Siirry suoraan sisältöön
Tietoa

Huutia huuhaalle

12.06.2019
Lääketieteen edistyksestä huolimatta mitä eriskummallisimmat uskomushoidot pitävät sitkeästi pintansa. Myös syövän ja syöpähoitojen ympärillä velloo monia uskomuksia, joihin professori Juhani Knuuti ottaa kantaa.

Monet uskomukset ja väärät tiedot syövästä tai sen hoidosta luovat syöpäpotilaille ja heidän läheisilleen turhia pelkoja ja ahdistusta. Huolestuttavinta ovat viestit siitä, että osa syöpäpotilaista saattaa turvautua lääketieteeseen pohjautuvien syöpähoitojen sijasta uskomushoitoihin, joiden tehoa syövän hoidossa ei ole tieteellisesti osoitettu.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaankin parhaillaan lakia, joka rajoittaisi uskomushoitoja. Ministeriön mukaan laki suojaisi toteutuessaan erityisesti haavoittuvia potilasryhmiä, pieniä lapsia ja esimerkiksi vakavista syöpäsairauksista kärsiviä. Mistä siis uskomushoidoissa oikeastaan on kyse?

Uskomushoidot voivat olla tehottomia tai jopa vaarallisia

Uskomushoito-termin taustalla on ajatus, että tällaiset hoidot perustuvat uskomuksiin eikä lääketieteeseen pohjautuvaan tutkittuun tietoon. Joillakin uskomushoidoilla voi tietyiltä osin olla myös myönteisiä vaikutuksia. Jotakuinkin kaikki terveydenhuollon ammattilaiset ovat kuitenkin samaa mieltä siitä, että vaarallisimpia uskomushoidot ovat silloin, jos ne syrjäyttävät tehokkaan lääketieteeseen perustuvan hoidon tai aiheuttavat potilaalle suoranaista vaaraa.

Viime vuonna vuoden vaikuttajaksi valittu professori Juhani Knuuti taistelee sitkeästi huuhaa-tietoa vastaan. Hänen mukaansa tutkijoiden ja lääkäreiden pitäisi jaksaa perustella tutkimukseen perustuvan hoidon etuja epäilijöille nykyistä enemmän.

”Kaikki tutkimaton tieto ei tietenkään ole huuhaata, mutta jos väitetään jonkun hoidon auttavan sairauteen, johon se ei oikeasti auta, asioista pitää puhua”, Juhani Knuuti tähdentää.
”Valitettavasti terveysväitteiden tarkistaminen on työlästä. Se ei onnistu helposti ja nopeasti eikä ilman kokemusta ja tietoa. Tämä lienee syy siihen, että netissä on niin runsaasti terveyteen liittyviä virheellisiä väitteitä, joita ei kukaan jaksa oikaista. Tällöin ne myös leviävät nopeasti.”

Viisi uskomusta syöpähoidoista

Syöpä on yksi taudeista, johon sairastuessaan ihmiset saattavat herkästi tarttua kaikenlaisiin keinoihin parantuakseen. Professori Juhani Knuuti vastaa tässä viiteen syöpähoitoihin liittyvään uskomukseen:

Väite 1: Syöpä johtuu kehon liiallisesta happamuudesta ja sitä voidaan hoitaa ruokavaliolla.

Pelkkä ruokavalio ilman syöpähoitoja ei riitä parantamaan syöpää. Ravitsemus on kuitenkin tärkeä osa yleiskuntoa ylläpitävää hoitoa kaikissa sairauden vaiheissa.

Uskomus pH-ruokavaliosta elää sitkeässä, vaikka todellisuudessa ph-ruokavalion hyödyistä ei ole mitään näyttöä. Hoitoajatus on peräisin 1800-luvulta, mutta sitä on modernisoitu nykyaikaan sopivaksi. Hoito perustuu puhtaasti virheelliseen tietoon syöpäsolujen aineenvaihdunnasta ja elimistön happamuuden vaikutuksista niihin. Hoidon teki tunnetuksi yhdysvaltalainen Robert Young, joka kärsii parhaillaan vankilatuomiota, jonka hän sai luvattomasta lääkärintoimen harjoittamisesta. Lisäksi vuonna 2018 hänet tuomittiin maksamaan korvauksia potilaalle, jonka hän houkutteli turvautumaan pH-ruokavaliohoitoonsa. Hoidon aikana potilaan syöpä eteni niin pitkälle, että häntä ei enää voitu auttaa lääketieteen keinoin.

Väite 2: Kurkuma ja aprikoosinsiemenet auttavat parantamaan syövän. Syöpä paranee elimistön oman immuunijärjestelmän vahvistamisen avulla.

Kurkuma ja aprikoosinsiemenet ovat syövän hoitomuotoina tehottomia, mutta aprikoosinsiemenet  ovat potilaalle myös vaarallisia niiden myrkyllisyyden takia.

Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on tärkeä osa monille tutussa curry-mausteessa. Sen on väitetty vaikuttavan tulehduksia hillitsevästi. Näille vaikutuksille on myös saatu tukea laboratoriotutkimuksista. Tällä hetkellä vallitseva käsitys on se, että vaikka solututkimuksissa on saatu jonkinlaisia vaikutuksia, ihmiselle kurkumiini ei ole lupaava yhdiste syövän selättämisessä, sillä se ei käytännössä imeydy laisinkaan.

