Siirry suoraan sisältöön
Tietoa

Alkoholia pitäisi välttää syöpähoitojen aikana

23.02.2022
Syöpälääkkeet rasittavat maksaa ja munuaisia, siksi alkoholin käyttöä on hyvä rajoittaa. Hoitohenkilökunnalle juominen saattaa olla hankala aihe ottaa esille ilman, että keskusteluun tulee tuomitsevaa sävyä.

Alkoholin sisältämä etanoli on itsessään karsinogeeni, ja sen tiedetään aiheuttavan syöpää. Alkoholilla voi lisäksi olla yhteisvaikutuksia syöpähoidossa käytettävien lääkkeiden kanssa. Varsinkin kipulääkkeiden teho voi alkoholin vaikutuksesta lisääntyä arvaamattomalla tavalla.

”Kysymme esitietolomakkeessa aina, kuinka paljon potilas käyttää alkoholia. Tavallista on, että ne ihmiset, joilla on alkoholiongelma, hieman vähättelevät sitä. Toisaalta ne potilaat, jotka pitävät hyvää huolta itsestään, saattavat olla turhaan huolestuneita. Esimerkiksi juhlissa onnittelumaljasta kieltäytyminen ei ole välttämätöntä, vaikka syöpähoidot olisivat päällä”, syöpätautien erikoislääkäri Sirkku Jyrkkiö toteaa.

Juominen on vaikea puheenaihe lääkärin vastaanotolla, sillä siitä voi helposti syntyä mielikuva eräänlaisesta terveysterrorismista. Se ei kuitenkaan ole tarkoitus, vaan tavoitteena on mahdollisimman hyvä hoidon lopputulos. Syöpähoidot kestävät yleensä noin 4–6 kuukautta, joskus pidempään. Syövän hoidon näkökulmasta tilanteet ovat yksilöllisiä, mutta yleensä on otettu se kanta, että alkoholia ei käytetä syöpälääkehoitojen aikana. Silloin ollaan varmalla pohjalla.

”Hoitojen aikana ongelmana on ennen kaikkea se, että alkoholi voi vaikuttaa syöpälääkkeitten elimistöstä poistumiseen ja johtaa siihen, että lääkkeen aineenvaihdunta ei tapahdu normaalisti. Lääkkeiden aiheuttamat haitat voivat siten lisääntyä. Tyypillisiä haittoja ovat esimerkiksi verisolujen tuotannon heikentyminen, infektioherkkyys, munuaisiin kohdistuvat haitat, limakalvovauriot ja maksa-arvojen nousu. Näitä kaikkia näemme muutenkin, mutta alkoholin vaikutuksesta ne voivat tulla sitten voimistuneena”, Jyrkkiö selittää.

Vaikutusta yleiskuntoon

Mikäli taustalla on pidempiaikaista alkoholin suurkulutusta ja on jo kehittynyt maksakirroosi, vaikeuttaa se merkittävästi syövän hoitoa. Vähän tunnettu asia on muuten se, että jatkuvasti käytettynä alkoholi aiheuttaa ripulia, mikä myös heijastuu yleiskuntoon. Tauko juomisessa on muutenkin hyvä ajatus, sillä se antaa elimistölle mahdollisuuden palautua.

”Yleensä potilaat ottavat suosituksen hyvin vastaan. Tosin ne, joille on kehittynyt riippuvuus, saattavat kokea asian hyvin vaikeaksi ja ehkä jatkavat juomista. Alkoholismiin liittyy myös ongelman kieltämistä ja vähätellään sitä, lääkäreinä emme tietenkään voi puuttua asiaan, vaikka sen havaitsisimme. Etenkin niissä ikäryhmissä, joissa syöpiä esiintyy eniten, käytetään myös runsaasti alkoholia.”

Jyrkkiön oman näkemyksen mukaan alkoholiin liittyen suurin ongelma on Suomen alkoholimyönteinen kulttuuri. Siihen kuuluu alkoholihaittojen väheksyminen ja se, että alkoholia tarjotaan monissa paikoissa ja tilanteissa. Monet myös kiinnittävät huomiota siihen, jos joku on juomatta. Ylipäätänsä sosiaalinen elämä kannustaa alkoholin käyttämiseen ja siihen jopa saatetaan tavallaan painostaa.

