eri syöpäsairaudet ja niiden hoidot ovat keskenään hyvin erilaisia. Myös saman syöpäsairauden hoito voi olla eri potilailla erilaista. Sen vuoksi parhaat yksilölliset neuvot saat syövänhooidosta vastaavalta hoitohenkilökunnalta.

Lue lisää

Tupakointi ja koronavirus (Suomen Ash ry verkkosivustolla)

Koronavirus vaikuttaa Syöpäjärjestöjen toimintaan

Valtakunnallinen neuvontapalvelu on sairastuneen ja läheisten tukena koronasta huolimatta. Vastaamme kaikille, mutta vastauksissa saattaa olla hieman enemmän viiveitä.