Aprikoosin siemenien sisältämän amygdaliinin taas on väitetty tappavan syöpäsoluja. Sitä on sanottu myös B17-vitamiiniksi, vaikka sellaista vitamiinia ei edes ole olemassa. Teoria on siis täyttä huuhaata. Hoidon idea on peräisin 1950-luvulta, jolloin biokemisti Ernst Krebb päätteli, että nykyihmisen ruokavaliosta puuttuu yksi ravintoaine, amygdaliini. Amygdaliinia on mm. karvaissa aprikoosin siemenissä, kirsikoissa ja manteleissa. Amygdaliinilla ei ole tutkimuksissa havaittu minkäänlaista hoidollista vaikutusta ihmisen syöpään. Todellisuudessa tilanne on lähes päinvastainen, sillä aine hajoaa elimistössä muun muassa erittäin myrkylliseksi syanidiksi. Siemenet, jossa on amygdaliinia, voivat siis aiheuttaa syanidimyrkytyksen. Tämän vuoksi edellä mainittujen hedelmien kiviä ei suositella lainkaan syötäviksi.


Väite 3: Ihosyöpää voidaan hoitaa iholle levitettävällä mustalla salvalla.

Mustaa salvaa on markkinoitu hoitona ihosyöpään. Musta salva on syövän hoitomuotona tehoton, mutta lisäksi se on myös ehdottomasti potilaalle vaarallinen hoitomuoto. 

Mustaa salvaa ei ole missään hyväksytty lailliseksi syöpähoidoksi. Mustan salvan keskeisimmät ainesosat ovat lumikki-uute ja sinkkikloridi. Molemmat yhdisteet ovat syövyttäviä ja myrkyllisiä. Lumikki-uute on todennäköisesti jopa syöpää aiheuttava. Aikaisemmin käytetyt lumikki-uutetta sisältäneet suuvedet vedettiin pois markkinoilta, koska ne aiheuttivat suun leukoplakiaa, joka on suusyövän esiaste.

Myrkkyinä mustan salvan ainesosat tappavat yhtä tehokkaasti niin sairaita kuin terveitäkin soluja ja ne voivat aiheuttaa pahoja kudosvaurioita. Näennäisestä tehostaan huolimatta syvemmälle kudokseen kasvanutta syöpäkudosta voi jäädä jäljelle. Tällöin taudin leviämisen riski kasvaa parantavan hoidon viivästyessä.

Väite 4: Reikihoito parantaa syöpää puhdistamalla energiakehon tukkeumat.

Reikihoidosta ei ole haittaa syöpäpotilaalle. Hoitoon liittyvät riskit aiheutuvat siitä, että mahdollisesti parantava hoito voi jäädä kokonaan väliin, jos potilas uskoo pelkän reikihoidon parantavan syövän.

Reiki on Japanista lähtöisin oleva hoitomenetelmä. Reikin antajat väittävät sen vaikuttavan avaamalla kehon energiakanavia ja antamalla hoidettavalle lisää energiaa, sekä tasapainottamalla sitä. Tätä Reikissä hoidettavaa energiaa ei kuitenkaan tunneta eikä siinä väitettyjä energiakenttiä ole pystytty havaitsemaan. Siten reikiltä  puuttuu kokonaan tieteellinen perusta.

Tieteellisten tutkimusten mukaan reikihoidoista ei myöskään todettu olevan ole hyötyä. Tutkimuksissa reikihoitoa saaneiden terveys ei parantunut lumelääkettä saaneeseen ryhmään verrattuna. Siten tieteelliset todisteet eivät tue väitteitä reikin kyvystä parantaa syöpiä tai muitakaan sairauksia.

Väite 5: Hopeavesi parantaa syövän.

Hopeavettä on markkinoitu syöpää parantavana aineena. Kolloidisen hopeaveden myynti sisäiseen käyttöön on kiellettyä, sillä sen terveyttä edistävä teho puuttuu. Hopeaveden on kuitenkin todettu aiheuttavan selkeää haittaa terveydelle. 

Hopeavesi on ollut viime vuosina yksi niistä tuotteista, jonka on väitetty vaikuttavan parantavasti moniin sairauksiin, myös syöpään. Todellisuudessa hopeaveden hyödyistä ei ole lainkaan näyttöä, mutta sen sijaan haitoista on. Elimistö ei tarvitse hopeaa eikä se ole hivenaine. Sisäisesti nautittuna hopea kertyy elimistöön ja vaurioittaa soluja. Hopeaveden haitallisimmat aineet ovat hopeaionit, jotka voivat myös vaurioittaa DNA:ta.

Hopeaa sisältävät liuokset ovat tarkoitettu erilaisten pintojen ja pöytien puhdistukseen. Viime vuonna viranomaiset kuitenkin havahtuivat siihen, että kolloidista hopeavettä myytiin sisäiseen käyttöön ja mainostettiin luonnon antibioottina.

Teksti: Eija Vallinheimo

Juhani Knuuti on suomalainen lääkäri ja tutkija. Hän toimii Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Tyksin yhteisen Valtakunnallisen PET-keskuksen johtajana ja professorina. Hän toimii samalla Tyksin Kliinisen fysiologian, isotooppi ja PET-tutkimusten vastuualueen johtajana ja ylilääkärinä.
Terveysalan ammattilaisten uutislehti Mediuutiset valitsi professori Juhani Knuutin terveysalan vuoden vaikuttajaksi vuonna 2018. Hän sai erityistä kiitosta siitä, että hän on uskaltanut laittaa itsensä ja asiantuntijuutensa likoon myös verkossa puolustaessaan näyttöön perustuvaa tietoa.