”Hyvä asia on, että nuorten keskuudessa on viimevuosina alkanut olla yhä enemmän täysin raittiita. Samalla kuitenkin on edelleen niitä nuoria, jotka juovat todella paljon, lisäksi sekakäyttö lääkkeiden kanssa on lisääntynyt. Erityisesti naisen elimistölle on haitallista, jos joka päivä altistaa itsensä alkoholille. Tämä siis siinäkin tapauksessa, että kyseessä olisi vain yksi lasillinen.”

Alkoholilla huono tilanne huonommaksi

Alkoholin käyttöön turvaudutaan usein eriasteisten ahdistus- ja masennusoireiden lievittämiseksi. Syöpädiagnoosin saaminen on todellinen kriisin paikka. Jos on tottunut käyttämään alkoholia eräänlaisena lohtujuomana, saattaa ensimmäisenä ajatuksena olla pulloon tarttuminen. Vanha totuus kuitenkin pätee myös tässä: koskaan ei mene niin huonosti, ettei tilanne voisi juomalla muuttua vielä huonommaksi.

Monet haluavat tietää, onko juomiselle turvallista määrää, sellaista, jossa terveydelle ei koituisi haittaa. Suomessa kohtalaisen riskin tasoksi määritellään miehillä 14 ja naisilla 7 annosta viikossa. A-klinikan lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki on tosin arvostellut turvallisen alkoholinkäytön rajan olevan meillä liian korkea. Lisäksi monet saattavat tulkita luvut eräänlaisiksi tavoitearvoiksi, vaikka ajatuksena olisi pitäytyä juomisessa nimenomaan alle riskirajan.

”Tosiasia on, että alkoholi on ihmiselle myrkyllinen aine, siitä ei pääse mihinkään. Se on myös monen syövän taustatekijä. Kohtuullinenkin alkoholinkäyttö pitkällä aikavälillä kasvattaa syöpäriskiä”, Jyrkkiö painottaa.

”Jopa 40 prosenttia syövistä olisi ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla ja alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käytetään, sitä suurempi sairastumisriski on. Erityisesti suurissa tautiryhmissä, kuten eturauhassyövässä, rintasyövässä ja suolistosyövässä on paljon tieteellistä näyttöä elämäntapojen vaikutuksesta ennusteeseen.”

Usein riskitekijät kasaantuvat

Alkoholin juominen aiheuttaa syöpää useista syistä. Alkoholijuomien sisältämä etanoli on karsinogeeni, joka on luokiteltu ihmisillä syöpää aiheuttavaksi. Alkoholin nauttiminen esimerkiksi suurentaa estrogeenipitoisuutta, mikä lisää erityisesti vaihdevuodet ohittaneiden naisten rintasyöpäriskiä. Alkoholi ja sen sivutuotteet voivat aiheuttaa myös maksan tulehtumista ja maksakirroosia. Tiedetään, että 10–20 prosenttia maksakirroosipotilaista saa maksasyövän.

Yleensä useat riskitekijät kertyvät samoille ihmisille. Vastaavasti esimerkiksi terveellistä ruokavaliota noudattavat harrastavat usein lisäksi myös liikuntaa, ovat normaalipainoisia ja välttävät liiallista juomista.

”Alkoholin todellista syöpätaakkaa lisää sen yhdistyminen muihin syöpävaarallisiin aineisiin. Kaikkein huonoin yhdistelmä terveyden kannalta on tupakointi ja alkoholin juominen samanaikaisesti. Niiden yhteiskäyttö suurentaa syöpäriskin moninkertaiseksi verrattuna kummankin itsenäisesti aiheuttamaan riskiin. Alkoholi toimii eräänlaisena liuottimena, jonka välityksellä tupakan haitalliset yhdisteet imeytyvät helpommin. Se ainakin tiedetään, että syövän ehkäisyssä alkoholin nauttimisella ei saavuteta mitään terveyshyötyä.”

Teksti: Arja-Leena Paavola
Kuva: Pasi Leino